Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Nie tylko „Ojciec Chrzestny”, „Pulp Fiction” i „Gwiezdne Wojny”! Kierunek Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach zapewnia studentom wszechstronne przygotowanie w zakresie znajomości i analizy współczesnej kultury audiowizualnej. W toku studiów studenci zapoznają się z historią filmu powszechnego i polskiego (w tym z historią polskiego filmu dokumentalnego) oraz historią mediów. Poza wiedzą dotyczącą historii uzyskują kompetencje analityczne (analizy filmu oraz współczesnych zjawisk medialnych - mediów społecznościowych oraz szeroko rozumianej cyberkultury).

Wiedzę o filmie, grach wideo i nowych mediach zdobywa się tu na tle ogólnej wiedzy o kulturze.

Program studiów ma charakter modułowy - można w nim wyróżnić grupy przedmiotów:

 • z zakresu ogólnej wiedzy o kulturze
 • specyficznie filmoznawcze i medioznawcze
 • z zakresu projektowania gier wideo.

Studenci mają możliwość uczestnictwa w projekcjach filmowych, uzupełniających wykłady z historii filmu.

Dla kogo studia na kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

To kierunek wprost wymarzony dla miłośników kina i kultury.

Program kształcenia na kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

W trakcie studiów pojawiają się takie przedmioty jak:

 • historia filmu niemego
 • polski film dokumentalny
 • historia filmu klasycznego
 • historia filmu polskiego do roku 1989
 • gatunki telewizyjne
 • wiedza o literaturze XX w.
 • historia powszechna XX w.
 • wprowadzenie do wiedzy o grach wideo
 • historia sztuki
 • historia filozofii
 • historia mediów
 • warsztaty filmowe
 • wiedza o teatrze
 • komunikacja kulturowa
 • wstęp do projektowania gier wideo.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Podczas rekrutacji na filmoznawstwo trzeba pochwalić się zdaną maturą z obojętnie jakich dwóch przedmiotów.

Perspektywy pracy po kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

To kierunek typowo humanistyczny, kształcący ludzi przygotowanych do pracy w wolnym zawodzie, potrafiących samodzielnie odnaleźć się na rynku pracy. Absolwenci filmoznawstwa mogą szukać pracy przede wszystkim w mediach i placówkach kultury.

Opinie o kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Dzięki studiom filmoznawczym moja wielka pasja stała się jednocześnie moim zawodem. W trakcie studiowania miałam szczęście spotkać na swej drodze autorytety, które nie tylko inspirowały mnie do rozwijania zainteresowań, ale także pomagały w stawianiu pierwszych samodzielnych kroków. Tym, co mnie ukształtowało, były z pewnością również festiwale i przeglądy filmowe, książki o tej tematyce, spotkania z ludźmi kina. Same studia natomiast stworzyły mi solidną bazę, dzięki której do dziś mogę swobodnie poruszać się wokół kina i zajmować się nie tylko krytyką filmową. Anita Piotrowska, krytyczka filmowa.

Kierunki pokrewne do kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Jakie uczelnie oferują kierunek filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

W których miastach można studiować kierunek filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim
Studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim
Studia dziennikarskie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia dziennikarskie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia dziennikarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia dziennikarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia dziennikarskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia dziennikarskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia dziennikarskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia dziennikarskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia dziennikarskie w Krakowie i Małopolsce
Studia dziennikarskie w Krakowie i Małopolsce
Studia dziennikarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia dziennikarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia dziennikarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia dziennikarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia dziennikarskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia dziennikarskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia dziennikarskie w Opolu i woj. opolskim
Studia dziennikarskie w Opolu i woj. opolskim
Studia dziennikarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia dziennikarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia dziennikarskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia dziennikarskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia dziennikarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia dziennikarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia dziennikarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia dziennikarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia dziennikarskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia dziennikarskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia dziennikarskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia dziennikarskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim