Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach

Kierunek Kulturoznawstwo i wiedza o mediach to studia humanistyczne dostarczające wiedzy z zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii. Duży nacisk kładziony jest na przedmioty związane z komunikacją społeczną oraz rolą mediów, ich historią, budową, funkcjami, a także celami organizacji i funkcjonowaniem instytucji z obszaru mediów.

Na studiach I stopnia studenci zgłębiają podstawy nauk humanistycznych oraz wiedzę z zakresu kulturoznawstwa i mediów, natomiast na studiach II stopnia poszerzają i ukierunkowują swoje wykształcenia wybierając jedną z proponowanych specjalności:

 • menedżer i animator kultury
 • coach medialny
 • content designer.

Dla kogo studia na kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach

Studia adresowane są do humanistów, osób, które interesują się historią, socjologią, psychologią, lubią literaturę, pasjonują się kulturą, sztuką, filmem i muzyką.

Program kształcenia na kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • elementy poetyki
 • wstęp do filmoznawstwa
 • wstęp do medioznawstwa
 • wstęp do teatrologii
 • kultura żywego słowa
 • architektura informacji i infoestetyka
 • wprowadzenie do komunikacji wizualnej
 • współczesne systemy medialne
 • interpretacja dzieła malarskiego w kontekstach literackich
 • komiks: tekst i obraz
 • internet i nowe media
 • cyberkulturoznawstwo i etnografia sieci
 • teledysk: korespondencja sztuk
 • holokaust w literaturze i kulturze
 • adaptacje filmowe literatury
 • kwestia kobieca w literaturze
 • literatura dla dzieci i młodzieży.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach

Przedmioty maturalne brane od uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia to:

 • język polski
 • język obcy nowożytny.

Perspektywy pracy po kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach

Absolwent tego kierunku to specjalista z zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o komunikacji społecznej. Jest doskonale zorientowany w zjawiskach i procesach kulturowych oraz roli mediów. Znajdzie zatrudnienie w instytucjach kultury, mediach, komunikacji publicznej, reklamie, promocji i marketingu.

Opinie o kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach

Kierunki pokrewne do kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach

Jakie uczelnie oferują kierunek kulturoznawstwo i wiedza o mediach

W których miastach można studiować kierunek kulturoznawstwo i wiedza o mediach

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia dziennikarskie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia dziennikarskie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia dziennikarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia dziennikarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia dziennikarskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia dziennikarskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia dziennikarskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia dziennikarskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia dziennikarskie w Krakowie i Małopolsce
Studia dziennikarskie w Krakowie i Małopolsce
Studia dziennikarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia dziennikarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia dziennikarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia dziennikarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia dziennikarskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia dziennikarskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia dziennikarskie w Opolu i woj. opolskim
Studia dziennikarskie w Opolu i woj. opolskim
Studia dziennikarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia dziennikarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia dziennikarskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia dziennikarskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia dziennikarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia dziennikarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia dziennikarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia dziennikarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia dziennikarskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia dziennikarskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia dziennikarskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia dziennikarskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim