Jakiego kierunku studiów szukasz?

Produkcja medialna

Studia na kierunku produkcja medialna obejmą zagadnienia z obszaru nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych, psychologii, socjologii, kultury, literatury, sztuki, prawa, ekonomii, nowych technologii komunikacyjnych, sztuk audiowizualnych.

Celem kształcenia jest doskonalenie przez studentów umiejętności praktycznych, co powinno odbywać się nie tylko w ramach prowadzonych kursów ale przede wszystkim w trakcie realizowanych przez nich szkoleń, praktyk i staży.

Specjalności oferowane na kierunku:

 • multimedia
 • organizacja produkcji medialnej.

Na studiach drugiego stopnia dostępne są specjalności:

 • produkcja wydarzenia medialnego
 • produkcja w branży gier
 • realizacja filmowo-telewizyjna.

Istotne są zajęcia praktyczne, pozwalające jego absolwentowi swobodnie poruszać się w świecie kreowania cyfrowej rzeczywistości medialnej.

Należą do nich między innymi takie umiejętności, jak: kreatywne programowanie; tworzenie aplikacji multimedialnych; realizowanie animacji reklamowych; opracowywanie materiałów dziennikarskich dla wielu platform. itp.

Dla kogo studia na kierunku produkcja medialna

Studia na kierunku produkcja medialna przewidziane są dla kandydatów, którzy planują przyszłość zawodową w pracy w mediach elektronicznych, prasie, reklamie, marketingu.

To propozycja dla osób otwartych, komunikatywnych, dynamicznych, kreatywnych, zaradnych.

Program kształcenia na kierunku produkcja medialna

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • podstawy grafiki komputerowej
 • podstawy reżyserii
 • wybrane problemy kina
 • gatunki medialne
 • zarządzanie przedsiębiorstwem wielomedialnym
 • mediatyzacja sfery publicznej
 • wiedza o sztukach audiowizualnych
 • public relations
 • techniki animacji komputerowej
 • sztuka dźwięku
 • wprowadzenie do infobrokeringu
 • storytelling w mediach
 • metodologia nauk o mediach
 • komunikacja marketingowa
 • dyskurs w nowych mediach
 • semiotyka kultur popularnych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku produkcja medialna

Uczelnia publiczna przewiduje rekrutację na podstawie dwóch przedmiotów maturalnych wybrany spośród:

 • geografia
 • historia
 • język obcy nowożytny
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie.

Perspektywy pracy po kierunku produkcja medialna

Studia przygotowują producentów i kierowników produkcji przedsięwzięć związanych z produkcją interaktywnych mediów cyfrowych obejmujących:

 • Internet
 • telewizję cyfrową
 • gry komputerowe
 • prezentacje multimedialne
 • cyfrowe efekty specjalne dla potrzeb filmu i telewizji
 • produkcję wideo i DVD
 • multimedia w sieciach telefonii komórkowej i innych urządzeniach mobilnych.

Opinie o kierunku produkcja medialna

Wykształcenie zdobyte na kierunku to przepustka do świata mediów.

Zobaczcie jak wyglądają zajęcia praktyczne, studia od kulis:


Kierunki pokrewne do kierunku produkcja medialna

Jakie uczelnie oferują kierunek produkcja medialna

W których miastach można studiować kierunek produkcja medialna

Komentarze (2)

ola
Na UMSC jest dużo zajęć praktycznych. Połączonych z teorią. I często zamiast egzaminów są prace do wykonania jak stworzenie artykułu dziennikarskiego.
09.04.2021
28.04.2020
Ala
Kluczem są zajęcia praktyczne. Ciekawi mnie, jak to wygląda na UMCS.

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu