Jakiego artykułu szukasz?

Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji

Ostatnia rekrutacja na studia pokazuje, że uczelnie techniczne są nadal najczęściej wybierane przez kandydatów. Prym wiedzie kierunek Informatyka.

Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowało wyniki ostatniej rekrutacji na studia. Nadal uczelnie techniczne są najczęściej wybierane przez kandydatów na studia.

W roku akademickim 2020/2021 w uczelniach nadzorowanych przez MNiSW na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich studia rozpoczęło 314 280 osób, na studiach drugiego stopnia - 114 329 osób, co daje łączną sumę 428 609 studentów.

Najpopularniejsze kierunki

Podobnie, jak rok temu, informatyka okazuje się najchętniej wybieranym kierunkiem studiów. W tym roku wybrało ją ponad 33 tys. kandydatów.

Drugie miejsce zajęła psychologia – ponad 29 tys. osób, kolejnym w rankingu popularności kierunkiem jest zarządzanie – ponad 25 tys. chętnych.

Szczegółowe zestawienie pierwszej dziesiątki przedstawia się następująco:

 1. Informatyka - 33687
 2. Psychologia - 29239
 3. Zarządzanie - 25369
 4. Prawo - 19189
 5. Kierunek lekarski - 17660
 6. Ekonomia - 16708
 7. Finanse i rachunkowość - 13610
 8. Filologia angielska - 12475
 9. Budownictwo - 11867
 10. Logistyka - 9835

Gdzie było najtrudniej?

Ciągle nie maleje popularność kierunków ścisłych i technicznych. Rekordzistką była inżynieria internetu – aż ponad 29 kandydatów walczyło o jedno miejsce na tych studiach. Aby studiować orientalistykę – koreanistykę należało pokonać 23 inne osoby, na komunikacji wizerunkowej było 19 kandydatów na miejsce. Podobne statystyki odnotowały kierunki orientalistyka – japonistyka, mechanika i projektowanie maszyn, studia nad Koreą czy matematyka i analiza danych.

W czołówce znalazły się również informatyka i systemy inteligentne 11,7, chemia i toksykologia sądowa 11,7, kierunek lekarski 11,7, zarządzanie i prawo w biznesie 11,1, automatyka, robotyka i systemy sterowania 10,5, Computer Science 10,3, koreanistyka 10,3, Information Technology 10,3, elektromobilność 10,3, finanse, bankowość, ubezpieczenia 10,0, zarządzanie instytucjami artystycznymi 10,0, kierunek lekarsko–dentystyczny 9,9.

Zaskakiwać może, że właśnie na te kierunki najtrudniej było się dostać. Takie statystyki wynikają z faktu, że oprócz dużej liczby chętnych, przewidziane na tych studiach limity miejsc bywają niewielkie, zatem walka toczy się niekiedy tylko o kilkanaście indeksów.

Poniżej wykaz kolejnych kierunków, które odnotowały najwyższe statystyki zainteresowanie. Warto mieć na uwadze, że wskaźnik liczby osób na jedno miejsce obliczony jest w skali całego kraju, co oznacza, że na konkretnych uczelniach może się różnić. Zatem na ten sam kierunek na jednych uczelniach łatwiej było się dostać, na innych należało pokonać więcej kandydatów.

Liczba osób na miejsce:

orientalistyka – sinologia: 9,8, automatyka, cybernetyka i robotyka: 9,8, reżyseria: 9,8, bioinformatyka: 9,7, profilaktyka społeczna i resocjalizacja: 9,7, zarządzanie inżynierskie: 9,7, iberystyka (hispanistyka): 9,4, energetyka i chemia jądrowa: 8,9, chemia budowlana: 8,8, studia nad Japonią: 8,8, realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia: 8,8, zarządzanie instytucjami służby zdrowia: 8,7, japonistyka: 8,7, informatyka i systemy informacyjne: 8,5, filologia szwedzka: 8,5, bezpieczeństwo i prawo: 8,3, skandynawistyka: 8,3, anglistyka: 8,3, biologia kryminalistyczna: 8,2, turystyka: 8,2, matematyka w technice: 8,2, nowoczesne technologie w kryminalistyce: 8,1, genetyka i biologia eksperymentalna: 7,8, automatyka i robotyka stosowana: 7,8, Business and Technology: 7,7, Digital Design: 7,7, produkcja teatralna i organizacja widowisk: 7,6, cyberbezpieczeństwo: 7,5, systemy sterowania inteligentnymi budynkami: 7,3, biogospodarka: 7,3, bioinżynieria: 7,3, kierunek prawno– ekonomiczny: 7,3, dziennikarstwo i medioznawstwo: 7,3, chemiczna analiza instrumentalna: 7,2, kryminologia: 7,2, informatyka analityczna: 7,1, konstrukcja i eksploatacja środków transportu: 7,1, automatyka i sterowanie robotów: 7,0, fotonika: 6,9, filologia (filologia skandynawska): 6,9, filologia (filologia hiszpańska): 6,9, automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa: 6,9, Tourism Management: 6,8, analityka weterynaryjna: 6,8, innowacje w biznesie: 6,7, inżynieria mechaniczno- medyczna: 6,7, zielone technologie: 6,6, informatyka społeczna: 6,6, sztuczna inteligencja: 6,6, logistyka międzynarodowa: 6,6, filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach: 6,6, reżyseria dźwięku: 6,5, nanotechnologia: 6,5, zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej: 6,4, marketing i komunikacja rynkowa: 6,4, prawo lotnicze z pilotażem: 6,4, bioinformatyka i biologia systemów: 6,3, analityka gospodarcza: 6,3, sztuka i media: 6,3, Business Studies: 6,3, produkcja form audiowizualnych: 6,2, European Politics and Economics: 6,2, Advanced Biobased and Bioinspired Materials: 6,2, rachunkowość i controlling: 6,2, komunikacja i psychologia w biznesie: 6,2, filologia orientalna – sinologia: 6,2, filologia hiszpańska z językiem angielskim: 6,1, wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej: 6,1, energetyka odnawialna i zarządzanie energią: 6,1, kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska: 6,1, robotyka i automatyka: 6,0, neurobiologia: 6,0, dyplomacja: 6,0, zarządzanie kulturą i mediami: 6,0, kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo: 6,0, weterynaria: 5,9, logistyka i administrowanie w mediach: 5,9, inżynieria mechaniczna i materiałowa: 5,9, indywidualne studia międzydziedzinowe (studia humanistyczne i społeczne): 5,9, ekonomia społeczna: 5,8, Modelling and Data Science: 5,8, orientalistyka – arabistyka: 5,8, fennistyka: 5,8, inżynieria nanostruktur: 5,8, żywienie człowieka i dietetyka: 5,8, elektroniczne przetwarzanie informacji: 5,7, technologie komputerowe: 5,7, inżynieria danych: 5,7, mechanika pojazdów i maszyn roboczych: 5,7, nowe media i kultura cyfrowa: 5,7, marketing: 5,6, orientalistyka – hebraistyka: 5,5, International Relations: 5,5, psychologia: 5,5, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności: 5,3, informatyka stosowana: 5,3, handel międzynarodowy: 5,3, inżynieria materiałowa: 5,3, doradztwo inwestycyjno-gospodarcze: 5,3, modelowanie matematyczne i analiza danych: 5,2, zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe: 5,2, matematyka komputerowa: 5,2, Design: 5,2, publikowanie cyfrowe i sieciowe: 5,1, iberystyka: 5,1, informatyka w inżynierii komputerowej: 5,1, inżynieria lotnicza: 5,1, architektura przestrzeni informacyjnych: 5,1, elektrotechnika i automatyka: 5,0, filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych: 5,0, studia nad Chinami: 5,0, włókiennictwo i przemysł mody: 5,0, farmacja: 5,0, mechatronika pojazdów i maszyn roboczych: 5,0, filologia angielska z językiem niemieckim: 4,9, inżynieria zarządzania: 4,9, Business Management: 4,9, amerykanistyka: 4,9, finanse i inwestycje: 4,9, podatki i doradztwo podatkowe: 4,9, inżynieria organizacji i zarządzania: 4,9, inżynieria obliczeniowa: 4,9, socjologia stosowana i antropologia społeczna: 4,8, sieci i instalacje w inżynierii środowiska: 4,8, sinologia: 4,8, Biotechnology: 4,8, zarządzanie finansami i rachunkowość: 4,7, italianistyka: 4,7, filologia angielska: 4,7, Archaeology: 4,7, orientalistyka – turkologia: 4,7, lotnictwo i kosmonautyka: 4,7, chemia medyczna: 4,6, inżynieria chemiczna i biochemiczna: 4,6, inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych: 4,6, budownictwo zrównoważone: 4,6, Culutral Communication: 4,6, inżynieria i analiza danych: 4,6, planowanie przestrzenne: 4,5, technologie ochrony środowiska: 4,5, geoinformatyka: 4,5, zastosowania fizyki wbiologii i medycynie: 4,5, Mechanical Engineering: 4,5, informatyka stosowana i systemy pomiarowe: 4,5, mikrobiologia: 4,4, inżynieria farmaceutyczna: 4,4, chemia zrównoważonego rozwoju: 4,4, biologia sądowa: 4,4, zarządzanie zasobami ludzkimi: 4,4, biologia i zdrowie człowieka: 4,4, innowacyjność produktu: 4,4, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych: 4,4, geologia poszukiwawcza: 4,4, międzywydziałowe studia ochrony środowiska: 4,4, studia azjatyckie: 4,4, telekomunikacja: 4,3, zaawansowane materiały i nanotechnologia: 4,3, studia bliskowschodnie: 4,3, rachunkowość i finanse biznesu: 4,3, filologia francuska: 4,3, filologia włoska: 4,2, Artes Liberales: 4,2, inżynieria mechatroniczna: 4,2, socjologia ekonomiczna: 4,2, iberystyka (portugalistyka): 4,2, energetyka: 4,2, filologia angielsko-celtycka: 4,2, analityka medyczna: 4,2, prawo europejskie: 4,1, zarządzanie projektami społecznymi: 4,1, informatyka w biznesie: 4,1, ekologiczne źródła energii: 4,0, komunikacja wizualna: 4,0, organizowanie rynku pracy: 4,0, inżynieria bezpieczeństwa pracy: 4,0, okcydentalistyka: 4,0, inżynieria biomedyczna: 4,0, analityka biznesu: 4,0, analityka chemiczna: 4,0, bezpieczeństwo zdrowotne: 4,0, Modern Business Management: 4,0, inżynieria naftowa i gazownicza: 4,0.

Najczęściej wybierane uczelnie

W tym roku pierwsza dziesiątka najbardziej obleganych uczelni skupiła uczelnie techniczne i uniwersytety (w tym ekonomiczne). Kryterium ustalenia kolejności była liczba chętnych w odniesieniu do liczby miejsc na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich.

Najpopularniejsze uczelnie w minionej rekrutacji to:

 1. Politechnika Poznańska
 2. Politechnika Gdańska
 3. Politechnika Warszawska
 4. Politechnika Łódzka
 5. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 6. Uniwersytet Wrocławski
 7. Uniwersytet Warszawski
 8. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 9. Uniwersytet Gdański
 10. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.

Popularność według typów uczelni

Analizując wszystkie uczelnie określonego typu okazuje się, że kandydaci najczęściej wybierali:

 • uczelnie ekonomiczne
 • uczelnie techniczne
 • uniwersytety
 • uczelnie wychowania fizycznego
 • uczelnie pedagogiczne
 • uczelnie rolnicze/przyrodnicze
 • uczelnia teologiczna
 • uczelnie zawodowe

Uczelnie publiczne najczęściej wybierane przez kandydatów wg ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:

spośród uniwersytetów:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

spośród uczelni technicznych:

 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Gdańska

spośród uczelni ekonomicznych:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

spośród uczelni pedagogicznych:

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

spośród uczelni rolniczych/przyrodniczych:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

spośród uczelni wychowania fizycznego:

 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

spośród państwowych wyższych szkół zawodowych:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Czołówka szkół niepublicznych

Wśród uczelni niepublicznych największym zainteresowaniem kandydatów na studia stacjonarne cieszyły się (na podstawie ogólnej liczby zgłoszeń):

 1. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie
 2. Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku
 3. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 4. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 5. Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 6. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 7. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie Polsko-Japońska
 8. Akademia Technik Komputerowych
 9. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 10. Akademia WSB

Studenci zaoczni najczęściej wybierali:

 1. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 2. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 3. Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku
 4. Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska
 5. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie
 6. Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi
 7. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 8. Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 9. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 10. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

Źródło: https://studia.gov.pl


Powiązane treści

Semestr za granicą, czyli wszystko o wymianie studenckiej
Semestr za granicą, czyli wszystko o wymianie studenckiej
Matura 2021 - informacje, terminy, zasady
Matura 2021 - informacje, terminy, zasady
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
Jak będą wyglądać studia 2020_2021 w obliczu COVID-19
Jak będą wyglądać studia 2020_2021 w obliczu COVID-19
Nowe kierunki studiów - rekrutacja 2020/2021
Nowe kierunki studiów - rekrutacja 2020/2021
​Jak zdobyć stypendium? - poradnik studenta
​Jak zdobyć stypendium? - poradnik studenta
Zdalne studia - zalety, wady, wyzwania
Zdalne studia - zalety, wady, wyzwania
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
​Jakie studia wybrać w 2020 roku, aby mieć pewną pracę?
​Jakie studia wybrać w 2020 roku, aby mieć pewną pracę?
​Rekrutacja na studia 2020 - wszystko, co musisz wiedzieć
​Rekrutacja na studia 2020 - wszystko, co musisz wiedzieć
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Rekrutacja na studia krok po kroku
Rekrutacja na studia krok po kroku
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Kredyt studencki
Kredyt studencki

Komentarze (1)

porter
praca w budżetówce dlatego wybrałam wyższa szkołe bezpieczenstwa i bezpieczenstwa narodowe, po tej szkole nie problem znaleźc praze w słuzbach mundurowaych
21.08.2018
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie