Jakiego kierunku studiów szukasz?

Reżyseria filmowa i telewizyjna

Studia reżyserskie przygotowują do pracy w zawodzie reżysera filmowego, poszerzają horyzonty, uczą krytycznego spojrzenia na film, pomagają zrozumieć zasady obowiązujące w świecie produkcji filmowej i poznać rynek filmowy w Polsce i na świecie. Absolwenci tego kierunku są również przygotowani do pracy w telewizji i teatrze.

Obok zajęć z teorii, studenci uczestniczą przede wszystkim w licznych zajęciach praktycznych, uczą się pracy z kamerą, poznają tajniki dźwięku na planie filmowym, mają zajęcia z montażu, a także szeroko rozumianej postprodukcji, uczą się zasad pracy z aktorami i pozostałymi członkami ekipy.

Podczas studiów studenci zdobywają gruntowną wiedzę warsztatową niezbędną do profesjonalnego uprawiania zawodu reżysera, ale przede wszystkim stymulowani są do indywidualnego rozwoju artystycznego. Studenci rozwijają także zdolności operatorskie oraz scenopisarskie. Ważnym elementem kształcenia jest doskonalenie kompetencji miękkich, takich jak umiejętność pracy zespołowej czy komunikacji, które z powodzeniem można wykorzystać podczas pracy na planie filmowym.

Na kierunku reżyseria filmowa i telewizyjna studenci krok po kroku zdobywają umiejętności niezbędne do pracy w branży – samodzielnie realizują różne formy filmowe począwszy od etiud, licznych ćwiczeń z zakresu krótkich form jak teledysk, reklama, spot społeczny, adaptacja filmowa, krótkometrażowy film dokumentalny i film fabularny. Dzięki tym umiejętnościom mają ułatwiony start do podjęcia pracy w szeroko rozumianych sektorach kreatywnych, w tym w mediach i telewizji.

Dla kogo studia na kierunku reżyseria filmowa i telewizyjna

Reżyser powinien być i artystą i rzemieślnikiem. Bo artysta, nie znając rzemiosła, nie potrafiłby zrobić filmu, który dałoby się obejrzeć, a gdyby był tylko rzemieślnikiem to wytwarzałby wszystko mechanicznie. Sztuką jest połączyć te dwie rzeczy (…) - Dominik Matwiejczyk zdobywca kilkudziesięciu nagród dla niezależnych produkcji.

Reżyser powinien potrafić zarządzać ludźmi i jasno przedstawiać swoje pomysły ekipie filmowej, powinien umieć nawiązać dobry kontakt ze współpracownikami, być osobą cierpliwą oraz mieć umiejętność działania pod presją czasu.

Przyda się także charyzma, zdecydowanie, konsekwencja i pomysłowość.

Program kształcenia na kierunku reżyseria filmowa i telewizyjna

W programie są zajęcia m.in. z historii sztuki, filmu współczesnego, języka filmowego, analizy technicznej filmu, inscenizacji, scenariopisarstwa, estetyki w filmie, historii powszechnej kina, sztuki nowoczesnej i współczesnej, psychologii mediów. W ramach programu nauczania studenci realizują filmy dokumentalne i fabularne (niektóre z nich mogą być realizowane na taśmie filmowej 35 mm).

Przykładowe przedmioty to: podstawy pracy z kamerą, wprowadzenie do montażu filmowego, podstawy oświetlenia w filmie, film współczesny, dramaturgia i scenariopisarstwo, film krótkometrażowy, język filmu i wizualizacja, teoria kina, sztuka operatorska, podstawy nagrania dźwięku na planie filmowym.

Dodatkowo studenci odbywają praktyki na planie filmowym, w stacjach TV, firmach produkcyjnych, na festiwalach, itp.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku reżyseria filmowa i telewizyjna

Aby dostać się na studia konieczne jest zaliczenie wielostopniowego egzaminu oraz posiadanie „teczki prac własnych”. Jej zawartość oraz zadania egzaminacyjne różnią się w zależności od uczelni, dlatego szczegóły odnośnie naboru na studia najlepiej sprawdzić w serwisie rekrutacyjnym wybranej uczelni.

Wymagane prace własne kandydata - portfolio artystyczne, powinny zawierać przykładowo:

 1. własną wypowiedź filmową
 2. pomysły na filmy fabularne i dokumentalne
 3. zestawy skomponowanych poziomo fotografii na każdy z trzech tematów określonych jako pejzaż, portret człowieka, reporterska obserwacja zdarzenia lub sytuacji
 4. ustną, sfilmowaną w jednym ujęciu, nie montowaną wypowiedź własną na dany temat
 5. opis ulubionego obrazu i ulubionego filmu fabularnego lub dokumentalnego oraz wybranego wiersza i powieści lub opowiadania
 6. fragment scenariusza etiudy filmowej lub treatment etiudy filmowej
 7. krótki teledysk
 8. foto-scenariusz.

Rekrutacja składa się z kilku etapów: preselekcja złożonych teczek decydująca o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do dalszego udziału w rekrutacji

Kolejny etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna – pytania dotyczące złożonej teczki prac artystycznych oraz wiedzy ogólnej kandydata, ocena predyspozycji kandydata oraz jego portfolio, zadania praktyczne:

 • scenariuszowe zadanie fabularne na wyobraźnię - praca pisemna
 • scenariuszowe zadanie dokumentalne - praca pisemna
 • zadanie fabularne - inscenizacja - realizacja sceny aktorskiej
 • zadanie dokumentalne - rozmowa z człowiekiem.

I na końcu egzamin konkursowy ustny:

 • ocena filmu i innych prac własnych kandydata
 • ocena projektu filmu fabularnego
 • ocena projektu filmu dokumentalnego
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Perspektywy pracy po kierunku reżyseria filmowa i telewizyjna

Absolwenci reżyserii filmowej i telewizyjnej mogą szukać zatrudnienia w:

 • kinematografii
 • telewizji (programy telewizyjne, reklamy, teledyski, dokumenty, reportaże)
 • domach kultury, biurach organizacji imprez, domach mediowych i produkcyjnych
 • teatrach
 • agencjach reklamowych

Są również przygotowani do pracy na stanowiskach reżysera, drugiego reżysera i asystenta reżysera, producenta, kierownika produkcji, kierownika planu i ich asystentów, operatora obrazu, operatora kamery, reżysera światła oraz w charakterze aktora.

Opinie o kierunku reżyseria filmowa i telewizyjna


Kierunki pokrewne do kierunku reżyseria filmowa i telewizyjna

Jakie uczelnie oferują kierunek reżyseria filmowa i telewizyjna

W których miastach można studiować kierunek reżyseria filmowa i telewizyjna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie