Jakiego artykułu szukasz?

​Jak zdobyć stypendium? - poradnik studenta

Nie każdy kandydat na studia czy student wie, że oprócz stypendiów naukowych dostępne są programy stypendialne dla sportowców, artystów czy aktywistów. Szczegóły poniżej.

​Jak zdobyć stypendium? - poradnik studenta

Studia to nowy, ale kosztowny etap życia. Wybierając dalsze kształcenie w określonym mieście, duża część osób bierze pod uwagę koszty, jakie generuje samodzielne życie i nauka. Niektórzy po wnikliwych kalkulacjach, muszą zrezygnować z „drogiego miasta”, a nawet kierunku, który wymaga zakupu kosztownych publikacji, specjalistycznych materiałów lub wyposażenia. Dotyczy to nie tylko studentów uczelni niepublicznych, gdzie pobierane jest czesne, ale także uczących się na „bezpłatnych” studiach dziennych, na uczelniach publicznych.

Studenci mają jednak kilka możliwości, aby sfinansować swoją naukę. Jednym z rozwiązań jest zdobycie stypendium. O tym, co to jest stypendium i jak je zdobyć, czytajcie poniżej.

Co to jest stypendium?

Stypendium to jednostronne świadczenie pieniężne ze strony osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, przyznane za osiągnięcie określonego wyniku w danej dziedzinie nauki lub sztuki albo w celu umożliwienia kontynuowania nauki, prowadzenia badań naukowych lub prac w dziedzinie sztuki.

Czyli jest to pomoc finansowa, której nie trzeba zwracać. Dlatego też warto podjąć wysiłek i postarać się zdobyć stypendium dla siebie. Stypendia wypłacane są albo co miesiąc, albo cała kwota przekazywana jest jednorazowo. Ponadto stypendia może przyznawać nie tylko macierzysta uczelnia, ale także inne podmioty, o czym będzie mowa później. Dostając stypendia z kilku źródeł można spokojniej podejść do kwestii utrzymania i skupić się na nauce. Najważniejsza informacja to taka, że wbrew obiegowej opinii o stypendiach, nie muszą być to pieniądze wypłacane za bardzo dobre wyniki w nauce. Oprócz stypendiów naukowych dostępne są programy stypendialne dla m.in. sportowców, artystów czy aktywistów.

Jakie są rodzaje stypendiów?

Nie uważasz się za wybitnie uzdolnionego studenta lub studentkę? Nie przekreśla to twoich szans na stypendium.

Ogólnie wyróżnić można kilka typów stypendiów:

 • Stypendia naukowe np. stypendium rektora - to te, które przychodzą na myśl jako pierwsze, kiedy mówimy o stypendiach. Przyznawane są one przez większość uczelni. Aby je zdobyć należy wykazać się odpowiednio wysoką średnią, określoną w regulaminie. O przyznaniu stypendium rektora mogą także decydować dodatkowe osiągnięcia. Wszystko zależy od uczelni. Inne stypendia naukowe, czy też za dobre wyniki w nauce, przyznawane są osobom, które skupiają się na zdobyciu najwyższych ocen lub planują karierę naukową i uczestniczą w nadprogramowych konferencjach lub warsztatach. Te stypendia przyznawane są przez inne instytucje. Do tej kategorii stypendiów zalicza się także stypendium ministra, które dostaje tylko kilkaset najbardziej uzdolnionych i pracowitych osób rocznie. Wniosek składa rektor, także o to stypendium nie można wystąpić bezpośrednio.
 • Stypendia socjalne – dostępne na uczelniach, ale nie tylko. Przyznawane są osobom w trudnej sytuacji materialnej. Wspieraniem kształcenia osób niezamożnych zajmuje się wiele instytucji. W regulaminach tych stypendiów znajdują się informacje o nieprzekraczalnym limicie dochodu na osobę w rodzinie. Do tej kategorii można też zaliczyć także stypendia pomostowe (tzw. „pomostówki”). Są to ogólnopolskie pozarządowe stypendia skierowane do maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin i osiągających dobre wyniki w nauce. Stypendia te są „pomostem” na pierwszy rok studiów, często decydują o podjęciu studiów przez maturzystów.
 • Stypendia artystyczne – są to stypendia dla osób, które chcą realizować przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury, są twórcami/artystami/animatorami kultury. Fundatorzy takich stypendiów określają jaka dziedzinę sztuki lub kultury wspierają np. taniec, malarstwo, organizację wystaw lub happeningów.
 • Stypendia sportowe – są to środki dla osób trenujących różne dyscypliny sportu i osiągające określone w regulaminie wyniki sportowe. Studenci będący jednocześnie zawodnikami mogą ubiegać się o pieniądze zarówno na uczelni i u innych fundatorów.
 • Stypendia dla osób z niepełnosprawnością – przyznawane są na uczelniach w zasadzie automatycznie, tym osobom, które dostarczą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Osoby z różnymi niepełnosprawnościami mogą także szukać stypendiów w fundacjach i stowarzyszeniach.
 • Stypendia hybrydowe łączące różne wymagania np. naukowo-socjalne, artystyczno-naukowo-sportowe lub artystyczno-naukowe. Są one przyznawane przez różnego typu organizacje i wymagają od stypendystów spełnienie ściśle określonych warunków, bądź posiadania różnych osiągnięć.

Kto przyznaje stypendia?

Jeżeli chodzi o studentów to najprościej zdobyć stypendium we własnej uczelni, czy to stypendium rektora, czy socjalne. Jednak istnieje wiele organizacji np. fundacji, stowarzyszeń, przedsiębiorstw i prywatnych fundatorów, którzy posiadają programy stypendialne. System stypendiów w Polsce obejmuje kilkaset instytucji o zróżnicowanym charakterze i wspierających różne obszary działalności. Można pobierać stypendia zarówno na uczelni, jak i poza nią, Więcej źródeł oznacza więcej środków finansowych.

Szukając stypendiów warto skorzystać z wyszukiwarek przeznaczonych typowo do tego np. https://www.mojestypendium.pl/

Kto może się ubiegać o stypendium?

W zasadzie każdy. Należy tylko znaleźć stypendium, gdzie spełnia się wszystkie wymagania określone w regulaminie. W zależności od sytuacji finansowej, zdrowotnej i uzdolnień można starać się o różne stypendia.

Jak zwiększyć swoje szanse na zdobycie stypendium?

Pozyskanie środków na naukę w postaci stypendium wymaga od studentów cierpliwości i terminowości. Aby zwiększyć szanse na cykliczne przelewy na własne konto, należy uważnie czytać regulaminy stypendiów i dokładnie trzymać się instrukcji wypełniania wniosków. Nie warto tracić czasu na składanie podań w miejsca, gdzie nie spełniamy wszystkich wymagań formalnych.

Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić czy na pewno załączone są wszystkie wymagane dokumenty. Procedury i gromadzenie dokumentów jest często są czasochłonne, ale dbałość o zachowanie terminów i formalna poprawność złożonych wniosków znacząco zwiększają szanse na zdobycie stypendium / stypendiów. Jeżeli coś w procedurze składania wniosku jest niejasne, warto napisać maila lub zadzwonić do osób przyjmujących wnioski. Taki kontakt, choć z pozoru stresujący, może wiele wyjaśnić i poprawić szansę na złożenie kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku.

Starania o stypendium wymagają trochę wysiłku na początku, ale warto spróbować, by przez cały kolejny rok nauki dostawać bezzwrotną pomoc finansową.

Powiązane treści

System kształcenia w Polsce
System kształcenia w Polsce
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Semestr za granicą, czyli wszystko o wymianie studenckiej
Semestr za granicą, czyli wszystko o wymianie studenckiej
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Jakie studia wybrać w 2020 roku, aby mieć pewną pracę?
​Jakie studia wybrać w 2020 roku, aby mieć pewną pracę?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Matura Międzynarodowa - czy warto zdawać IB Diploma Programme
Matura Międzynarodowa - czy warto zdawać IB Diploma Programme
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Studia w Polsce
Studia w Polsce
Rekrutacja na studia krok po kroku
Rekrutacja na studia krok po kroku
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Piotrkowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Gdański
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu