Jakiego kierunku studiów szukasz?

Rosjoznawstwo

Studia na Rosjoznawstwie opierają się nie tylko na zdobyciu praktycznych umiejętności w zakresie posługiwania się językiem rosyjskim, ale głównie skupiają się na zagadnieniach kulturoznawczych. Studenci analizują stosunki Rosji ze światem i z Polską oraz próbują zdiagnozować przyczyny ciągle rosnącej pozycji tego kraju w międzynarodowym handlu i gospodarce światowej. Poznają również walory turystyczne największego pod względem terytorium kraju oraz kulturę narodu, który dał światu Dostojewskiego i Czajkowskiego.

Są to studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku rosjoznawstwo

To kierunek studiów dla osób łatwo uczących się języków obcych, interesujących się historią, polityką i gospodarką naszego największego sąsiada, pasjonatów kultury i języka rosyjskiego.

Program kształcenia na kierunku rosjoznawstwo

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • dorobek cywilizacji staroruskiej
 • przestrzeń geograficzna Rosji
 • cywilizacje klasycznej starożytności i chrześcijaństwo wschodnie
 • rosyjska kultura ludowa
 • wczesne Imperium Rosyjskie 1721-1801
 • język rosyjski
 • komunikacja społeczna na obszarze rosyjskojęzycznym
 • literatura rosyjska pierwszej połowy XIX wieku
 • rosyjska myśl filozoficzno-społeczna
 • mentalność rosyjska
 • gospodarka rosyjska
 • media w Rosji
 • polityczno-społeczne dzieje ZSRR
 • klasyka filmu rosyjskiego
 • praktyka tłumaczenia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku rosjoznawstwo

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia pod uwagę będzie brany wynik egzaminu maturalnego z:

 • geografii,
 • historii,
 • wiedzy o społeczeństwie,
 • języka polskiego,
 • języka obcego.

O przyjęcia na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci z dyplomem ukończenia studiów (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskanym na dowolnym kierunku. Kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej ze studiów.

Perspektywy pracy po kierunku rosjoznawstwo

Absolwent tego kierunku to poszukiwany na rynku pracy specjalista, który znajdzie zatrudnienie zarówno jako doradca w firmach handlowych lub przedsiębiorstwach działających na rynku rosyjskim, jak również w branży turystycznej, w mediach i instytucjach propagujących kulturę.

Opinie o kierunku rosjoznawstwo


„Długo zastanawiałam się, czy to dobry kierunek. Po dwóch latach studiów nie mam już wątpliwości. Wiem, że dokonałam dobrego wyboru. Opanuję język, poznam literaturę, ekonomię, politykę i szeroko pojętą kulturę Rosji. Znajdę po tym kierunku pracę jako dziennikarka, komentatorka, mogę pracować też w biurach podróży czy korporacjach międzynarodowych. Będę znała język, którym tak naprawdę biegle posługuje się niewiele osób w Polsce. Myślę, że nie doceniamy potencjału, jaki daje dobra znajomość języka, którym posługuje się 250 milinów ludzi.”

Kierunki pokrewne do kierunku rosjoznawstwo

Jakie uczelnie oferują kierunek rosjoznawstwo

W których miastach można studiować kierunek rosjoznawstwo

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie