Jakiego kierunku studiów szukasz?

Rosjoznawstwo

Studia na Rosjoznawstwie opierają się nie tylko na zdobyciu praktycznych umiejętności w zakresie posługiwania się językiem rosyjskim, ale głównie skupiają się na zagadnieniach kulturoznawczych. Studenci analizują stosunki Rosji ze światem i z Polską oraz próbują zdiagnozować przyczyny ciągle rosnącej pozycji tego kraju w międzynarodowym handlu i gospodarce światowej. Poznają również walory turystyczne największego pod względem terytorium kraju oraz kulturę narodu, który dał światu Dostojewskiego i Czajkowskiego.

Są to studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku rosjoznawstwo

To kierunek studiów dla osób łatwo uczących się języków obcych, interesujących się historią, polityką i gospodarką naszego największego sąsiada, pasjonatów kultury i języka rosyjskiego.

Program kształcenia na kierunku rosjoznawstwo

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • dorobek cywilizacji staroruskiej
 • przestrzeń geograficzna Rosji
 • cywilizacje klasycznej starożytności i chrześcijaństwo wschodnie
 • rosyjska kultura ludowa
 • wczesne Imperium Rosyjskie 1721-1801
 • język rosyjski
 • komunikacja społeczna na obszarze rosyjskojęzycznym
 • literatura rosyjska pierwszej połowy XIX wieku
 • rosyjska myśl filozoficzno-społeczna
 • mentalność rosyjska
 • gospodarka rosyjska
 • media w Rosji
 • polityczno-społeczne dzieje ZSRR
 • klasyka filmu rosyjskiego
 • praktyka tłumaczenia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku rosjoznawstwo

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia pod uwagę będzie brany wynik egzaminu maturalnego z:

 • geografii,
 • historii,
 • wiedzy o społeczeństwie,
 • języka polskiego,
 • języka obcego.

O przyjęcia na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci z dyplomem ukończenia studiów (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskanym na dowolnym kierunku. Kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej ze studiów.

Perspektywy pracy po kierunku rosjoznawstwo

Absolwent tego kierunku to poszukiwany na rynku pracy specjalista, który znajdzie zatrudnienie zarówno jako doradca w firmach handlowych lub przedsiębiorstwach działających na rynku rosyjskim, jak również w branży turystycznej, w mediach i instytucjach propagujących kulturę.

Opinie o kierunku rosjoznawstwo


„Długo zastanawiałam się, czy to dobry kierunek. Po dwóch latach studiów nie mam już wątpliwości. Wiem, że dokonałam dobrego wyboru. Opanuję język, poznam literaturę, ekonomię, politykę i szeroko pojętą kulturę Rosji. Znajdę po tym kierunku pracę jako dziennikarka, komentatorka, mogę pracować też w biurach podróży czy korporacjach międzynarodowych. Będę znała język, którym tak naprawdę biegle posługuje się niewiele osób w Polsce. Myślę, że nie doceniamy potencjału, jaki daje dobra znajomość języka, którym posługuje się 250 milinów ludzi.”

Kierunki pokrewne do kierunku rosjoznawstwo

Jakie uczelnie oferują kierunek rosjoznawstwo

W których miastach można studiować kierunek rosjoznawstwo

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Gdański
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Kaliski
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Śląska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa