Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kultura w mediach i komunikacji

Kultura w mediach i komunikacji to studia drugiego stopnia, które kształcą ludzi kreatywnych, dobrze znających języki obce. Kierunek zapewnia zdobycie pogłębionej wiedzy o praktykach kulturowych ze szczególnym uwzględnieniem mediów i ich roli w komunikacji. Studenci uczą się o sposobach budowania wizerunku publicznego, stereotypu, mitu kulturowego.

Kierunek oferuje dwie specjalności:

 • film i nowe media w komunikacji kulturowej
 • teatr i promocja kultury widowisk.

Dla kogo studia na kierunku kultura w mediach i komunikacji

To studia dla humanistów, którzy nie mogą żyć bez dobrej książki, dobrego filmu, dobrej muzyki... oraz dostępu do informacji.

Program kształcenia na kierunku kultura w mediach i komunikacji

Przykładowe przedmioty na kierunku to:

 • problemy kultury współczesnej
 • współczesne strategie badawcze w humanistyce
 • media we współczesnej komunikacji kulturowej
 • kulturowa pamięć a edukacja
 • mit i narracje mityczne w kulturze i mediach
 • rytuał i spektakl w mediach i w komunikacji kulturowej
 • współczesne imaginaria kultury.

Specjalność teatr i promocja kultury widowisk przynosi dodatkowo takie przedmioty jak:

 • teatr i performens współczesny
 • teorie kultury teatru i performensu
 • kultura widowisk a nowe media
 • promocja kultury widowisk.

Specjalność film i nowe media w komunikacji kulturowej oznacza m.in. takie przedmioty:

 • film i mit
 • kino i sztuka cyfrowa
 • multimedia w kulturze
 • teorie kultury audiowizualnej
 • narracje kulturowe w grach wideo.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kultura w mediach i komunikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby, które ukończyły inne kierunki w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych.

W przypadku kandydatów, którzy nie są absolwentami kulturoznawstwa, obowiązuje płatny program wyrównawczy.

Perspektywy pracy po kierunku kultura w mediach i komunikacji

Absolwenci kierunku kultura w mediach i komunikacji mogą ubiegać się o pracę w:

 • ośrodkach kultury
 • administracji publicznej i instytucjach samorządowych
 • sektorze kreatywnym: biurach promocji i public relations
 • reklamie
 • mediach: prasie, radiu, telewizji, serwisach internetowych
 • firmach i przedsiębiorstwach w charakterze animatora kultury i organizatora spotkań międzykulturowych
 • w fundacjach i stowarzyszeniach kulturalnych: lokalnych, krajowych i międzynarodowych w charakterze specjalisty ds. komunikacji międzykulturowej, strategii komunikacyjnych w mediach, kreatora wizerunku.

Absolwent specjalności film i nowe media w komunikacji kulturowej jest przygotowany do pracy także jako krytyk filmowy.

Absolwent specjalności teatr i promocja kultury widowisk może znaleźć pracę także w obszarze krytyki teatralnej oraz w sektorze promocji form teatralnych.

Opinie o kierunku kultura w mediach i komunikacji

„Polecam te studia wszystkim prawdziwym humanistom. Na pewno jest na nich ciekawie i inspirująco. Studiuję specjalność filmoznawczą i mogę powiedzieć, że otworzyły mi się horyzonty”.

Joanna, 24 lata, Blachownia

Kierunki pokrewne do kierunku kultura w mediach i komunikacji

Jakie uczelnie oferują kierunek kultura w mediach i komunikacji

W których miastach można studiować kierunek kultura w mediach i komunikacji

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia dziennikarskie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia dziennikarskie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia dziennikarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia dziennikarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia dziennikarskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia dziennikarskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia dziennikarskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia dziennikarskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia dziennikarskie w Krakowie i Małopolsce
Studia dziennikarskie w Krakowie i Małopolsce
Studia dziennikarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia dziennikarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia dziennikarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia dziennikarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia dziennikarskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia dziennikarskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia dziennikarskie w Opolu i woj. opolskim
Studia dziennikarskie w Opolu i woj. opolskim
Studia dziennikarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia dziennikarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia dziennikarskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia dziennikarskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia dziennikarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia dziennikarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia dziennikarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia dziennikarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia dziennikarskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia dziennikarskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia dziennikarskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia dziennikarskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie