Jakiego kierunku studiów szukasz?

Wiedza o teatrze

Wiedza o teatrze łączy wykształcenie humanistyczne ze znajomością zagadnień sztuk przedstawiających świat teatru. Studia dają szansę poznania i zrozumienia teatru: jak patrzeć na teatr i jego funkcje w przeszłości i teraźniejszości, na czym polega sztuka teatru, jak analizować dawne i nowe przestawienia teatralne. Przedmioty teatralne obejmują: wiedzę z historii teatru, teorii dramatu i teatru, antropologii i socjologii teatru.

Na program składają się także przedmioty z innych dziedzin kultury: literatury, filozofii, antropologii kultury, sztuki, muzyki, filmu, telewizji oraz przedmioty przydatne na rynku pracy: zarządzanie i promocja, wiedza o mediach, podstawy prawa, organizacja pracy.

Przykładowe specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • krytyka-historia-teoria
 • animacja-organizacja-produkcja
 • organizacja i animacja działalności teatralnej
 • interdyscyplinarne projekty kuratorskie
 • teatr społeczności lokalnych.

Dla kogo studia na kierunku wiedza o teatrze

Kandydat na studia powinien spełniać następujące kryteria: lubić teatr i literaturę, nie bać się wystąpień publicznych, wykazywać się kreatywnością, mieć „lekkie pióro” i oczywiście lubić historię.

Program kształcenia na kierunku wiedza o teatrze

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • historia dramatu i teatru polskiego
 • etiudy teatralne
 • kultura żywego słowa
 • krytyka teatralna
 • język teatru
 • antyk
 • średniowiecze
 • romantyzm
 • teatr dzisiejszy
 • teatr telewizji
 • kulturowe metamorfozy ciała
 • przestrzenie sztuki
 • teatr i media
 • poetyka dramatu
 • warsztat scenograficzny
 • podstawy prawne działalności kulturalne
 • analizy dramatu
 • widowiska kulturowe
 • dramaturg w teatrze
 • interpretacja snów
 • zarządzanie teatrem
 • teatr dla dzieci i młodzieży.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku wiedza o teatrze

Konkurs świadectw uwzględnia przede wszystkim takie przedmioty jak:

 • historia
 • historia sztuki
 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • WOS
 • wiedza o teatrze
 • wiedza o tańcu
 • matematyka
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język grecki i kultura antyczna.

Wybierając konkretną uczelnię zawsze należy wcześniej sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.


Perspektywy pracy po kierunku wiedza o teatrze

Absolwenci wiedzy o teatrze mogą szukać pracy w:

 • teatrach i instytucjach kultury
 • prasie teatralnej i kulturalnej
 • instytucjach kultury i agendach administracji do spraw dialogu kultur i integracji europejskiej
 • placówkach prowadzących badania i poszukiwania teatralne
 • agencjach reklamowych
 • muzeach
 • stowarzyszeniach kulturalnych
 • instytucjach prowadzących terapię lub resocjalizację przez teatr.

Opinie o kierunku wiedza o teatrze

Posłuchaj osoby, która skończyła Wiedzę o teatrze i nie tylko…

Kierunki pokrewne do kierunku wiedza o teatrze

Jakie uczelnie oferują kierunek wiedza o teatrze

W których miastach można studiować kierunek wiedza o teatrze

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również