Jakiego kierunku studiów szukasz?

Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych - to studia drugiego stopnia dedykowane kandydatom, pragnącym doskonalić swoje umiejętności w zakresie posługiwania się językiem rosyjskim, z naciskiem na specjalistyczny przekład.

Studia mogą podjąć osoby z dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.

Kandydat musi znać język rosyjski i polski na poziomie co najmniej C1. Nie jest wymagane wcześniejsze ukończenie studiów z zakresu filologii rosyjskiej ani innych studiów o charakterze językowym. Nie jest również wymagane posiadanie formalnego potwierdzenia kompetencji językowych (np. w postaci certyfikatu)

Program studiów na kierunku Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych przewiduje:

 • kształcenie językowe – rozwijanie kompetencji w zakresie języka rosyjskiego na integrującym umiejętności językowe kursie praktycznym, nauka języków specjalistycznych (biznes, korespondencja handlowa, turystyka, ekonomia, administracja, prawo, medycyna, informatyka, technika), rozwijanie kompetencji w zakresie stylistyki języka rosyjskiego i polskiego;
 • nauka warsztatu tłumacza (w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych oraz poszczególnych technik i narzędzi pracy tłumacza);
 • przedmioty teoretyczne związane z przekładem (teoria przekładu, semiotyka przekładu, krytyka przekładu), komunikacją interkulturową oraz językoznawstwem rosyjskim.

Dzięki studiom na kierunku Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych absolwent zdobędzie gruntowne wykształcenie w dziedzinie języka rosyjskiego i specjalistycznego przekładu oraz zdolności komunikacyjne w dziedzinie: biznesu, administracji, handlu, prawa, medycyny, informatyki i techniki.

Gdzie i jaka praca po Języku rosyjskim w tłumaczeniach specjalistycznych?

Studia przygotowują kompleksowo do pisemnego przekładu tekstów, z naciskiem na teksty specjalistyczne. Po ich ukończeniu absolwenci są gotowi do podjęcia pracy w biurach tłumaczeń i jako samodzielni tłumacze. Bardzo dobra znajomość języka daje możliwość zatrudnienia w międzynarodowych firmach, wszędzie tam, gdzie w kontaktach handlowych, biznesowych, administracyjnych, związanych z obsługą zagranicznego klienta - potrzebna jest perfekcyjna umiejętność posługiwania się językiem rosyjskim. Inną opcją zatrudnienia jest praca w szkołach językowych w charakterze nauczyciela.


Dla kogo studia na kierunku język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych
Jakie uczelnie oferują kierunek język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych
W których miastach można studiować kierunek język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy