• Uniwersytet Wrocławski Alicja Wojtasz
Jakiego artykułu szukasz?

Jakie studia wybrać?

Dla każdego maturzysty wybór studiów to najważniejsza życiowa decyzja.

Od tego, jaki kierunek wybierzesz oraz w jakiej uczelni będziesz studiował, zależy w ogromnej mierze Twoja zawodowa przyszłość.

Przedstawiamy poradnik dla niezdecydowanych maturzystów.

Jakie studia wybrać?

Odwieczne dylematy maturzysty

Każdego roku tysiące maturzystów stawiają sobie pytanie - jakie wybrać studia?

Możliwości jest bardzo wiele. Możesz dokonać wyboru spośród studiów technicznych, przyrodniczych, prawniczych, ekonomicznych, medycznych, społecznych, filologicznych, itd. Lista jest długa i imponująca.

Czym się zatem kierować, aby nie żałować podjętych decyzji? Czy słuchać wskazówek rodziców, znajomych, przyjaciół? Gdzie szukać rzetelnych, sprawdzonych, merytorycznych informacji na temat oferty edukacyjnej szkół wyższych?

Zachęcamy do lektury treści poradnikowych oferowanych przez nasz portal. Wszystkie informacje pogrupowaliśmy w taki sposób, aby kandydat na studia w prosty sposób znalazł wiedzę na temat: typów studiów, kierunków studiów, zasad rekrutacji, perspektyw zawodowych, uczelni w poszczególnych miastach akademickich.

Nasze wyszukiwarki uwzględniają różnorodne kryteria wyszukiwania, a pod każdą szkołą wyższą znajdziecie komentarze i opinie na jej temat.

Studia w Polsce

Kształcenie w naszym kraju oparte jest o tzw. "system boloński". Wiąże się on z podziałem na studia licencjackie lub inżynierskie (I stopnia) oraz studia uzupełniające magisterskie (II stopnia). Oprócz tego istnieje grupa kierunków studiów realizowanych w trybie studiów jednolitych magisterskich (np. kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, psychologia, prawo, weterynaria, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna).

Osiągnięcia studentów rozliczane są za pomocą tzw. punktów ECTS (European Credit Transfer System). Rozwiązanie to ułatwia kształcenie na studiach zagranicznych, np. w ramach programu wymiany międzynarodowej Erasmus+. Na uczelniach w innych państwach możemy uczęszczać na ćwiczenia i wykłady z tych samych lub zbliżonych przedmiotów, co w uczelni macierzystej. Zajęcia dobierane są w taki sposób, aby suma uzyskanych punktów ECTS zgadzała się w obu jednostkach naukowych.

Tryby kształcenia na studiach:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia zdalne (on-line)

Typy studiów:

 • studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie) oraz studia jednolite magisterskie
 • studia drugiego stopnia, czyli uzupełniające magisterskie
 • studia trzeciego stopnia, czyli doktoranckie
 • studia podyplomowe

Na samym początku określ zatem, czy chcesz realizować studia stacjonarne (kiedyś określane jako dzienne), czy niestacjonarne (dawniej zaoczne). W pierwszym przypadku musisz się liczyć z zajęciami w dni powszednie, w różnych godzinach, czasem od rana do wieczora, z tzw. "okienkami" miedzy wykładami lub ćwiczeniami.

W przypadku studiów niestacjonarnych zajęcia realizowane są w wybrane weekendy (zazwyczaj piątki po południu, soboty, niedziele), co pozwala na aktywność zawodową i zarobkowanie. Taka forma kształcenia zyskuje wielu zwolenników wśród studentów, którzy łączą pracę z nauką.

Studia pierwszego stopnia trwają zazwyczaj 3 lata - 3,5 roku, a po ich ukończeniu zdobywasz tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera. Masz wówczas różne opcje na przyszłość: możesz od razu podjąć pracę i zakończyć dalszą edukację. Możesz także kontynuować od razu studia uzupełniające magisterskie i już z tytułem magistra zaistnieć na rynku pracy. Nawet, jeśli postawisz na aktywność zawodową od razu po ukończeniu licencjata, zawsze możesz wrócić na uczelnię i zdobyć pełne wyższe wykształcenie magisterskie. Tylko absolwent studiów drugiego stopnia może kontynuować studia doktoranckie.

Studia jednolite magisterskie trwają od 5 do 6 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Czym się kierować wybierając studia?

Jeżeli masz kłopot z wyborem konkretnego kierunki studiów, zacznij od wytypowania obszaru kształcenia, który Cię interesuje najbardziej.

Aby ułatwić sobie to zadanie, odpowiedz w pierwszej kolejności na pytania:

 • Jakie przedmioty szkolne lubisz najbardziej?
 • Jakie masz pasje? Czym się interesujesz?
 • Co chciałbyś robić w przyszłości?
 • Czy posiadasz bardziej umysł ścisły, czy humanistyczny?
 • W czym jesteś lepszy od kolegów?
 • Za co chwalą Cię nauczyciele?
 • Co podpowiada Ci własna intuicja?

Odpowiedzi, których sam sobie udzielisz będą wskazówką, w jakim kierunku powinny iść Twoje wybory. Dzięki temu przybliżysz się do decyzji, jaki typ kształcenia będzie najlepszy dla Ciebie.

Typy studiów w Polsce

Wybory, przed jakimi staje maturzysta, nie są łatwe z racji chociażby ogromnej liczby szkół wyższych w Polsce. Kandydat ma do dyspozycji ofertę ponad tysiąca kierunków studiów, w tym kierunki unikatowe oraz makrokierunki.

Najważniejszym kryterium wyboru studiów powinny być indywidualne zainteresowania i preferencje maturzysty. To predyspozycje ucznia mają być naturalnym drogowskazem pokazującym, w jakich obszarach nauki najlepiej się on odnajdzie. Uleganie chwilowym modom, kalkulacjom, namowom koleżanki czy kolegi, nie jest dobrym pomysłem.

Oczywiście warto rozmawiać ze starszymi studentami, szukać informacji w różnych źródłach, ale istotne jest, aby ostatecznie decyzję podjąć samemu, świadomie, wykorzystując całą zgromadzoną wiedzę o sobie i różnych propozycjach edukacyjnych. Tylko wówczas studiowanie ma szansę stać się przyjemnością i przynieść prawdziwą satysfakcję.

Decydując się na kształcenie w Polsce, możesz wybrać następujące TYPY studiów;

 • studia artystyczne
 • studia biologiczno przyrodnicze
 • studia ekonomiczne
 • studia humanistyczne
 • studia filologiczne
 • studia medyczne
 • studia pedagogiczne
 • studia prawno-administracyjne
 • studia społeczne
 • studia techniczne
 • studia turystyczno-sportowe
 • studia wojskowe i morskie

Kolejnym krokiem będzie pozyskanie informacji na temat konkretnych kierunków studiów oferowanych przez uczelnie, specjalizacji, perspektyw zawodowych dla absolwentów. Źródeł takich informacji jest wiele: internetowe portale edukacyjne, fora z opiniami studentów, rankingi szkół wyższych, media społecznościowe, dni otwarte na uczelniach, foldery, biuletyny, strony internetowe szkół. Wyposażony w taką wiedzę, nie powinieneś mieć problemu w ostatecznymi decyzjami.

Podział studiów według dziedzin

Szukając informacji na temat typów studiów, możesz spotkać się z klasyfikacją dziedzin i dyscyplin naukowych wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 20 września 2018 roku. Przyjmując zatem rządową klasyfikację, mamy obecnie w Polsce następujące dziedziny nauk:

Dziedzina nauk humanistycznych

 • archeologia
 • filozofia
 • historia
 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • nauki o kulturze i religii
 • nauki o sztuce

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

 • architektura i urbanistyka
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria chemiczna
 • inżynieria lądowa i transport
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

 • nauki farmaceutyczne
 • nauki medyczne
 • nauki o kulturze fizycznej
 • nauki o zdrowiu

Dziedzina nauk rolniczych

 • nauki leśne
 • rolnictwo i ogrodnictwo
 • technologia żywności i żywienia
 • weterynaria
 • zootechnika i rybactwo

Dziedzina nauk społecznych

 • ekonomia i finanse
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • nauki o bezpieczeństwie
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • nauki o polityce i administracji
 • nauki o zarządzaniu i jakości
 • nauki prawne
 • nauki socjologiczne
 • pedagogika
 • prawo kanoniczne
 • psychologia

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

 • astronomia
 • informatyka
 • matematyka
 • nauki biologiczne
 • nauki chemiczne
 • nauki fizyczne
 • nauki o Ziemi i środowisku

Dziedzina nauk teologicznych

 • nauki teologiczne

Dziedzina sztuki

 • sztuki filmowe i teatralne
 • sztuki muzyczne
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Najpopularniejsze kierunki studiów

Każdego roku Ministerstwo Edukacji i Nauki publikuje raporty, będące podsumowaniem rekrutacji na studia. W ten sposób kandydaci mogą dowiedzieć się, które kierunki cieszyły się największą popularnością, jakie uczelnie najchętniej wybierali kandydaci. W minionym roku akademickim na studia przyjęto łącznie 314 280 osób. Lista popularności kierunków studiów mierzona liczba zgłoszeń kandydatów wyglądała następująco.

 1. Informatyka
 2. Psychologia
 3. Zarządzanie
 4. Prawo
 5. Kierunek lekarski
 6. Ekonomia
 7. Finanse i rachunkowość
 8. Filologia angielska
 9. Budownictwo
 10. Logistyka

Co ciekawe, od kilka lat grupa tych najpopularniejszych kierunków pozostaje niemal taka sama. Oprócz wymienionych powyżej 10 najpopularniejszych kierunków studiów, możemy wymienić także: zarządzanie, pedagogika, administracja, zarządzanie i inżynieria produkcji, turystyka i rekreacja, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, geodezja i kartografia, biotechnologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, matematyka, transport, socjologia, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo.

Z raportów śledzących losy absolwentów wynika, że najłatwiej znajdują zatrudnienie absolwenci studiów technicznych i ekonomicznych. Zdecydowanie najtrudniej na rynku pracy odnajdują się ci, którzy skończyli studia humanistyczne i społeczne.

Najpopularniejsze uczelnie w Polsce

Jeśli przyjrzymy się wynikom minionej rekrutacji w aspekcie najchętniej wybieranych szkół wyższych, to okazuje się, że największym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się:

 1. Politechnika Poznańska
 2. Politechnika Gdańska
 3. Politechnika Warszawska
 4. Politechnika Łódzka
 5. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 6. Uniwersytet Wrocławski
 7. Uniwersytet Warszawski
 8. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 9. Uniwersytet Gdański
 10. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Źródła informacji o studiach

Na naszym portalu znajdziesz Bazę uczelni wraz z zaawansowaną wyszukiwarką.

Zajrzyj na podstronę, gdzie prezentujemy Alfabetyczny wykaz kierunków studiów

Zobacz, jak wygląda Rekrutacja na studia, poznaj zasady naboru na wybraną uczelnię.

Katalog zawodów to miejsce, gdzie opisujemy różne profesje, w tym zawody przyszłości

Poznaj mniejsze i większe Miasta akademickie wraz z ich ofertą edukacyjną.

Materiały filmowe o studiach:


Powiązane treści

​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia informatyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia informatyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia dziennikarskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia dziennikarskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia architektoniczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia architektoniczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia informatyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia informatyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia logistyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia logistyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia dziennikarskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia dziennikarskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia informatyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia informatyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia logistyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia logistyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia architektoniczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia architektoniczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia informatyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia informatyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia architektoniczne w Opolu i woj. opolskim
Studia architektoniczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia dziennikarskie w Opolu i woj. opolskim
Studia dziennikarskie w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia logistyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia logistyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia architektoniczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia architektoniczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia informatyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia dziennikarskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia dziennikarskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia logistyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia logistyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia dziennikarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia dziennikarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia logistyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia logistyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia dziennikarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia dziennikarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia architektoniczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia architektoniczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia logistyczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia logistyczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia architektoniczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia architektoniczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia informatyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia informatyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia logistyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia logistyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia architektoniczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia architektoniczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia dziennikarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia dziennikarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia logistyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia logistyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia architektoniczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia architektoniczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia dziennikarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia dziennikarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia logistyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia logistyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia dziennikarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia dziennikarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia architektoniczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia architektoniczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia logistyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia logistyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia dziennikarskie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia dziennikarskie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia architektoniczne w Krakowie i Małopolsce
Studia architektoniczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia dziennikarskie w Krakowie i Małopolsce
Studia dziennikarskie w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia logistyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia logistyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia architektoniczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia architektoniczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia logistyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia logistyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia logistyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia logistyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia architektoniczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia architektoniczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia dziennikarskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia dziennikarskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia turystyczne i hotelarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia turystyczne i hotelarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia architektoniczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia architektoniczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia dziennikarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia dziennikarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia informatyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia informatyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia sportowe w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia sportowe w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia muzyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia muzyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia teologiczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia teologiczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia logistyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia logistyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim
Studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim
Po jakich studiach znajdziesz pracę?
Po jakich studiach znajdziesz pracę?
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Rekrutacja na studia krok po kroku
Rekrutacja na studia krok po kroku
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia

Komentarze (55)

Kasia
Skończyłam studia I stopnia na Uczelni publicznej, jednak ze względu na pracę zawodową zaczęłam poszukiwania studiów magisterskich online. Natknęłam się na studia online, po zapoznaniu się z ofertą zaciekawił mnie indywidualny tok nauki, co w moim przypadku było super wyjściem. Zapisałam się na studia z administracji, co było kontynuacją moich studiów licencjackich. Materiały, które są udostępnione studentom są bardzo ciekawe i łatwe w zrozumieniu. Nie miałam nigdy do czynienia z taką formą studiów ale był to bardzo dobry wybór, polecam.
15.12.2022
19.04.2021
Ewa
Zastanawiacie się nad wyborem Politechniki Warszawskiej? Oprócz oficjalnych stron Wydziałów, warto zajrzeć do wspomnień absolwentów, które publikują inne jednostki PW, np. Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii. Ostatnio powstał poradnik "Jak w pełni wykorzystać czas studiów? Rady absolwentów PW dla kandydatów na studia i studentów", który można przejrzeć tutaj: https://www.cziitt.pw.edu.pl/poradnik-dla-kandydatow-na-studia-i-studentow-pw/
fifi
jestem w szoku, że przy okazji jednego artykułu mogę przeczytać tyle innych podłączonych do niego, świetny pomysł, lektura na długi wieczór, coś w sam raz dla licealistów!
02.02.2021
03.06.2020
Kasia
Polecam uczelnie WSEH. Super szkoła z możliwością rozwoju oraz wyrozumiali wykładowcy :)
Kinga
Ja skończyłam fizjoterapię i jestem zadowolona. Wiele osób po tym kierunku narzeka na niskie zarobki, ale prawda jest taka, że żeby dużo zarabiać, nie wystarczy skończyć studiów- trzeba się cały czas doszkalać. Ja co roku staram się zrobić przynajmniej dwa nowe kursy - teraz zapiałam się na masaż tkanek głębokich na WSEIT
28.10.2019
28.10.2019
Kinga
Ja skończyłam fizjoterapię i jestem zadowolona. Wiele osób po tym kierunku narzeka na niskie zarobki, ale prawda jest taka, że żeby dużo zarabiać, nie wystarczy skończyć studiów- trzeba się cały czas doszkalać. Ja co roku staram się zrobić przynajmniej dwa nowe kursy - teraz zapiałam się na masaż tkanek głębokich na WSEIT
Emil Lipski
Chcieliście, więc jest! Jak wybrać STUDIA PRAKTYCZNIE? :) https://www.youtube.com/watch?v=L7vqi1ZaDuM
19.05.2019
29.03.2019
Niki
ja się zastanawiam nad kierunek Sport i Zdrowie, który ma się otworzyć we WSEHu w Bielsku tego roku... brzmi bardzo ciekawe i może być całkiem interesujący a i po ukończeniu go wydaje mi się, że nie będzie problemu ze znalezienie pracy tym bardziej, że sport oraz zdrowie stało się teraz bardzo modne
kaen
Studiowałem na WSB. Polecam wyższa szkołe bezpieczenstwa ze względu na dobrze dopasowane przedmioty i znaczną ilość praktyk. Nie ma aż tyle zbędnej teorii i da się z tego coś wynieść. Zależy kto gdzie chce iść potem. Moim zdaniem to dobra Uczelnia w kontekście nauk o bezpieczeństwie. Na plus też zajęcie terenowe i wielu fajnych wykładowców, warto zwrócić uwagę na liczne kontakty tej uczelni
29.04.2018
14.04.2018
kraster
Właśnie sie obroniłem, pozno ale zawsze. Polecam wyższa szkołe bezpieczenstwa ze względu na dobrze dopasowane przedmioty i znaczną ilość praktyk. Nie ma aż tyle zbędnej teorii i da się z tego coś wynieść. Zależy kto gdzie chce iść potem. Moim zdaniem to dobra Uczelnia w kontekście nauk o bezpieczeństwie.
Ola
Dla mnie kierunek studiów był oczywisty! Fizjoterapia i to w Warszawie! Dziś, jestem, szczęśliwą studentką tego kierunku na Wyższej Szkole Mazowieckiej i ani przez chwilę nie żałuję podjętej decyzji!
30.10.2017
24.10.2017
Gabryś
Dość ogólnikowy tekst, ale jednak pytania trafne. Ja też przez długi czas nie wiedziałem jakie studia wybrać. Padło na wsb.pl i nie żałuję. Przede wszystkim tego, że wybrałem tryb zaoczny i studiując udało mi się podjąć pracę na etacie (najpierw na pół). Wszystko zależy od systematyczności oczywiście i tego jaki się ma stosunek do nauki. Jeśli studiujesz to co lubisz to nauka po pracy może być dla Ciebie formą wypoczynku :)
WS_Bankowe
Uczelnie z grupy BANKOWE w różnych miastach - to silna grupa szkół wyższych, gdzie widać staranie ze strony osób zarządzających by poziom był wysoki, a student zadowolony ... co czasem jest trudne. Znam kilku wykładowców, którzy mają zajęcia ze studentami Wyższych Szkół Bankowych, więc wiem, jak to od środka wygląda. Najwiękzy problem szkoły wyższe mają obecnie z niskim poziomem wiedzy tych kandydatów którzy zaczynają studia. To wśród nich jest najwięcej narzekaczy, a i nauczyciele są w kropce, bo chcieliby więcej, lepiej, a wyższym poziomie ... ale to trudne, bo jest nacisk, żeby łaskawym okiem ogarniać słuchacza WSB :-)
28.08.2017
28.07.2017
Andrzej
Polecam Bezpieczeństwo Wewnętrzne na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu. Idealne, dla wszystkich, którzy marzą o karierze w służbach mundurowych. W dodatku większość zajęć realizowana jest w formie ćwiczeń.
Ania
Polecam Wyższa Szkołę Techniczną w Katowicach. Uczelnia ma studia techniczne i artystyczne.
23.01.2017
08.12.2016
Kamil P&P
Rozpocząłem japonistykę na Sanie w Łodzi i choć jest to niepopularny kierunek, mam z nim związane szerokie plany zawodowe. Jeżeli jednak nie znajdę zatrudnienia w którym mógłbym wykorzystywać swoją wiedzę ze studiów - wiem, że nie bedzie to 5 straconych lat, bo kocham te klimaty. Pozdrawiam,
oliwierdean
Chcę studiować mechanike i budowe maszyn, co lepsze, Akademia Marynarki Wojennej, Akademia Morska w Gdyni czy Politechnika Gdańska?
04.12.2016
02.11.2016
Studentka
Zaczęłam dziennikarstwo na uczelni http://ignatianum.edu.pl myślę, że to nie prawda, iż po tym nie mam pracy, tylko wcześniej takiego, kierunku, po prostu, nie było, dlatego większość dziennikarzy, jest po filologi polskiej lub innym kierunku. A u nas uczelnia mała, więc wykładowca ma dla nas więcej czasu, a doświadczenie jak się chce też można w prosty sposób zdobyć.
michal
Moim zdaniem to kierunki związane ze zdrowiem l,techniczne i prawo mają jakiś sens . Pielągniarek sporo brakuje również w krajach skandynawskich , gdzie pieniądze są naprawdę konkretne , koleżanka na AP w Częstochowie , załatwiła sobie wyjazd zanim jeszcze tusz wysechł na dyplomie
03.09.2016
01.08.2016
urshalka
ja idę teraz na wszuie w poznaniu - trochę w ciemno, bo studia skończyłam dawno temu, ale jak czytałam opinie na tej stronie to raczej się opłaca - przynajmniej idę w końcu na coś na co chce :)
Easy Matura
Na http://easymatura.pl/ znajdziecie kilka artykułów z podpowiedziami czym się kierować wybierając kierunek studiów i uczelnię. Są tam również linki do testów predyspozycji - zarówno z prywatnych uczelni jak i z projektów edukacyjnych prowadzonych przez NGOsy ;) Trzymam kciuki za dobre wybory! :)
31.07.2016
26.07.2016
robert
ten test to jest na stronie prywatnej WSB :-)
kierunekrozwoju
Witam! Pytanie jaki kierunek studiów warto wybrać zadaje sobie wielu z Was drodzy maturzyści. Zatem jak najlepiej podjąć taką decyzję? Ze swojej strony zapraszam do zapoznania się z testem predyspozycji zawodowych, który udostępniony jest na stronie kierunekrozwoju.pl Test ten pozwala określić indywidualne predyspozycje. Na podstawie jego wyników łatwiej podjąć decyzję na temat dalszego kierunku kształcenia czy przyszłego zawodu. Pozdrawiam Przedstawiciel serwisu Kierunek Rozwoju
12.07.2016
12.07.2016
Basia
Moim zdaniem warto przejrzeć ofertę Wyższej Szkoły Europejskiej, wiadomo jest to uczelnia niepubliczna ale moim zdaniem i tak warto się na nią udać. Piszę to jako już absolwentka filologii angielskiej :) http://www.wse.krakow.pl/pl/studia
onlineekspertwsb
Witam ponownie! Joana Psychologia w biznesie to nowy kierunek na WSB w Gdańsku. Rekrutacja na nim nadal jest otwarta, tak więc śmiało możesz zapisać się na studia. Dodam, że do 15 lipca została przedłużona nasza promocja zniżkowa. Tak więc nadal możesz liczyć na darmowe wpisowe oraz obniżone z 350zł na 300zł czesne miesięczne na pierwszym roku studiów. Pozdrawiam, Renata Mazur Online Ekspert WSB Studia I stopnia
25.06.2016
23.06.2016
joana
a bardzo mnie zainteresowała oferta WSB w Gdańsku a dokładniej kierunek Psychologia w biznesie pytanie czy na ten kierunek jest duże zainteresowanie.
Okoń
W ubiegłym roku skończyłem licencjat z filologii angielskiej na sanie w Łodzi. W związku z tym, że było naprawdę fajnie, a uczelnia utrzymuje wysoki poziom – rozpocząłem ten sam kierunek na studiach drugiego stopnia. Jestem bardzo zadowolony, bo po pierwsze studiuję, to co mnie od zawsze interesowało i przychodziło mi z łatwością, a po drugie jest to bardzo przyszłościowy kierunek. Mam nadzieję, że każdy z Was podejmie decyzję, z której później będzie zadowolony.
24.05.2016
23.04.2016
onlineekspertwsb
Witam! Z tego miejsca serdecznie zapraszam do podjęcia studiów I stopnia na uczelniach Wyższej Szkoły Bankowej. Studia można podjąć w kilku lokalizacjach na terenie kraju (m.in. Wrocław, Poznań czy Gdańsk), na kilkunastu kierunkach (m.in. finanse i rachunkowość, Pedagogika, Psychologia w biznesie czy Logistyka). Zapraszam zatem na naszą stronę wsb.pl gdzie można odnaleźć wszelkie szczegóły. Warto pamiętać też, że zapisując się do 30 kwietnia, można oszczędzić aż 1000zł: na czesnym, które wynosi od 195zł (zamiast 245zł) miesięcznie na pierwszym roku studiów oraz na darmowym wpisowym. Pozdrawiam, Renata Mazur Online Ekspert WSB Studia I stopnia
doradca kariery
Mogę Ci pomóc..Jestem coachem kariery i dyplomowaną doradczynią zawodową Zapraszam na sesje coachingowe osoby, które chcą lepiej poznać siebie, potrzebują poznać swoje predyspozycje zawodowe,mocne strony, stoją przed trudnym wyborem kierunku studiów, czy innej szkoły.. Symboliczna cena 39 zł za usługę jest aktualna tylko do czerwca 2016 roku Wykorzystaj ten moment i dowiedz się czego tak naprawdę potrzebujesz by poczuć się spełnionym człowiekiem! Zapraszam Cię serdecznie :) KRAKÓW 796-761-923
30.03.2016
25.01.2016
logistyka na PP
co sądzicie o przedmiocie mechanika na kierunku Logistyka na Politechnice POznańskiej???
Paweł
Robiłem studia na WSPiA w Lublinie na kierunku stosunki międzynarodowe. Był to licencjat. Teraz robię magisterkę na UMCS i pracuję w międzynarodowej firmie. Studia na uczeni prywatnej wspominam lepiej niż te na państwowej z wielu powodów. Obecnie większości młodych osób polecam pójście do technikum i zdobycie zawodu. Studia natomiast po otrzymaniu kwalifikacji zawodowych. Jest to pewne rozwiązanie, bo niestety magistrzy się mnożą, a na rynku pracy brakuje właśnie fachowców.
31.10.2015
01.10.2015
Majka
Ja jestem za budownictwem, ten kierunek może i źle kojarzy ale zupełnie nie słusznie. Za granicą jest po nim dobra praca, polecam zapoznać się z ofertą tej szkoły http://www.wseiz.pl/pl/studia/wydzial-architektury/budownictwo
Mysia-K
Też nie rozumiem osób, które idą na studia dla "papierka", a przy okazji nie chcą dowiedzieć się czegoś ciekawego. Aneczka P ja podobnie jak Ty jestem absolwentką SAN-u w stolicy. Zaczęłam od Zarządzania, ale już pierwszy rok pokazał mi, że Filologia Angielska to jest to. Obecnie mam fajną pracę, zakładam rodzinę i łapię szczęście pełnymi garściami. Pozdrawiam!
30.09.2015
30.09.2015
Tulka
Aneczka P niby tak. Ale nie wydaje mi się aby ktoś był chętny do studiowania (3 lata kolejne) czegoś czego nie lubi. Tak się po prostu nie da. Ja wybrałam Akademię Polonijna w Częstochowie z innych prywatnych względów ale kierunek taki co mnie i interesuje oraz taki by mieć przyszłość po nim a nie latanie od firmy do firmy i błaganie o pracę. Nie każdy jest tak obrotny by ze wszystkim sobie poradzić. Na całe szczęście w moim przypadku okazało się że uczelnia fajna z wysokim poziomem nauczania. Jakby nie patrzeć byłam zadowolona z takiego obrotu sprawy.
Aneczka P
wszyscy mówicie o tej przyszłości, a co z pasją do przedmiotu, którego się uczymy? ja zawsze chciałam iść w stronę sztuki i dostałam się w końcu na aktorstwo do społecznej akademii nauk w w-wie. jestem mega zadowolona i nie wymieniłabym tego kierunku na żaden inny. A perspektywy zawodowe po studiach? jak ktoś sobie umie w życiu radzić, to nie ma się czym martwić;)
29.09.2015
27.08.2015
Maja1
A co myślicie o wzornictwie? Kierunek wpisany został na listę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako jeden z 15 kluczowych kierunków studiów ważnych dla rozwoju polskiej gospodarki. Słyszałem, że bardzo dobra jest Wyższa Szkoła Ekologii i Ekonomii w Warszawie. Tutaj link: http://www.wseiz.pl/pl/studia/wydzial-architektury/wzornictwo. Wygląda bardzo ciekawie. Co myślicie?
donkov
większość kierunków już oklepanych i jest już pełno absolwentów dlatego warto wybrać bezpieczenstwo zdrowotne na wyzszej szkole bezpieczenstwa, specjalnosci bardzo rozmaite
26.06.2015
23.05.2015
Doradca zawodowy
To jaki kierunek warto studiować by mieć pracę to tylko jedna strona medalu. Najbardziej istotne są nasze wrodzone predyspozycje zawodowe i to one powinny byc czynnikiem decydującym przy wyborze kierunku studiów. Jeśli ich nie znamy to warto spotkac się z doradcą zawodowym, który potrafi określić nasze predyspozycje i to jest zasadniczy punkt wyjścia do podejmowania dalszych decyzji edukacyjno - zawodowych. Bo osoba o zupełnym braku predyspozycji informatycznych nie może iść na Informatykę tylko dlatego, że to są kierunki przyszłości. Zapraszam do Krakowa na konsultacje. justyna.doradca@op.pl
nikiasz
Tylko budżetówka! Pomyślcie i darujcie sobie kierunki teoretycznie zamawiane i super oblegane, bo po nich za kilka lat bedzie totalne bezrobocie. Polecam studia praktyczne, a takie skonczylem ponad rok temu na wyzszej szkole bezpieczenstwa, kierunek Bezpieczenstwo Narodowe, pół roku później dostałem robote w służbach mundurowych.
28.04.2015
02.03.2015
ścisłe
dużo łatwiej o robotę tym, co kończą kierunki ścisłe, techniczne niż te rozlazłe humanistyczne, społeczne i inne.... wiem, wiem, nie ma reguły, ważny intelekt i człowiek, ale jednak zawsze secjalistyczne wykształceie będzie w cenie i poważaniu
Doktor
Trzeba wybierać takie studia, które w przyszłości zagwarantują pracę. Szczególną wagę do wyboru kierunku powinni przywiązywać ci, którzy chcą mieć własne firmy. Oferta dla nich jest bardzo skąpa. Wiem, że na lubelskiej Wyspie są prowadzone specjalne zajęcia z przedsiębiorczości, które uczą samodzielności w podejmowaniu decyzji i w myśleniu. Poza tym niezbędne są zajęcia z podatków, podstaw prawa i administracji, zarządzania, rachunkowości i finansów.
31.01.2015
31.01.2015
Doktor
Trzeba wybierać takie studia, które w przyszłości zagwarantują pracę. Szczególną wagę do wyboru kierunku powinni przywiązywać ci, którzy chcą mieć własne firmy. Oferta dla nich jest bardzo skąpa. Wiem, że na lubelskiej Wyspie są prowadzone specjalne zajęcia z przedsiębiorczości, które uczą samodzielności w podejmowaniu decyzji i w myśleniu. Poza tym niezbędne są zajęcia z podatków, podstaw prawa i administracji, zarządzania, rachunkowości i finansów.
pauli
potwierdzam opinie poprzedników, Wszechnica Polska to uczelnia na której każdy znajdzie coś dla siebie, ja wybrałam filologię hiszpańską, atmosfera jest naprawdę wyjątkowa, adios!
28.10.2014
23.10.2014
tapczan
Zdecydowałam się na Wszechnicę Polską i nie żałuję. Samo centrum - więc wygoda z dojazdem, bardzo wysoki poziom nauczania oraz ludzie - wykładowcy otwarci, bardzo pomocni i normalni ;) Byłem studentem na WP 2 lata temu i polecam każdemu kto zastanawia się nad wyborem uczelni oraz temu kto nie chce pomimo posiadania wyższego wykształcenia być bezrobotnym..
Leokadia
Na wyższej szkole bezpieczenstwa cały czas rektutacja, ja wybrałem bezpieczenstwo narodowe ale maja tez inne kierunki, a poza tym liczne promocje.
11.10.2014
28.09.2014
kajak
Ja postawiłem na wyższą szkołe bezpieczenstwa bo przekonała mnie ich psychologia. kolega polecał tę uczelnie, czesne praktycznie śmiesznie niskie jak na ten kierunek, poza tym plany studiów konkretne.
turystyka i rekreacja
czy uważacie że jest sens aby studiowac Turystyke i Rekreację??? Bo ja chcę, lubi to, jest to moja pasja. Ale naokoło mi odradzaja wszyscy, że pracy po tym nie będę mieć albo za grosze w biurze podrózy, Jak myślicie?
18.09.2014
16.09.2014
Farfala
A ja polecam Społeczną Akademię Nauk w Łodzi. Mają mnóstwo kierunków do wyboru, przyjazną atmosferę i 20 lat doświadczenia. 18 września jest Dzień Otwarty w siedzibie przy ul. Kilińskiego 98. Sama byłam już w sierpniu na dniach otwartych i zapisałam się na logistykę. Mają fajne zniżki i promocje i nawet tablet można wygrać :)
gieroj
Dla mnie przyszłościowym kierunkiem jest bezpieczeństwo zdrowotne, widzę że w ofercie ten kierunek ma wyższa szkoła bezpieczeństwa.
16.09.2014
12.08.2014
Piotrek
Studiowałem w warszawskiej Wszechnicy Polskiej, mam już dyplom i dobrze płatną pracę. Chyba nie muszę dodawać, że jestem happy. Jeśli to komuś pomoże to bardzo polecam, nie tylko pod względem jakości nauczania ale także pod względem ludzi, klimatu i widoków! Hej :)
Edi_123
Dobrze jest studiować taki kierunek, który jest przyszłościowy. Co z tego, że będę w przyszłości studiować to, co jest łatwe, przyjemne, jak później zostanę wykształconym bezrobotnym? A teraz przyszłość mają kierunki techniczne, informatyka i medycyna. Zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób nie decyduje się na złożenie dokumentów na kierunek techniczny, z obawy, że nie poradzą sobie z matematyką. Głowa do góry! Nie należy jej się tak bać, zwłaszcza że niektóre uczelnie techniczne organizują kursy wyrównujące ewnetualne braki z matematyki z liceum dla studentów I roku. Akademia Morska w Szczecinie oprócz tego, organizuje też bezpłatny kurs przygotowujący maturzystów do maturalnego egzaminu poprawkowego z matematyki.
23.07.2014
01.07.2014
Loka
Dobrze jest studiować to co się lubi i w czym jest się mocnym. Ja wybrałam kosmetologię na PWSBiA bo kocham bawić się charakteryzacjami, kosmetykami, dlaczego nie zamienić by tego na zawód? :)
oewsb
Dzień dobry, Zachęcam do zainteresowania się zniżką na czesne w Wyższej Szkole Bankowej. Obowiązuje ona do 19 września i wynosi 695 zł. Zniżka na KAŻDY kierunek w KAŻDEJ placówce. Zapraszamy! :) Pozdrawiam serdecznie i zachęcam do zadawania mi pytań Renata Mazur, Online Ekspert WSB studia I stopnia
20.06.2014
28.05.2014
Elizabeth
Jeżeli zamierzacie pójść na kierunek humanistyczny to polecam Wam Uczelnię Korczaka. Mają bardzo fajną ofertę, kształcą nowoczesnych humanistów. W ofercie znajdziecie takie kierunki jak:politologia, pedagogika, praca socjalna oraz polityka społeczna a specjalności dobrane do zapotrzebowania na rynku pracy. Główny nacisk na przedsiębiorczość, przez co absolwent takiej uczelni nie będzie miał problemu ze znalezieniem pracy.
mariner
Warto poczytać sobie rankingi uczelni i prognozy na rynek pracy za 5 lat. Tak apropo uczelni technicznych mam też taką uwagę, że nie należy się bać kierunków technicznych; wiele z liceów miało kiepski poziom nauczania z matematyki, z kolei wiele uczelni wyższych oferuje zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ścisłych dla kandydatów, by wyrównać poziom. Tak jest np. na mojej uczelni (studiuję na Akademii Morskiej w Szczecinie).
04.05.2014
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Tarnowska
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Zamojska
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Collegium Humanum w Rzeszowie