Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

uczelnia publiczna, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 24, (+12) 663 14 01, 663 14 08, rekrutacja@uj.edu.pl

Poniżej prezentujemy ofertę edukacyjną wybranej przez Ciebie Uczelni. Lista kierunków studiów ułożona jest ALFABETYCZNIE oraz według TYPÓW kształcenia. Klikając w nazwę kierunku, zostaniesz przeniesiony na jego szczegółowy opis (redakcyjny) lub unikalną Prezentację Kierunku, o ile Uczelnia przedstawiła takową.

Jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię propozycji edukacyjnej - zajrzyj na listę wszystkich KIERUNKÓW studiów, oferowanych w Polsce przez publiczne i niepubliczne szkoły wyższe.

Kandydaci "niezdecydowani" z pewnością łatwiej odnajdą się w poszukiwaniach, zaczynając od kierunków studiów usystematyzowanych według TYPU kształcenia

Kierunki studiów alfabetycznie

a
administracjaadvanced materials and nanotechnologyamerykanistykaanalityka medycznaarabistykaarcheologiaastrofizyka i kosmologiaastronomia
b
bezpieczeństwo narodowebiochemiabiofizykabiofizyka molekularna i komórkowabioinformatykabiologiabiotechnologiabiotechnologia molekularnabusiness and finance management
c
chemiachemia medycznachemia zrównoważonego rozwojucomparative heritage studies
d
dietetykadrug discovery and development dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-gospodarka przestrzennaearth sciences in a changing world edytorstwoekonomiaelektroniczne przetwarzanie informacjielektroradiologiaenvironmental protection and managementetnologia i antropologia kulturowaetykaeuropean joint master’s programme in english and american studieseuropean studies
f
farmacjafilmoznawstwo i wiedza o nowych mediachfilologia angielskafilologia angielska z językiem niemieckimfilologia germańskafilologia germańska z językiem angielskimfilologia hiszpańska (iberystyka)filologia klasycznafilologia polska nauczycielskafilologia portugalskafilologia romańskafilologia rosyjska (rusycystyka)filologia rumuńskafilologia szwedzkafilologia słowiańskafilologia ukraińska z językiem rosyjskimfilologia węgierskafilologia włoskafilozofiafinanse i controllingfinanse, bankowość, ubezpieczeniafizjoterapiafizykafizyka dla firm
g
geografiageografia i gospodarka przestrzennageologiaglobal and development studies
h
historiahistoria sztuki
i
indologiainformatykainformatyka analitycznainformatyka gier komputerowychinformatyka stosowanaintellectual property and new technologiesinternational relationsinternational relations and area studiesinternational relations and public diplomacyinternational security and developmentiranistyka
j
japonistykajudaistykajęzyk i literatura Rosjijęzyk polski w komunikacji społecznejjęzyk rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznychjęzyk ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim)
k
kierunek lekarskikierunek lekarsko-dentystycznykognitywistykakosmetologiakrytyka literackakultura Rosji i narodów sąsiednich, studia filologicznekulturoznawstwo - teksty kulturykulturoznawstwo międzynarodowe
l
latynoamerykanistykalingwistykalogopedia
m
marketing i logistykamatematykamatematyka komputerowamedia społecznościowe w zarządzaniumigracje międzynarodowemiędzywydziałowe indywidualne studia humanistycznemolecular biotechnologymuzykologia
n
nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiegoneurobiologia
o
ochrona dóbr kulturyochrona środowiska
p
pedagogikapedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnapedagogika specjalnapedagogika szkolna z terapią pedagogicznąperformatykapielęgniarstwopolitologiapolonistyka - komparatystykapolonistyka antropologiczno-kulturowaporównawcze studia cywilizacjipołożnictwopraca socjalnaprawoprawo własności in­telek­tu­al­nej i nowych mediówprzekład literackiprzekładoznawstwoprzekładoznawstwo literacko‐kulturowepsychologia
r
rachunkowość i zarządzanie finansamiratownictwo medyczneregion karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowerelacje międzykulturowereligioznawstworosjoznawstwo
s
sinologiasocjologiastosunki międzynarodowestudia afrykańskiestudia azjatyckiestudia bliskowschodniestudia eurazjatyckiestudia europejskiestudia matematyczno-przyrodniczestudia nad Chinamistudia nad Indiami i Azją Południowąstudia nad Japoniąstudia nad Koreąstudia nad buddyzmemstudia polsko‐ukraińskie
t
teatrologiatransatlantic studiesturkologiatwórcze pisanie
w
wiedza o teatrze
z
zaawansowane materiały i nanotechnologiazarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowezarządzanie - psychologia w zarządzaniuzarządzanie in­for­macjązarządzanie kulturą i mediamizarządzanie kulturą współczesnązarządzanie mediami i reklamązarządzanie międzynarodowe zarządzanie polityką społecznązarządzanie publicznezarządzanie w ochronie zdrowiazarządzanie w turystyce i w sporciezarządzanie zasobami ludzkimizarządzanie zmianą społecznązdrowie publiczne

Kierunki studiów wg typów kształcenia

administracyjne
administracja international relations and public diplomacy studia europejskie
artystyczne
historia sztuki muzykologia ochrona dóbr kultury wiedza o teatrze
biologiczno-przyrodnicze
astronomia biochemia biofizyka biofizyka molekularna i komórkowa bioinformatyka biologia biotechnologia biotechnologia molekularna chemia chemia zrównoważonego rozwoju earth sciences in a changing world environmental protection and management geografia geologia molecular biotechnology neurobiologia ochrona środowiska studia matematyczno-przyrodnicze zaawansowane materiały i nanotechnologia
ekonomiczne
business and finance management ekonomia finanse i controlling finanse, bankowość, ubezpieczenia international relations and public diplomacy marketing i logistyka matematyka media społecznościowe w zarządzaniu rachunkowość i zarządzanie finansami zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe zarządzanie - psychologia w zarządzaniu zarządzanie kulturą współczesną zarządzanie mediami i reklamą zarządzanie międzynarodowe zarządzanie polityką społeczną zarządzanie publiczne zarządzanie w ochronie zdrowia
filologiczne
amerykanistyka arabistyka european joint master’s programme in english and american studies filologia angielska filologia angielska z językiem niemieckim filologia germańska filologia germańska z językiem angielskim filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia polska nauczycielska filologia portugalska filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia rumuńska filologia szwedzka filologia słowiańska filologia ukraińska z językiem rosyjskim filologia węgierska filologia włoska indologia iranistyka japonistyka język i literatura Rosji język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim) latynoamerykanistyka lingwistyka nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego przekład literacki przekładoznawstwo region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe rosjoznawstwo sinologia studia afrykańskie studia azjatyckie studia eurazjatyckie studia nad Chinami studia nad Indiami i Azją Południową studia nad Japonią studia nad Koreą studia nad buddyzmem studia polsko‐ukraińskie turkologia twórcze pisanie
humanistyczne
amerykanistyka arabistyka archeologia comparative heritage studies edytorstwo etnologia i antropologia kulturowa etyka european joint master’s programme in english and american studies european studies filozofia historia historia sztuki indologia international relations and area studies judaistyka język i literatura Rosji język polski w komunikacji społecznej język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim) kognitywistyka krytyka literacka kultura Rosji i narodów sąsiednich, studia filologiczne kulturoznawstwo - teksty kultury kulturoznawstwo międzynarodowe latynoamerykanistyka międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego ochrona dóbr kultury performatyka polonistyka - komparatystyka polonistyka antropologiczno-kulturowa przekład literacki przekładoznawstwo przekładoznawstwo literacko‐kulturowe region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe religioznawstwo rosjoznawstwo sinologia studia afrykańskie studia azjatyckie studia bliskowschodnie studia eurazjatyckie studia nad Chinami studia nad Indiami i Azją Południową studia nad Japonią studia nad Koreą studia nad buddyzmem studia polsko‐ukraińskie teatrologia turkologia wiedza o teatrze zarządzanie kulturą i mediami zarządzanie kulturą współczesną
medyczne
analityka medyczna chemia medyczna dietetyka drug discovery and development farmacja fizjoterapia kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kosmetologia neurobiologia pielęgniarstwo położnictwo ratownictwo medyczne zdrowie publiczne
pedagogiczne
logopedia pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
prawnicze
prawo prawo własności in­telek­tu­al­nej i nowych mediów
psychologiczne
psychologia zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe zarządzanie - psychologia w zarządzaniu
rolnicze, leśne
environmental protection and management ochrona środowiska
społeczne
bezpieczeństwo narodowe dziennikarstwo i komunikacja społeczna etnologia i antropologia kulturowa european studies filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach geografia i gospodarka przestrzenna global and development studies international relations international relations and area studies international security and development język polski w komunikacji społecznej kognitywistyka kulturoznawstwo międzynarodowe logopedia media społecznościowe w zarządzaniu migracje międzynarodowe politologia polonistyka antropologiczno-kulturowa porównawcze studia cywilizacji praca socjalna psychologia region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe relacje międzykulturowe socjologia stosunki międzynarodowe studia europejskie studia nad Chinami studia nad Indiami i Azją Południową transatlantic studies zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe zarządzanie - psychologia w zarządzaniu zarządzanie in­for­macją zarządzanie kulturą i mediami zarządzanie mediami i reklamą zarządzanie polityką społeczną zarządzanie publiczne zarządzanie zasobami ludzkimi zarządzanie zmianą społeczną zdrowie publiczne
techniczne
advanced materials and nanotechnology astrofizyka i kosmologia astronomia biofizyka bioinformatyka biotechnologia e-gospodarka przestrzenna elektroniczne przetwarzanie informacji elektroradiologia fizyka fizyka dla firm geografia i gospodarka przestrzenna geologia informatyka informatyka analityczna informatyka gier komputerowych informatyka stosowana
turystyczno-sportowe
język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim) zarządzanie w turystyce i w sporcie
wojskowe i morskie
bezpieczeństwo narodowe
ścisłe
analityka medyczna astrofizyka i kosmologia astronomia biochemia biofizyka bioinformatyka biologia biotechnologia biotechnologia molekularna chemia chemia medyczna chemia zrównoważonego rozwoju elektroradiologia fizyka geografia geologia informatyka informatyka gier komputerowych informatyka stosowana matematyka matematyka komputerowa neurobiologia studia matematyczno-przyrodnicze zaawansowane materiały i nanotechnologia

Miasta akademickie

Biała Podlaska
Biała Podlaska
Uczelnie: 1
Kierunki: 21
Białystok
Białystok
Uczelnie: 8
Kierunki: 102
Bielsko-Biała
Bielsko-Biała
Uczelnie: 6
Kierunki: 38
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 167
Chełm
Chełm
Uczelnie: 1
Kierunki: 13
Ciechanów
Ciechanów
Uczelnie: 2
Kierunki: 13
Częstochowa
Częstochowa
Uczelnie: 5
Kierunki: 87
Elbląg
Elbląg
Uczelnie: 3
Kierunki: 22
Gdańsk
Gdańsk
Uczelnie: 18
Kierunki: 224
Gdynia
Gdynia
Uczelnie: 5
Kierunki: 38
Gniezno
Gniezno
Uczelnie: 3
Kierunki: 14
Gorzów Wlkp.
Gorzów Wlkp.
Uczelnie: 3
Kierunki: 24
Głogów
Głogów
Uczelnie: 1
Kierunki: 7
Jarosław
Jarosław
Uczelnie: 1
Kierunki: 18
Jelenia Góra
Jelenia Góra
Uczelnie: 1
Kierunki: 9
Kalisz
Kalisz
Uczelnie: 2
Kierunki: 29
Katowice
Katowice
Uczelnie: 16
Kierunki: 187
Kielce
Kielce
Uczelnie: 8
Kierunki: 93
Konin
Konin
Uczelnie: 3
Kierunki: 28
Koszalin
Koszalin
Uczelnie: 4
Kierunki: 37
Kraków
Kraków
Uczelnie: 27
Kierunki: 543
Krosno
Krosno
Uczelnie: 1
Kierunki: 21
Legnica
Legnica
Uczelnie: 2
Kierunki: 21
Leszno
Leszno
Uczelnie: 2
Kierunki: 15
Lublin
Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 280
Nowy Sącz
Nowy Sącz
Uczelnie: 4
Kierunki: 32
Nowy Targ
Nowy Targ
Uczelnie: 2
Kierunki: 15
Nysa
Nysa
Uczelnie: 1
Kierunki: 13
Olsztyn
Olsztyn
Uczelnie: 4
Kierunki: 87
Opole
Opole
Uczelnie: 5
Kierunki: 118
Oświęcim
Oświęcim
Uczelnie: 1
Kierunki: 17
Piła
Piła
Uczelnie: 2
Kierunki: 15
Poznań
Poznań
Uczelnie: 27
Kierunki: 348
Przemyśl
Przemyśl
Uczelnie: 2
Kierunki: 18
Płock
Płock
Uczelnie: 3
Kierunki: 29
Racibórz
Racibórz
Uczelnie: 1
Kierunki: 14
Radom
Radom
Uczelnie: 6
Kierunki: 53
Rzeszów
Rzeszów
Uczelnie: 6
Kierunki: 112
Sanok
Sanok
Uczelnie: 1
Kierunki: 9
Skierniewice
Skierniewice
Uczelnie: 1
Kierunki: 12
Suwałki
Suwałki
Uczelnie: 1
Kierunki: 14
Szczecin
Szczecin
Uczelnie: 13
Kierunki: 196
Tarnobrzeg
Tarnobrzeg
Uczelnie: 1
Kierunki: 5
Tarnów
Tarnów
Uczelnie: 4
Kierunki: 39
Toruń
Toruń
Uczelnie: 4
Kierunki: 117
Trójmiasto
Trójmiasto
Uczelnie: 25
Kierunki: 273
Warszawa
Warszawa
Uczelnie: 68
Kierunki: 670
Wałbrzych
Wałbrzych
Uczelnie: 2
Kierunki: 15
Wałcz
Wałcz
Uczelnie: 1
Kierunki: 9
Wrocław
Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 297
Włocławek
Włocławek
Uczelnie: 3
Kierunki: 28
Zamość
Zamość
Uczelnie: 2
Kierunki: 16
Zielona Góra
Zielona Góra
Uczelnie: 3
Kierunki: 67
Łomża
Łomża
Uczelnie: 4
Kierunki: 25
Łódź
Łódź
Uczelnie: 23
Kierunki: 318
Śląsk
Śląsk
Uczelnie: 29
Kierunki: 308
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie