Jakiego kierunku studiów szukasz?

Reżyseria filmowa i telewizyjna

Studia reżyserskie przygotowują do pracy w zawodzie reżysera filmowego, poszerzają horyzonty, uczą krytycznego spojrzenia na film, pomagają zrozumieć zasady obowiązujące w świecie produkcji filmowej i poznać rynek filmowy w Polsce i na świecie. Absolwenci tego kierunku są również przygotowani do pracy w telewizji i teatrze.

Obok zajęć z teorii, studenci uczestniczą przede wszystkim w licznych zajęciach praktycznych, uczą się pracy z kamerą, poznają tajniki dźwięku na planie filmowym, mają zajęcia z montażu, a także szeroko rozumianej postprodukcji, uczą się zasad pracy z aktorami i pozostałymi członkami ekipy.

Podczas studiów studenci zdobywają gruntowną wiedzę warsztatową niezbędną do profesjonalnego uprawiania zawodu reżysera, ale przede wszystkim stymulowani są do indywidualnego rozwoju artystycznego. Studenci rozwijają także zdolności operatorskie oraz scenopisarskie. Ważnym elementem kształcenia jest doskonalenie kompetencji miękkich, takich jak umiejętność pracy zespołowej czy komunikacji, które z powodzeniem można wykorzystać podczas pracy na planie filmowym.

Na kierunku reżyseria filmowa i telewizyjna studenci krok po kroku zdobywają umiejętności niezbędne do pracy w branży – samodzielnie realizują różne formy filmowe począwszy od etiud, licznych ćwiczeń z zakresu krótkich form jak teledysk, reklama, spot społeczny, adaptacja filmowa, krótkometrażowy film dokumentalny i film fabularny. Dzięki tym umiejętnościom mają ułatwiony start do podjęcia pracy w szeroko rozumianych sektorach kreatywnych, w tym w mediach i telewizji.

Dla kogo studia na kierunku reżyseria filmowa i telewizyjna

Reżyser powinien być i artystą i rzemieślnikiem. Bo artysta, nie znając rzemiosła, nie potrafiłby zrobić filmu, który dałoby się obejrzeć, a gdyby był tylko rzemieślnikiem to wytwarzałby wszystko mechanicznie. Sztuką jest połączyć te dwie rzeczy (…) - Dominik Matwiejczyk zdobywca kilkudziesięciu nagród dla niezależnych produkcji.

Reżyser powinien potrafić zarządzać ludźmi i jasno przedstawiać swoje pomysły ekipie filmowej, powinien umieć nawiązać dobry kontakt ze współpracownikami, być osobą cierpliwą oraz mieć umiejętność działania pod presją czasu.

Przyda się także charyzma, zdecydowanie, konsekwencja i pomysłowość.

Program kształcenia na kierunku reżyseria filmowa i telewizyjna

W programie są zajęcia m.in. z historii sztuki, filmu współczesnego, języka filmowego, analizy technicznej filmu, inscenizacji, scenariopisarstwa, estetyki w filmie, historii powszechnej kina, sztuki nowoczesnej i współczesnej, psychologii mediów. W ramach programu nauczania studenci realizują filmy dokumentalne i fabularne (niektóre z nich mogą być realizowane na taśmie filmowej 35 mm).

Przykładowe przedmioty to: podstawy pracy z kamerą, wprowadzenie do montażu filmowego, podstawy oświetlenia w filmie, film współczesny, dramaturgia i scenariopisarstwo, film krótkometrażowy, język filmu i wizualizacja, teoria kina, sztuka operatorska, podstawy nagrania dźwięku na planie filmowym.

Dodatkowo studenci odbywają praktyki na planie filmowym, w stacjach TV, firmach produkcyjnych, na festiwalach, itp.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku reżyseria filmowa i telewizyjna

Aby dostać się na studia konieczne jest zaliczenie wielostopniowego egzaminu oraz posiadanie „teczki prac własnych”. Jej zawartość oraz zadania egzaminacyjne różnią się w zależności od uczelni, dlatego szczegóły odnośnie naboru na studia najlepiej sprawdzić w serwisie rekrutacyjnym wybranej uczelni.

Wymagane prace własne kandydata - portfolio artystyczne, powinny zawierać przykładowo:

 1. własną wypowiedź filmową
 2. pomysły na filmy fabularne i dokumentalne
 3. zestawy skomponowanych poziomo fotografii na każdy z trzech tematów określonych jako pejzaż, portret człowieka, reporterska obserwacja zdarzenia lub sytuacji
 4. ustną, sfilmowaną w jednym ujęciu, nie montowaną wypowiedź własną na dany temat
 5. opis ulubionego obrazu i ulubionego filmu fabularnego lub dokumentalnego oraz wybranego wiersza i powieści lub opowiadania
 6. fragment scenariusza etiudy filmowej lub treatment etiudy filmowej
 7. krótki teledysk
 8. foto-scenariusz.

Rekrutacja składa się z kilku etapów: preselekcja złożonych teczek decydująca o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do dalszego udziału w rekrutacji

Kolejny etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna – pytania dotyczące złożonej teczki prac artystycznych oraz wiedzy ogólnej kandydata, ocena predyspozycji kandydata oraz jego portfolio, zadania praktyczne:

 • scenariuszowe zadanie fabularne na wyobraźnię - praca pisemna
 • scenariuszowe zadanie dokumentalne - praca pisemna
 • zadanie fabularne - inscenizacja - realizacja sceny aktorskiej
 • zadanie dokumentalne - rozmowa z człowiekiem.

I na końcu egzamin konkursowy ustny:

 • ocena filmu i innych prac własnych kandydata
 • ocena projektu filmu fabularnego
 • ocena projektu filmu dokumentalnego
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Perspektywy pracy po kierunku reżyseria filmowa i telewizyjna

Absolwenci reżyserii filmowej i telewizyjnej mogą szukać zatrudnienia w:

 • kinematografii
 • telewizji (programy telewizyjne, reklamy, teledyski, dokumenty, reportaże)
 • domach kultury, biurach organizacji imprez, domach mediowych i produkcyjnych
 • teatrach
 • agencjach reklamowych

Są również przygotowani do pracy na stanowiskach reżysera, drugiego reżysera i asystenta reżysera, producenta, kierownika produkcji, kierownika planu i ich asystentów, operatora obrazu, operatora kamery, reżysera światła oraz w charakterze aktora.

Opinie o kierunku reżyseria filmowa i telewizyjna


Kierunki pokrewne do kierunku reżyseria filmowa i telewizyjna

Jakie uczelnie oferują kierunek reżyseria filmowa i telewizyjna

W których miastach można studiować kierunek reżyseria filmowa i telewizyjna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Politechnika Częstochowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Poznańska
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet w Białymstoku