Jakiego kierunku studiów szukasz?

Produkcja medialna

Studia na kierunku produkcja medialna obejmą zagadnienia z obszaru nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych, psychologii, socjologii, kultury, literatury, sztuki, prawa, ekonomii, nowych technologii komunikacyjnych, sztuk audiowizualnych.

Celem kształcenia jest doskonalenie przez studentów umiejętności praktycznych, co powinno odbywać się nie tylko w ramach prowadzonych kursów ale przede wszystkim w trakcie realizowanych przez nich szkoleń, praktyk i staży.

Specjalności oferowane na kierunku:

 • multimedia
 • organizacja produkcji medialnej.

Na studiach drugiego stopnia dostępne są specjalności:

 • produkcja wydarzenia medialnego
 • produkcja w branży gier
 • realizacja filmowo-telewizyjna.

Istotne są zajęcia praktyczne, pozwalające jego absolwentowi swobodnie poruszać się w świecie kreowania cyfrowej rzeczywistości medialnej.

Należą do nich między innymi takie umiejętności, jak: kreatywne programowanie; tworzenie aplikacji multimedialnych; realizowanie animacji reklamowych; opracowywanie materiałów dziennikarskich dla wielu platform. itp.

Dla kogo studia na kierunku produkcja medialna

Studia na kierunku produkcja medialna przewidziane są dla kandydatów, którzy planują przyszłość zawodową w pracy w mediach elektronicznych, prasie, reklamie, marketingu.

To propozycja dla osób otwartych, komunikatywnych, dynamicznych, kreatywnych, zaradnych.

Program kształcenia na kierunku produkcja medialna

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • podstawy grafiki komputerowej
 • podstawy reżyserii
 • wybrane problemy kina
 • gatunki medialne
 • zarządzanie przedsiębiorstwem wielomedialnym
 • mediatyzacja sfery publicznej
 • wiedza o sztukach audiowizualnych
 • public relations
 • techniki animacji komputerowej
 • sztuka dźwięku
 • wprowadzenie do infobrokeringu
 • storytelling w mediach
 • metodologia nauk o mediach
 • komunikacja marketingowa
 • dyskurs w nowych mediach
 • semiotyka kultur popularnych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku produkcja medialna

Uczelnia publiczna przewiduje rekrutację na podstawie dwóch przedmiotów maturalnych wybrany spośród:

 • geografia
 • historia
 • język obcy nowożytny
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie.

Perspektywy pracy po kierunku produkcja medialna

Studia przygotowują producentów i kierowników produkcji przedsięwzięć związanych z produkcją interaktywnych mediów cyfrowych obejmujących:

 • Internet
 • telewizję cyfrową
 • gry komputerowe
 • prezentacje multimedialne
 • cyfrowe efekty specjalne dla potrzeb filmu i telewizji
 • produkcję wideo i DVD
 • multimedia w sieciach telefonii komórkowej i innych urządzeniach mobilnych.

Opinie o kierunku produkcja medialna

Wykształcenie zdobyte na kierunku to przepustka do świata mediów.

Zobaczcie jak wyglądają zajęcia praktyczne, studia od kulis:


Kierunki pokrewne do kierunku produkcja medialna

Jakie uczelnie oferują kierunek produkcja medialna

W których miastach można studiować kierunek produkcja medialna

Komentarze (2)

ola
Na UMSC jest dużo zajęć praktycznych. Połączonych z teorią. I często zamiast egzaminów są prace do wykonania jak stworzenie artykułu dziennikarskiego.
09.04.2021
28.04.2020
Ala
Kluczem są zajęcia praktyczne. Ciekawi mnie, jak to wygląda na UMCS.
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi