Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa

Wartością studiów na kierunku Zarządzanie w Warszawskiej Szkole Zarządzania - Szkole Wyższej jest doskonale wykwalifikowany zespół nauczycieli akademickich oraz profesjonalnie przygotowane zajęcia.

W ramach kierunku oferowanych jest wiele specjalności, min. z zakresu zarządzania, finansów, marketingu i logistyki. Kandydaci mogą wybrać:

W przypadku specjalności Zarządzanie Jakością studenci realizują program zgodny z wymaganiami niezbędnymi do uzyskania następujących certyfikatów:

  • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001;
  • Pełnomocnik kierownictwa systemu zarządzania jakością wg ISO 9001;
  • Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001.

Rekrutacja

Więcej na temat naboru na studia - https://www.wsz-sw.edu.pl/studia-licencjackie/rekr... oraz https://www.wsz-sw.edu.pl/studia-magisterskie/rekr...

Studia kierowane są do przyszłych menedżerów, kadry zarządzającej, osób podejmujących kluczowe, strategiczne decyzje w zakresie planowania, koordynowania i kontrolowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwach.

Studenci poznają niezbędne w przyszłej pracy narzędzia, a także mechanizmy rządzące gospodarką.

Poznaj naszych wykładowców

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z prof. ucz. Barbarą Lubas:Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Szczeciński
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie