Jakiego artykułu szukasz?

​Jak zdobyć stypendium? - poradnik studenta

Nie każdy kandydat na studia czy student wie, że oprócz stypendiów naukowych dostępne są programy stypendialne dla sportowców, artystów czy aktywistów. Szczegóły poniżej.

​Jak zdobyć stypendium? - poradnik studenta

Studia to nowy, ale kosztowny etap życia. Wybierając dalsze kształcenie w określonym mieście, duża część osób bierze pod uwagę koszty, jakie generuje samodzielne życie i nauka. Niektórzy po wnikliwych kalkulacjach, muszą zrezygnować z „drogiego miasta”, a nawet kierunku, który wymaga zakupu kosztownych publikacji, specjalistycznych materiałów lub wyposażenia. Dotyczy to nie tylko studentów uczelni niepublicznych, gdzie pobierane jest czesne, ale także uczących się na „bezpłatnych” studiach dziennych, na uczelniach publicznych.

Studenci mają jednak kilka możliwości, aby sfinansować swoją naukę. Jednym z rozwiązań jest zdobycie stypendium. O tym, co to jest stypendium i jak je zdobyć, czytajcie poniżej.

Co to jest stypendium?

Stypendium to jednostronne świadczenie pieniężne ze strony osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, przyznane za osiągnięcie określonego wyniku w danej dziedzinie nauki lub sztuki albo w celu umożliwienia kontynuowania nauki, prowadzenia badań naukowych lub prac w dziedzinie sztuki.

Czyli jest to pomoc finansowa, której nie trzeba zwracać. Dlatego też warto podjąć wysiłek i postarać się zdobyć stypendium dla siebie. Stypendia wypłacane są albo co miesiąc, albo cała kwota przekazywana jest jednorazowo. Ponadto stypendia może przyznawać nie tylko macierzysta uczelnia, ale także inne podmioty, o czym będzie mowa później. Dostając stypendia z kilku źródeł można spokojniej podejść do kwestii utrzymania i skupić się na nauce. Najważniejsza informacja to taka, że wbrew obiegowej opinii o stypendiach, nie muszą być to pieniądze wypłacane za bardzo dobre wyniki w nauce. Oprócz stypendiów naukowych dostępne są programy stypendialne dla m.in. sportowców, artystów czy aktywistów.

Jakie są rodzaje stypendiów?

Nie uważasz się za wybitnie uzdolnionego studenta lub studentkę? Nie przekreśla to twoich szans na stypendium.

Ogólnie wyróżnić można kilka typów stypendiów:

 • Stypendia naukowe np. stypendium rektora - to te, które przychodzą na myśl jako pierwsze, kiedy mówimy o stypendiach. Przyznawane są one przez większość uczelni. Aby je zdobyć należy wykazać się odpowiednio wysoką średnią, określoną w regulaminie. O przyznaniu stypendium rektora mogą także decydować dodatkowe osiągnięcia. Wszystko zależy od uczelni. Inne stypendia naukowe, czy też za dobre wyniki w nauce, przyznawane są osobom, które skupiają się na zdobyciu najwyższych ocen lub planują karierę naukową i uczestniczą w nadprogramowych konferencjach lub warsztatach. Te stypendia przyznawane są przez inne instytucje. Do tej kategorii stypendiów zalicza się także stypendium ministra, które dostaje tylko kilkaset najbardziej uzdolnionych i pracowitych osób rocznie. Wniosek składa rektor, także o to stypendium nie można wystąpić bezpośrednio.
 • Stypendia socjalne – dostępne na uczelniach, ale nie tylko. Przyznawane są osobom w trudnej sytuacji materialnej. Wspieraniem kształcenia osób niezamożnych zajmuje się wiele instytucji. W regulaminach tych stypendiów znajdują się informacje o nieprzekraczalnym limicie dochodu na osobę w rodzinie. Do tej kategorii można też zaliczyć także stypendia pomostowe (tzw. „pomostówki”). Są to ogólnopolskie pozarządowe stypendia skierowane do maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin i osiągających dobre wyniki w nauce. Stypendia te są „pomostem” na pierwszy rok studiów, często decydują o podjęciu studiów przez maturzystów.
 • Stypendia artystyczne – są to stypendia dla osób, które chcą realizować przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury, są twórcami/artystami/animatorami kultury. Fundatorzy takich stypendiów określają jaka dziedzinę sztuki lub kultury wspierają np. taniec, malarstwo, organizację wystaw lub happeningów.
 • Stypendia sportowe – są to środki dla osób trenujących różne dyscypliny sportu i osiągające określone w regulaminie wyniki sportowe. Studenci będący jednocześnie zawodnikami mogą ubiegać się o pieniądze zarówno na uczelni i u innych fundatorów.
 • Stypendia dla osób z niepełnosprawnością – przyznawane są na uczelniach w zasadzie automatycznie, tym osobom, które dostarczą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Osoby z różnymi niepełnosprawnościami mogą także szukać stypendiów w fundacjach i stowarzyszeniach.
 • Stypendia hybrydowe łączące różne wymagania np. naukowo-socjalne, artystyczno-naukowo-sportowe lub artystyczno-naukowe. Są one przyznawane przez różnego typu organizacje i wymagają od stypendystów spełnienie ściśle określonych warunków, bądź posiadania różnych osiągnięć.

Kto przyznaje stypendia?

Jeżeli chodzi o studentów to najprościej zdobyć stypendium we własnej uczelni, czy to stypendium rektora, czy socjalne. Jednak istnieje wiele organizacji np. fundacji, stowarzyszeń, przedsiębiorstw i prywatnych fundatorów, którzy posiadają programy stypendialne. System stypendiów w Polsce obejmuje kilkaset instytucji o zróżnicowanym charakterze i wspierających różne obszary działalności. Można pobierać stypendia zarówno na uczelni, jak i poza nią, Więcej źródeł oznacza więcej środków finansowych.

Szukając stypendiów warto skorzystać z wyszukiwarek przeznaczonych typowo do tego np. https://www.mojestypendium.pl/

Kto może się ubiegać o stypendium?

W zasadzie każdy. Należy tylko znaleźć stypendium, gdzie spełnia się wszystkie wymagania określone w regulaminie. W zależności od sytuacji finansowej, zdrowotnej i uzdolnień można starać się o różne stypendia.

Jak zwiększyć swoje szanse na zdobycie stypendium?

Pozyskanie środków na naukę w postaci stypendium wymaga od studentów cierpliwości i terminowości. Aby zwiększyć szanse na cykliczne przelewy na własne konto, należy uważnie czytać regulaminy stypendiów i dokładnie trzymać się instrukcji wypełniania wniosków. Nie warto tracić czasu na składanie podań w miejsca, gdzie nie spełniamy wszystkich wymagań formalnych.

Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić czy na pewno załączone są wszystkie wymagane dokumenty. Procedury i gromadzenie dokumentów jest często są czasochłonne, ale dbałość o zachowanie terminów i formalna poprawność złożonych wniosków znacząco zwiększają szanse na zdobycie stypendium / stypendiów. Jeżeli coś w procedurze składania wniosku jest niejasne, warto napisać maila lub zadzwonić do osób przyjmujących wnioski. Taki kontakt, choć z pozoru stresujący, może wiele wyjaśnić i poprawić szansę na złożenie kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku.

Starania o stypendium wymagają trochę wysiłku na początku, ale warto spróbować, by przez cały kolejny rok nauki dostawać bezzwrotną pomoc finansową.

Powiązane treści

System kształcenia w Polsce
System kształcenia w Polsce
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Semestr za granicą, czyli wszystko o wymianie studenckiej
Semestr za granicą, czyli wszystko o wymianie studenckiej
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Jakie studia wybrać w 2020 roku, aby mieć pewną pracę?
​Jakie studia wybrać w 2020 roku, aby mieć pewną pracę?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Matura Międzynarodowa - czy warto zdawać IB Diploma Programme
Matura Międzynarodowa - czy warto zdawać IB Diploma Programme
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Studia w Polsce
Studia w Polsce
Rekrutacja na studia krok po kroku
Rekrutacja na studia krok po kroku
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Opolski
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Poznańska
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Collegium Humanum w Warszawie