Jakiego kierunku studiów szukasz?

Montaż filmowy

Studia w dziedzinie montaż filmowy pozwalają zapoznać się z technikami obróbki tradycyjnej lub cyfrowej materiału filmowego. Studenci zdobywają doświadczenie już podczas studiów.

Program obejmuje obszar zagadnień związanych z montażem form fabularnych, dokumentalnych oraz produkcji telewizyjnych. Celem kierunku jest wykształcenie montażystów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie wystarczające do podjęcia pracy w dziedzinie montażu filmu fabularnego, filmu dokumentalnego, jak i we wszystkich innych obszarach komunikacji wizualnej.

Studia w zakresie montażu filmowego realizowane są jako specjalności na kierunkach uczelni filmowych.

W zależności od uczelni studia trwają pięć lub trzy lata.

Absolwenci uzyskują odpowiednio dyplom magistra lub licencjata sztuki.Dla kogo studia na kierunku montaż filmowy

Kandydaci na studia powinni mieć zmysł artystyczny.

Montaż to żmudna praca. Wymaga cierpliwości, skupienia, dokładności.

Konieczna jest łatwość posługiwania się nowoczesnymi technologiami.

W pracy przydatna będzie swoboda komunikowania i umiejętność działania zespołowego. Na finalny efekt składa się praca montażysty, operatora i reżysera.

Program kształcenia na kierunku montaż filmowy

W programie studiów z zakresu montażu filmowego znajdują się m.in. takie przedmioty:

 • montaż form fabularnych
 • warsztat inscenizacji
 • obraz filmowy
 • historia filmu
 • muzyka filmowa
 • produkcja filmowa
 • dramaturgia postaci ekranowej
 • plastyka filmowa
 • montaż dokumentalny
 • reklama i wideoklip
 • podstawy korekcji koloru.

Większość zajęć ma charakter praktyczny. Studenci wykonują montaże na potrzeby form fabularnych czy dokumentalnych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku montaż filmowy

Rekrutacja na montaż filmowy ma formę kilkuetapowego egzaminu.

Kandydaci przygotowują teczkę własnych prac twórczych.

Egzamin obejmuje rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą prac własnych.

W kolejnym etapie kandydaci dokonują analizy filmu przedstawionego podczas egzaminu, wykonują zadanie fabularne, zadanie dokumentalne, odbywają rozmowę na temat współczesnych zjawisk artystycznych i kulturowych.

Filmowa uczelnia niepubliczna przewiduje przyjęcia bez egzaminów, na podstawie kolejności zgłoszeń.

Zawsze wcześniej należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne.

Perspektywy pracy po kierunku montaż filmowy

Absolwenci kierunku to wykwalifikowani montażyści, którzy mogą szukać zatrudnienia:

 • w wytwórniach filmowych
 • studiach telewizyjnych
 • przy produkcji reklam
 • przy produkcji wideoklipów.

Opinie o kierunku montaż filmowy

Efektem finalnym wielogodzinnych nagrań bywa kilkudziesięciominutowy film. Rolą montażysty jest "pocięcie" i "posklejanie" surowego materiału zgodnie z koncepcją reżysera i wskazówkami operatora.

Posłuchajcie, co o zawodzie montażysty opowiadają przedstawiciele zawodu:


Kierunki pokrewne do kierunku montaż filmowy

Jakie uczelnie oferują kierunek montaż filmowy

W których miastach można studiować kierunek montaż filmowy

Komentarze (1)

Karol
Montaż filmowy to bardzo praktyczne studia. Praca raczej dla pasjonatów - tak mi się wydaje.
04.11.2019

Zobacz również

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet Gdański
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu