Jakiego artykułu szukasz?

Studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim

Na studiach licencjackich z dziennikarstwa na Uniwersytecie Gdańskim można zdobyć wiedzę z zakresu szeroko pojętego oddziaływania systemu mediów oraz komunikowania społecznego.
Studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim

Dziennikarstwo na Uniwersytecie Gdańskim stało się jednym z najbardziej popularnych kierunków studiów w Polsce i coraz bardziej dynamicznie się rozwija, dysponując przy tym coraz lepszym zapleczem technicznym.

Do dyspozycji studentów jest nowoczesna pracownia dziennikarstwa on-line wyposażona w komputery Apple iMac, profesjonalnie wyposażone atelie fotograficzne, a wraz z nim pracownie fotografii cyfrowej i analogowej.  Splendoru kierunkowi dodaje  jeszcze studio radiowe, z którego za pośrednictwem Internetu przez 24 godziny nadaje swój program radio Mors, które  podobnie do czasopisma CDN współtworzone jest przez studentów.

W ramach kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna funkcjonują studia licencjackie, magisterskie jak i podyplomowe. Wszystkie szczeble kształcenia, choć bliskie pod względem podejmowanej problematyki, mają swoją odrębną zawodowo specyfikę.

Na studiach licencjackich można zdobyć wiedzę z zakresu szeroko pojętego oddziaływania systemu mediów oraz komunikowania społecznego. Zawartość programowa 3-letnich studiów zawodowych jest połączeniem teoretycznej wiedzy na poziomie uniwersyteckim z warsztatem dziennikarskim i medialnym. W programie studiów znajdują się zarówno przedmioty obowiązkowe (wykłady, konwersatoria, warsztaty dziennikarskie - pracownie dziennikarskie: prasowa, radiowa, telewizyjna, dziennikarstwa on-line) jak i chętnie wybierane przez studentów zajęcia fakultatywne. Na rok akademicki 2014/15 zaplanowano też dodatkowe zajęcia warsztatowe z dziennikarstwa life stylowego oraz warsztaty dla komentatorów sportowych.

Studia magisterskie kontynuują i rozszerzają wiedzę z zakresu medioznawstwa, analizie poddając socjologiczne, psychologiczne oraz kulturowe funkcjonowanie mediów w świecie współczesnym. W ramach studiów magisterskich funkcjonują dwie specjalizacje przygotowane zarówno z myślą o osobach, które legitymują się dyplomem licencjata studiów dziennikarskich jak i kandydatach dopiero rozpoczynających swoją przygodę z dziennikarstwem.  Cechą wyróżniającą gdańskie dziennikarstwo są specjalizacje z zakresu fotografii medialnej oraz reklamy i public relations. Specjalizacje te przygotowano z myślą o absolwentach dziennikarskich studiów licencjackich, którzy są zainteresowani  zdobywaniem bądź pogłębianiem wiedzy na temat marketingu i reklamy oraz szeroko pojętej komunikacji wizualnej.  

Szczegółowe informacje:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia licencjackie i magisterskie:

http://www2.ifsid.ug.edu.pl/dziennikarstwo/

 

Stały kontakt i informacja codzienna:

Sekretariat kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna UG

mgr Anna Jabłecka

tel./fax (058) 523-44-44

e-mail: dziensek@univ.gda.pl

 

Zobacz Prezentację Uniwersytetu Gdańskiego w portalu

 

Komentarze (0)

brak komentarzy…
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu