Jakiego artykułu szukasz?

Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres

Stres jest zjawiskiem powszednim - odczuwa go niemal 98 proc. Polaków, najczęściej w pracy lub w szkole. Jak radzić sobie ze stresem np. przed egzaminem czy wystąpieniem publicznym? Czym jest stres i jak go kontrolować?

Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres

Stres jest zjawiskiem powszednim - odczuwa go niemal 98 proc. Polaków. Co trzecia osoba doświadcza go najczęściej w pracy lub w szkole. Kto z nas nie pamięta stresu towarzyszącego nam podczas sesji egzaminacyjnych? Najsilniej odczuwają go osoby poniżej 30 roku życia. Niestety większość młodych ludzi przeżywa większe lub mniejsze napięcia związane właśnie ze szkołą czy studiami.


Jak radzić sobie ze stresem np. przed egzaminem czy wystąpieniem publicznym?

Czym jest stres i jak go kontrolować?

Sprawdź, co możesz zrobić, aby go pokonać i zadbać o swoje lepsze samopoczucie.

W literaturze psychologicznej istnieje wiele różnych definicji stresu. Jedną z bardziej znanych jest ta zaproponowana przez psychologa Richarda Lazarusa, uważanego za największy autorytet w tej dziedzinie. Wskazuje w niej, że stres jest relacją między jednostką i środowiskiem, którą to relację osoba ocenia jako nadwerężającą jej zasoby i zagrażającą jej dobrostanowi.

Psycholodzy zwracają uwagę, że ocena sytuacji jako stresującej, bądź niezagrażającej jest podyktowana subiektywnym spojrzeniem na problem. Ta sama sytuacja może więc być przez jedną osobę interpretowana jako niebezpieczna, natomiast przez drugą, jako nie mająca znaczenia. Inny psycholog - Hans Selye, który jako pierwszy podjął próbę opisania czym jest stres, definiuje go jako nieswoistą reakcję organizmu na wymagającą sytuację.

Dobrym przykładem obrazującym ten sposób rozumienia stresu jest sytuacja, w której uczeń zdaje egzamin maturalny. Wymagająca sytuacja, staje się przyczyną złego samopoczucia objawiająca się np. bólem żołądka czy rozdrażnieniem. W raporcie „Polacy a stres” czytamy, że ponad połowa z nas irytuje się, gdy nie udaje nam zrealizować swoich planów. Podobny odsetek przyznaje, że zdarza im się impulsywnie reagować na zwykłe sytuacje życiowe czy zamartwiać się nawet z błahych powodów.


Negatywne uczucia, czyli?

Jak wynika, z raportu instytutu badawczego GFK istnieje korelacja pomiędzy identyfikowaniem źródła stresu a częstotliwością jego występowania. Na przykład osoby, które odczuwają stres częściej, przynajmniej raz w tygodniu, zdecydowanie chętniej przypisują go sytuacjom zawodowym. Jest kilka metod pozwalających trafnie zdefiniować negatywne odczucia, takie jak stres.

Zdaniem psycholog Julity Panufnik, konsultanta ds. rozwoju kariery w Dziale Praktyk i Karier Uczelni Łazarskiego, autorki cyklu warsztatów z umiejętności psychologicznych odbywających się na uczelni – młody człowiek powinien spojrzeć na stres, w tym także na inne negatywne odczucia, wielowymiarowo, tzn. z kilku płaszczyzn:

„ - Mam na myśli kontekst fizjologiczny, emocjonalno-behawioralny oraz poznawczy. Reakcja na stres przejawia się bowiem w tych trzech obszarach. Następuje wtedy pobudzenie układu sympatycznego, co w konsekwencji prowadzi do różnorodnych zmian w naszym organizmie, który podejmuje walkę ze stresem. Fizjologiczne symptomy, jakie możemy zaobserwować w takiej sytuacji to np. zwiększenie częstości oddychania, suchość w ustach, bladość twarzy czy uczucie ścisku w żołądku. Natomiast na poziomie emocjonalno-behawioralnym dostrzec można ogólne pobudzenie emocjonalne. Równolegle ze stresem mogą występować takie emocje, jak: strach, lęk, zniecierpliwienie, a także wstyd, jak również zachowania agresywne. Symptomy reakcji w obszarze poznawczym przejawiają się m.in. w trudnościach z zapamiętywaniem informacji, rozproszeniem uwagi i obniżeniem koncentracji oraz gonitwie myśli. Chcąc trafnie zdefiniować stres, młody człowiek powinien przede wszystkim umiejętnie obserwować to, co się z nim dzieje. Nauczyć się czytania swoich reakcji i własnego ciała, aby móc ocenić zaistniałą sytuację. Po prostu obserwować siebie »z boku«, z pewnego dystansu. Dopiero takie spojrzenie daje pełny obraz i uzyskanie wglądu w siebie”.


Punktem wyjścia jest rozpoznanie sytuacji

Według psychologów ocena stresujących sytuacji jest niezwykle istotną i kluczową kwestią. To od niej zależy, jakie środki zaradcze zostaną uruchomione.

„ - W kontekście wystąpienia sytuacji stresowej, wyróżniamy ocenę pierwotną oraz wtórną. Ocena pierwotna związana jest z interpretacją zaistniałej sytuacji. Na tym etapie człowiek uwzględnia przede wszystkim czy dane zjawisko jest korzystne - może mieć pozytywne skutki, lub też czy jest dla niego w jakimś stopniu zagrożeniem. Jeśli dana sytuacja zostanie sklasyfikowana jako niebezpieczna - zostaje uruchomiony odpowiedni proces adaptacyjny - radzenie sobie. Ocena wtórna natomiast dotyczy tego, jakimi środkami dysponuje jednostka na drodze poradzenia sobie z sytuacją stresową. Mówiąc najprościej ocena pierwotna jest próbą odpowiedzi na pytanie: »Czy znajduję się w sytuacji trudnej?«, natomiast ocena wtórna: »Co mogę zrobić w zaistniałej sytuacji?” - wyjaśnia Panufnik.


Złoty środek na stres?

W badaniu GFK, respondenci wśród najczęściej stosowanych sposobów na stres wymieniali obejrzenie filmu lub posłuchanie muzyki – wskazała je ponad połowa Polaków. Ponad 40 proc. spotyka się ze znajomymi lub rodziną, a 35 proc. rozwija swoje pasje , hobby, czyta książki.

Psycholodzy są zgodni, że nie da się podać technik radzenia sobie ze stresem, które będą stuprocentowo skuteczne dla każdego. To, co będzie pomocne dla jednej osoby, dla innej może okazać się bezużyteczne i nieefektywne. Natomiast podchodząc do metod radzenia sobie ze stresem w kontekście bardziej uogólnionym można wyróżnić kilka sposobów rekomendowanych przez psychologów.

„ - Po pierwsze, biorąc pod uwagę sytuację egzaminu czy wystąpienia ważną rolę odgrywa przygotowanie. Jeśli maturzysta ma świadomość tego, że jego wiedza jest szeroka i wystarczająca czuje się pewniej, co w konsekwencji skutkuje mniejszym narażeniem na stres i zniwelowaniem uczucia dyskomfortu. Niezwykle ważne z punktu widzenia psychologii jest również wsparcie społeczne. Wyraża się ono w kontakcie ze znajomymi, rodziną, którzy dają jednostce w sytuacji trudnej poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia. Czasem zwykła rozmowa staje się najlepszym lekiem” - przekonuje Panufnik.

Inną metodą pomocną w radzeniu sobie ze stresem jest muzykoterapia.

„ - Taka forma relaksacji dźwiękiem pomaga wyciszyć negatywne emocje. Wystarczy usiąść wygodnie i włączyć spokojną muzykę, taką którą lubimy”. W ocenie Julity Panufnik skuteczna okazuje się również aktywność fizyczna, która jest najprostszą formą relaksu dla młodego człowieka. Może to być jogging, pływanie, gimnastyka lub inna forma wysiłku, zgodna z naszymi preferencjami i upodobaniami.

Korzystny wpływ ma również zastosowanie technik oddechowych:

„ - Student czy maturzysta między przygotowaniami do egzaminu może poświecić kilka minut, aby skoncentrować się na własnym oddechu, co przynosi ukojenie i odpręża. Istnieje szeroki wachlarz metod i technik walki ze stresem. Ważne, aby umiejętnie wybrać odpowiedni dla siebie sposób, ponieważ jest to kwestia bardzo indywidualna” - podkreśla ekspertka.


Zmierz się ze stresem - warsztaty

Opanowanie i kontrola stresu to ważna umiejętność w życiu młodego człowieka. Stres na pierwszy rzut oka wydaje się zjawiskiem powszechnym, obecnym w życiu każdego człowieka, niekiedy działającym również pozytywnie, np. w sytuacji mobilizacji do działania.

Natomiast warto zwrócić uwagę, że może on mieć niezwykle niebezpieczne skutki, zwłaszcza dla młodego człowieka, który styka się często po raz pierwszy z niepowodzeniami, porażkami, niezdanymi egzaminami czy innymi niekorzystnymi zdarzeniami. Opanowanie i kontrola jest kluczowa w takim momencie, jeżeli wskazanych elementów zabraknie, konsekwencje mogą okazać się bardzo szkodliwe.

Stres, zwłaszcza długotrwały, prowadzi do otyłości, bezsenności, nerwic czy depresji, stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Kluczowe znaczenie ma umiejętność właściwego zarządzania czasem. Dlatego warto skorzystać z profesjonalnych warsztatów i spotkań z fachowcami.

Badania wskazują, że istnieje duże zapotrzebowanie na zajęcia, warsztaty lub inne źródła wiedzy odnośnie radzenia sobie ze stresem. Niemal 80 proc. Polaków chciałoby nauczyć się lepiej wykorzystywać stres na swoją korzyść.

Warto zatem skorzystać ze specjalistycznych warsztatów radzenia sobie ze stresem, organizowanych np. przez uczelnie. Zajęcia te dedykowane są studentom oraz absolwentom i pozwalają zdobyć wiedzę teoretyczną z zakresu stresu psychologicznego oraz poznać techniki relaksacyjne radzenia sobie z napięciem.Powiązane treści

Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Jak poradzić sobie ze stresem? - poradnik Maturzysty
Jak poradzić sobie ze stresem? - poradnik Maturzysty
Jak pokonać strach przed trudnym zadaniem - maturą?
Jak pokonać strach przed trudnym zadaniem - maturą?
Kalendarz Maturzysty 2022_2023
Kalendarz Maturzysty 2022_2023
Nowy sposób na stres - kolorowanki dla dorosłych
Nowy sposób na stres - kolorowanki dla dorosłych
Powtarzanie - recepta na maturalny sukces
Powtarzanie - recepta na maturalny sukces
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
Opanuj stres przed egzaminem
Opanuj stres przed egzaminem
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Nad stresem możesz panować
Nad stresem możesz panować

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Poznańska
 • Coventry University Wrocław
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Lubelska
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Politechnika Łódzka
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi