Jakiego kierunku studiów szukasz?

Komunikacja biznesowa w języku rosyjskim

Studia na kierunku Komunikacja biznesowa w języku rosyjskim mają na celu wykształcenie ekspertów w sprawach relacji z Europą Wschodnią.

W ramach studiów słuchacze będą uczestniczyć w zajęciach z języka rosyjskiego, poznają specjalistyczny aspekt tego języka z zakresu biznesu, turystyki, polityki, handlu. Program zajęć przewiduje szeroki zakres wiedzy o kulturze oraz stosunkach międzynarodowych Europy Wschodniej.

Absolwent kierunku Komunikacja biznesowa w języku rosyjskim posiądzie umiejętności w zakresie:
 • językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz historii, geografii, literatury i kultury Rosji i językowego obszaru rosyjskiego,
 • tworzenie oraz artykułowanie własnego stanowiska w kwestiach odnoszących się do programu studiów,
 • umiejętności analizy i interpretacji tekstów literackich i pozaliterackich, analizy wypowiedzi językowej,
 • języka rosyjskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
Możliwości pracy po kierunku Komunikacja biznesowa w języku rosyjskim:
 • pracownik w branży turystyczno-hotelarskiej,
 • pracownik administracji państwowej,
 • pracownik biur tłumaczeń,
 • pracownik w instytucjach kulturalnych,
 • pracownik w firmie marketingowej

Dla kogo studia na kierunku komunikacja biznesowa w języku rosyjskim

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku komunikacja biznesowa w języku rosyjskim

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku komunikacja biznesowa w języku rosyjskim

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku komunikacja biznesowa w języku rosyjskim

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku komunikacja biznesowa w języku rosyjskim

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku komunikacja biznesowa w języku rosyjskim

Jakie uczelnie oferują kierunek komunikacja biznesowa w języku rosyjskim

W których miastach można studiować kierunek komunikacja biznesowa w języku rosyjskim

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji