Jakiego kierunku studiów szukasz?

Analityka i komunikacja w biznesie

Studia na interdyscyplinarnym kierunku Analityka i komunikacja w biznesie mają na celu wyposażyć słuchaczy w wiedzę z zakresu różnych dyscyplin naukowych, np. ekonomii czy socjologii oraz umiejętności związanych analizą zjawisk społeczno-gospodarczych.

Absolwent kierunku Analityka i komunikacja w biznesie posiada wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu: analizy ryzyka, analizy finansowej, analizy opinii publicznej, statystycznej obróbki danych czy też obsługi programów komputerowych w biznesie.

Umie diagnozować zachodzące w różnych kontekstach procesy komunikacyjne, a także potrafi konstruować efektywną politykę komunikacyjną w organizacjach różnego typu.

Studia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Dla kogo studia na kierunku analityka i komunikacja w biznesie

Kandydat na kierunek Analityka i komunikacja w biznesie powinien potrafić pracować w grupie, identyfikować i rozwiązywać problemy społeczne oraz gospodarcze. Powinien być kreatywny i przedsiębiorczy. Dodatkowo musi umieć myśleć analitycznie oraz być przewidujący.

Program kształcenia na kierunku analityka i komunikacja w biznesie

Wybrane przedmioty toku studiów:

 • ekonomia społeczna
 • podstawy prawa
 • podstawy zarządzania
 • podstawy socjologii
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • techniki kreatywnego myślenia
 • podstawy rachunkowości
 • socjologia mediów
 • metody wizualne
 • problemy etyczne w biznesie
 • makroekonomia
 • psychologia społeczna
 • mikroekonomia
 • kultura i wielokulturowość w biznesie
 • psychologia reklamy
 • raportowanie i audyt społeczny
 • raportowanie finansowe
 • analiza rynków finansowych
 • rachunkowość zarządcza
 • metody badań jakościowych
 • metody badań ilościowych
 • finanse przedsiębiorstw
 • metodologia w nauce
 • komunikacja społeczna.

Dodatkowo obowiązują praktyki studenckie w wymiarze 24 tygodni.


Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku analityka i komunikacja w biznesie

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z języka obcego nowożytnego oraz przedmiotów wskazanych przez uczelnię. Kandydaci wybierają jeden przedmiot spośród:

 • język polski
 • matematyka
 • WOS.

Warto zawsze sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku analityka i komunikacja w biznesie

Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach:

 • specjalisty analityka w sektorze publicznym i prywatnym
 • konsultanta wspierającego szczeble kierownicze
 • specjalisty w zakresie komunikacji (specjalista ds. komunikacji internetowej, dział PR, dział marketingu i reklamy, dział rozwoju).

Posiadana wiedza i umiejętności umożliwiają podjęcie pracy w wielu wolnych zawodach, m.in. w dziennikarstwie, przy organizacji kampaniach wyborczych, sektorze usług, doradztwie.


Opinie o kierunku analityka i komunikacja w biznesie

Trochę szerzej o Komunikacji w biznesie, a zwłaszcza od jej praktycznej strony, opowiedzą specjaliści w filmie poniżej.

Kierunki pokrewne do kierunku analityka i komunikacja w biznesie

Jakie uczelnie oferują kierunek analityka i komunikacja w biznesie

W których miastach można studiować kierunek analityka i komunikacja w biznesie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu