Jakiego kierunku studiów szukasz?

Produkcja medialna

Studia na kierunku produkcja medialna obejmą zagadnienia z obszaru nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych, psychologii, socjologii, kultury, literatury, sztuki, prawa, ekonomii, nowych technologii komunikacyjnych, sztuk audiowizualnych.

Celem kształcenia jest doskonalenie przez studentów umiejętności praktycznych, co powinno odbywać się nie tylko w ramach prowadzonych kursów ale przede wszystkim w trakcie realizowanych przez nich szkoleń, praktyk i staży.

Specjalności oferowane na kierunku:

 • multimedia
 • organizacja produkcji medialnej.

Na studiach drugiego stopnia dostępne są specjalności:

 • produkcja wydarzenia medialnego
 • produkcja w branży gier
 • realizacja filmowo-telewizyjna.

Istotne są zajęcia praktyczne, pozwalające jego absolwentowi swobodnie poruszać się w świecie kreowania cyfrowej rzeczywistości medialnej.

Należą do nich między innymi takie umiejętności, jak: kreatywne programowanie; tworzenie aplikacji multimedialnych; realizowanie animacji reklamowych; opracowywanie materiałów dziennikarskich dla wielu platform. itp.

Dla kogo studia na kierunku produkcja medialna

Studia na kierunku produkcja medialna przewidziane są dla kandydatów, którzy planują przyszłość zawodową w pracy w mediach elektronicznych, prasie, reklamie, marketingu.

To propozycja dla osób otwartych, komunikatywnych, dynamicznych, kreatywnych, zaradnych.

Program kształcenia na kierunku produkcja medialna

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • podstawy grafiki komputerowej
 • podstawy reżyserii
 • wybrane problemy kina
 • gatunki medialne
 • zarządzanie przedsiębiorstwem wielomedialnym
 • mediatyzacja sfery publicznej
 • wiedza o sztukach audiowizualnych
 • public relations
 • techniki animacji komputerowej
 • sztuka dźwięku
 • wprowadzenie do infobrokeringu
 • storytelling w mediach
 • metodologia nauk o mediach
 • komunikacja marketingowa
 • dyskurs w nowych mediach
 • semiotyka kultur popularnych.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku produkcja medialna

Uczelnia publiczna przewiduje rekrutację na podstawie dwóch przedmiotów maturalnych wybrany spośród:

 • geografia
 • historia
 • język obcy nowożytny
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie.
Perspektywy pracy po kierunku produkcja medialna

Studia przygotowują producentów i kierowników produkcji przedsięwzięć związanych z produkcją interaktywnych mediów cyfrowych obejmujących:

 • Internet
 • telewizję cyfrową
 • gry komputerowe
 • prezentacje multimedialne
 • cyfrowe efekty specjalne dla potrzeb filmu i telewizji
 • produkcję wideo i DVD
 • multimedia w sieciach telefonii komórkowej i innych urządzeniach mobilnych.
Opinie o kierunku produkcja medialna

Wykształcenie zdobyte na kierunku to przepustka do świata mediów.

Zobaczcie jak wyglądają zajęcia praktyczne, studia od kulis:


Kierunki pokrewne do kierunku produkcja medialna
Jakie uczelnie oferują kierunek produkcja medialna
W których miastach można studiować kierunek produkcja medialna
Komentarze (1)
Ala
Kluczem są zajęcia praktyczne. Ciekawi mnie, jak to wygląda na UMCS.
28.04.2020
Zobacz również
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie