Jakiego kierunku studiów szukasz?

Produkcja medialna

Studia na kierunku produkcja medialna obejmą zagadnienia z obszaru nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych, psychologii, socjologii, kultury, literatury, sztuki, prawa, ekonomii, nowych technologii komunikacyjnych, sztuk audiowizualnych.

Celem kształcenia jest doskonalenie przez studentów umiejętności praktycznych, co powinno odbywać się nie tylko w ramach prowadzonych kursów ale przede wszystkim w trakcie realizowanych przez nich szkoleń, praktyk i staży.

Specjalności oferowane na kierunku:

 • multimedia
 • organizacja produkcji medialnej.

Na studiach drugiego stopnia dostępne są specjalności:

 • produkcja wydarzenia medialnego
 • produkcja w branży gier
 • realizacja filmowo-telewizyjna.

Istotne są zajęcia praktyczne, pozwalające jego absolwentowi swobodnie poruszać się w świecie kreowania cyfrowej rzeczywistości medialnej.

Należą do nich między innymi takie umiejętności, jak: kreatywne programowanie; tworzenie aplikacji multimedialnych; realizowanie animacji reklamowych; opracowywanie materiałów dziennikarskich dla wielu platform. itp.

Dla kogo studia na kierunku produkcja medialna

Studia na kierunku produkcja medialna przewidziane są dla kandydatów, którzy planują przyszłość zawodową w pracy w mediach elektronicznych, prasie, reklamie, marketingu.

To propozycja dla osób otwartych, komunikatywnych, dynamicznych, kreatywnych, zaradnych.

Program kształcenia na kierunku produkcja medialna

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • podstawy grafiki komputerowej
 • podstawy reżyserii
 • wybrane problemy kina
 • gatunki medialne
 • zarządzanie przedsiębiorstwem wielomedialnym
 • mediatyzacja sfery publicznej
 • wiedza o sztukach audiowizualnych
 • public relations
 • techniki animacji komputerowej
 • sztuka dźwięku
 • wprowadzenie do infobrokeringu
 • storytelling w mediach
 • metodologia nauk o mediach
 • komunikacja marketingowa
 • dyskurs w nowych mediach
 • semiotyka kultur popularnych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku produkcja medialna

Uczelnia publiczna przewiduje rekrutację na podstawie dwóch przedmiotów maturalnych wybrany spośród:

 • geografia
 • historia
 • język obcy nowożytny
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie.

Perspektywy pracy po kierunku produkcja medialna

Studia przygotowują producentów i kierowników produkcji przedsięwzięć związanych z produkcją interaktywnych mediów cyfrowych obejmujących:

 • Internet
 • telewizję cyfrową
 • gry komputerowe
 • prezentacje multimedialne
 • cyfrowe efekty specjalne dla potrzeb filmu i telewizji
 • produkcję wideo i DVD
 • multimedia w sieciach telefonii komórkowej i innych urządzeniach mobilnych.

Opinie o kierunku produkcja medialna

Wykształcenie zdobyte na kierunku to przepustka do świata mediów.

Zobaczcie jak wyglądają zajęcia praktyczne, studia od kulis:


Kierunki pokrewne do kierunku produkcja medialna

Jakie uczelnie oferują kierunek produkcja medialna

W których miastach można studiować kierunek produkcja medialna

Komentarze (2)

ola
Na UMSC jest dużo zajęć praktycznych. Połączonych z teorią. I często zamiast egzaminów są prace do wykonania jak stworzenie artykułu dziennikarskiego.
09.04.2021
28.04.2020
Ala
Kluczem są zajęcia praktyczne. Ciekawi mnie, jak to wygląda na UMCS.
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Częstochowska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie