Jakiego kierunku studiów szukasz?

Reżyseria filmowa i telewizyjna

Studia reżyserskie przygotowują do pracy w zawodzie reżysera filmowego, poszerzają horyzonty, uczą krytycznego spojrzenia na film, pomagają zrozumieć zasady obowiązujące w świecie produkcji filmowej i poznać rynek filmowy w Polsce i na świecie. Absolwenci tego kierunku są również przygotowani do pracy w telewizji i teatrze.

Obok zajęć z teorii, studenci uczestniczą przede wszystkim w licznych zajęciach praktycznych, uczą się pracy z kamerą, poznają tajniki dźwięku na planie filmowym, mają zajęcia z montażu, a także szeroko rozumianej postprodukcji, uczą się zasad pracy z aktorami i pozostałymi członkami ekipy.

Podczas studiów studenci zdobywają gruntowną wiedzę warsztatową niezbędną do profesjonalnego uprawiania zawodu reżysera, ale przede wszystkim stymulowani są do indywidualnego rozwoju artystycznego. Studenci rozwijają także zdolności operatorskie oraz scenopisarskie. Ważnym elementem kształcenia jest doskonalenie kompetencji miękkich, takich jak umiejętność pracy zespołowej czy komunikacji, które z powodzeniem można wykorzystać podczas pracy na planie filmowym.

Na kierunku reżyseria filmowa i telewizyjna studenci krok po kroku zdobywają umiejętności niezbędne do pracy w branży – samodzielnie realizują różne formy filmowe począwszy od etiud, licznych ćwiczeń z zakresu krótkich form jak teledysk, reklama, spot społeczny, adaptacja filmowa, krótkometrażowy film dokumentalny i film fabularny. Dzięki tym umiejętnościom mają ułatwiony start do podjęcia pracy w szeroko rozumianych sektorach kreatywnych, w tym w mediach i telewizji.

Dla kogo studia na kierunku reżyseria filmowa i telewizyjna

Reżyser powinien być i artystą i rzemieślnikiem. Bo artysta, nie znając rzemiosła, nie potrafiłby zrobić filmu, który dałoby się obejrzeć, a gdyby był tylko rzemieślnikiem to wytwarzałby wszystko mechanicznie. Sztuką jest połączyć te dwie rzeczy (…) - Dominik Matwiejczyk zdobywca kilkudziesięciu nagród dla niezależnych produkcji.

Reżyser powinien potrafić zarządzać ludźmi i jasno przedstawiać swoje pomysły ekipie filmowej, powinien umieć nawiązać dobry kontakt ze współpracownikami, być osobą cierpliwą oraz mieć umiejętność działania pod presją czasu.

Przyda się także charyzma, zdecydowanie, konsekwencja i pomysłowość.

Program kształcenia na kierunku reżyseria filmowa i telewizyjna

W programie są zajęcia m.in. z historii sztuki, filmu współczesnego, języka filmowego, analizy technicznej filmu, inscenizacji, scenariopisarstwa, estetyki w filmie, historii powszechnej kina, sztuki nowoczesnej i współczesnej, psychologii mediów. W ramach programu nauczania studenci realizują filmy dokumentalne i fabularne (niektóre z nich mogą być realizowane na taśmie filmowej 35 mm).

Przykładowe przedmioty to: podstawy pracy z kamerą, wprowadzenie do montażu filmowego, podstawy oświetlenia w filmie, film współczesny, dramaturgia i scenariopisarstwo, film krótkometrażowy, język filmu i wizualizacja, teoria kina, sztuka operatorska, podstawy nagrania dźwięku na planie filmowym.

Dodatkowo studenci odbywają praktyki na planie filmowym, w stacjach TV, firmach produkcyjnych, na festiwalach, itp.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku reżyseria filmowa i telewizyjna

Aby dostać się na studia konieczne jest zaliczenie wielostopniowego egzaminu oraz posiadanie „teczki prac własnych”. Jej zawartość oraz zadania egzaminacyjne różnią się w zależności od uczelni, dlatego szczegóły odnośnie naboru na studia najlepiej sprawdzić w serwisie rekrutacyjnym wybranej uczelni.

Wymagane prace własne kandydata - portfolio artystyczne, powinny zawierać przykładowo:

 1. własną wypowiedź filmową
 2. pomysły na filmy fabularne i dokumentalne
 3. zestawy skomponowanych poziomo fotografii na każdy z trzech tematów określonych jako pejzaż, portret człowieka, reporterska obserwacja zdarzenia lub sytuacji
 4. ustną, sfilmowaną w jednym ujęciu, nie montowaną wypowiedź własną na dany temat
 5. opis ulubionego obrazu i ulubionego filmu fabularnego lub dokumentalnego oraz wybranego wiersza i powieści lub opowiadania
 6. fragment scenariusza etiudy filmowej lub treatment etiudy filmowej
 7. krótki teledysk
 8. foto-scenariusz.

Rekrutacja składa się z kilku etapów: preselekcja złożonych teczek decydująca o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do dalszego udziału w rekrutacji

Kolejny etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna – pytania dotyczące złożonej teczki prac artystycznych oraz wiedzy ogólnej kandydata, ocena predyspozycji kandydata oraz jego portfolio, zadania praktyczne:

 • scenariuszowe zadanie fabularne na wyobraźnię - praca pisemna
 • scenariuszowe zadanie dokumentalne - praca pisemna
 • zadanie fabularne - inscenizacja - realizacja sceny aktorskiej
 • zadanie dokumentalne - rozmowa z człowiekiem.

I na końcu egzamin konkursowy ustny:

 • ocena filmu i innych prac własnych kandydata
 • ocena projektu filmu fabularnego
 • ocena projektu filmu dokumentalnego
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Perspektywy pracy po kierunku reżyseria filmowa i telewizyjna

Absolwenci reżyserii filmowej i telewizyjnej mogą szukać zatrudnienia w:

 • kinematografii
 • telewizji (programy telewizyjne, reklamy, teledyski, dokumenty, reportaże)
 • domach kultury, biurach organizacji imprez, domach mediowych i produkcyjnych
 • teatrach
 • agencjach reklamowych

Są również przygotowani do pracy na stanowiskach reżysera, drugiego reżysera i asystenta reżysera, producenta, kierownika produkcji, kierownika planu i ich asystentów, operatora obrazu, operatora kamery, reżysera światła oraz w charakterze aktora.

Opinie o kierunku reżyseria filmowa i telewizyjna


Kierunki pokrewne do kierunku reżyseria filmowa i telewizyjna

Jakie uczelnie oferują kierunek reżyseria filmowa i telewizyjna

W których miastach można studiować kierunek reżyseria filmowa i telewizyjna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Łódzka
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Lubelska
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie