Jakiego kierunku studiów szukasz?

Produkcja teatralna i organizacja widowisk

Produkcja teatralna i organizacja widowisk to studia o profilu praktycznym poświęcone przygotowaniu zawodowemu do prowadzenia produkcji teatralnej, organizacji widowisk oraz wydarzeń o charakterze artystycznym i społecznym.

Program kształcenia realizowany jest w ścisłej współpracy z instytucjami kultury i kładzie silny nacisk na rozwój indywidualnych zdolności oraz zainteresowań studentów. Od pierwszego semestru studenci odbywają praktyki zawodowe w instytucjach kultury (teatrach, stowarzyszeniach, fundacjach i agencjach artystycznych), a także organizują własne wydarzenia artystyczne.

W trakcie studiów na kierunku Produkcja teatralna i organizacja widowisk studenci poznają zagadnienia z obszaru najnowszej kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem teatru i widowisk, a także problematykę dotyczącą finansowych i prawnych aspektów organizacji i zarządzania kulturą. Studenci zdobywają praktyczne umiejętności dzięki bezpośredniej współpracy z profesjonalistami w warunkach odpowiadających ich przyszłej pracy zawodowej.

Dla kogo studia na kierunku produkcja teatralna i organizacja widowisk

Kierunek został przygotowany z myślą o osobach zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji zawodowych w zakresie produkcji teatralnej, organizacji wydarzeń artystycznych i społecznych, koncertów, działań plenerowych i festiwali.

Studia adresowane są do osób zainteresowanych współpracą ze środowiskiem artystycznym, przemysłem rozrywkowym i mediami.

Program kształcenia na kierunku produkcja teatralna i organizacja widowisk

Przedmioty na kierunku Produkcja teatralna i organizacja widowisk łączą się w cztery bloki realizowane przez trzy lata studiów:

 • Blok kulturoznawczy: historia i teoria kultury, kulturowa historia nowoczesności, sztuka najnowsza, praktyki artystyczne XX wieku, interdyscyplinarne projekty artystyczne;
 • Blok teatrologiczny: teatr najnowszy, teatr jako instytucja i przedsiębiorstwo, techniki i rzemiosła teatralne, współczesna scena tańca, gatunki teatru muzycznego, teksty dla teatru;
 • Blok organizacyjny: polityka kulturalna, ekonomia w kulturze, marketing sztuki, zarządzanie kulturą i promocja sztuki;
 • Blok warsztatowy: planowanie, realizacja i ewaluacja projektów; organizacja pracy zespołu; stylistyka praktyczna i edycja tekstów; komunikacja i wystąpienia publiczne; zajęcia w studiu radiowym.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku produkcja teatralna i organizacja widowisk

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki maturalne uzyskane z przedmiotów:

 • język polski
 • język obcy.

Dodatkowe punkty można uzyskać z dwóch przedmiotów wybranych spośród: historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, wiedza o tańcu, filozofia.

Perspektywy pracy po kierunku produkcja teatralna i organizacja widowisk

Absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach kultury oraz do prowadzenia samodzielnej działalności z zakresu organizacji widowisk i wydarzeń kulturalnych.

Mogą pracować w charakterze:

 • producentów spektakli,
 • kuratorów wydarzeń artystycznych (koncertów, wystaw, festiwali),
 • animatorów kultury,
 • organizatorów wydarzeń społecznych,
 • krytyków artystycznych,
 • dziennikarzy, kulturoznawców i teatrologów.

Opinie o kierunku produkcja teatralna i organizacja widowisk

Na kierunku świetnie sprawdzą się osoby kontaktowe, dynamiczne, kreatywne, chętne do pracy z ludźmi, odporne na stres i otwarte na nowoczesne rozwiązania w zakresie organizacji produkcji teatralnej.

Kierunki pokrewne do kierunku produkcja teatralna i organizacja widowisk

Jakie uczelnie oferują kierunek produkcja teatralna i organizacja widowisk

W których miastach można studiować kierunek produkcja teatralna i organizacja widowisk

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu