Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kierunek lekarski

Akademia Tarnowska


Kierunek lekarski to jedna z propozycji kształcenia w Akademii Tarnowskiej.

Podczas sześcioletniej nauki na jednolitych studiach magisterskich student zdobywa wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do samodzielnej pracy z pacjentem.

Absolwent Kierunku lekarskiego posiada teoretyczne oraz praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu lekarza. W zakresie swoich umiejętności potrafi rozpoznać właściwie problemy medyczne oraz potrafi określić priorytety w zakresie postępowania lekarskiego, rozpoznać stany zagrażające życiu i wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej, umie zaplanować postępowanie diagnostyczne i zinterpretować jego wyniki, wdrożyć właściwe i bezpieczne postępowanie terapeutyczne oraz przewidzieć jego skutki.

Uzyskana przez niego nowoczesna wiedza oraz umiejętności pozwalają na wykonywanie zadań leczniczych na poziomie odpowiadającym najwyższym standardom oraz z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent otrzymuje tytuł lekarza i jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), prowadzenia badań i upowszechniania ich wyników oraz nauczania wykonywania zawodu.

Kierunek lekarski - program studiów

Celem kształcenia jest przygotowanie do zawodu lekarza, poprzez przekazanie studentom praktycznych umiejętności stawiania diagnoz i rozwiązywania problemów zdrowotnych w procesie leczenia pacjenta. Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk biologicznych, medycznych, ścisłych i nauk o zdrowiu. Nauczą się analizy badań laboratoryjnych oraz stawiania odpowiedniej diagnozy medycznej i wdrażania terapii.

Zajęcia obejmują grupy przedmiotów z zakresu:

 • nauk morfologicznych,
 • naukowych podstaw medycyny,
 • nauk behawioralnych i społecznych z elementami profesjonalizmu,
 • nauk klinicznych niezabiegowych,
 • nauk klinicznych zabiegowych,
 • prawnych i organizacyjnych aspektów medycyny.

Program kształcenia został zaprojektowany na podstawie obowiązujących aktów prawnych. Łączy treści ogólne, teoretyczne z treściami specjalizacyjnymi pozwalającymi wyposażyć absolwentów w praktyczne umiejętności przygotowujące do złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) oraz podjęcia pracy. Program studiów gwarantuje studentom możliwość zdobywania szerokiej wiedzy poprzez udział w różnych formach kształcenia obejmujących nie tylko wykłady i ćwiczenia, ale także zajęcia warsztatowe, projektowe, spotkania z praktykami, praktyki, oraz zajęcia realizowane w środowisku pracy i z wykorzystaniem metod i technik uczenia na odległość.

Kierunek lekarski w Akademii Tarnowskiej

Nauka odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych technik dydaktycznych, komputerów, programów edukacyjnych uzupełniających zajęcia przy łóżku chorego, a także w Centrum Symulacji Medycznych. W ramach zajęć praktycznych student uczy się jak zastosować zdobytą wiedzę dla potrzeb diagnostyki i terapii poszczególnych chorób. Zajęcia praktyczne realizowane są w laboratoriach klinicznych, pracowniach diagnostycznych oraz oddziałach szpitalnych i jednostkach opieki ambulatoryjnej.

Praca po kierunku lekarskim

Absolwent kierunku lekarskiego będzie posiadał teoretyczne oraz praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu lekarza. W zakresie swoich umiejętności będzie potrafił rozpoznać właściwie problemy medyczne oraz określić priorytety w zakresie postępowania lekarskiego, rozpoznać stany zagrażające życiu i wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej, zaplanować postępowanie diagnostyczne i zinterpretować jego wyniki, wdroży właściwe i bezpieczne postępowanie terapeutyczne oraz przewidzi jego skutki. Uzyskana nowoczesna wiedza oraz umiejętności pozwolą na wykonywanie zadań leczniczych na poziomie odpowiadającym najwyższym standardom oraz z zachowaniem zasad etycznych. Ukończenie studiów umożliwi podnoszenie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności w ramach specjalizacji lekarskich, kształcenia podyplomowego oraz poprzez działalność naukową w szkołach doktorskich. Kształcenie według najnowszych standardów da możliwość podjęcia pracy zawodowej w Polsce i krajach UE w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • instytucjach badawczych,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Zobacz też Prezentację Uczelni.

Poznaj kierunek Prawo w Akademii Tarnowskiej.

Dowiedz się się więcej o Psychologii w Akademii Tarnowskiej.

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Zamojska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Łódzka
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju