Jakiego kierunku studiów szukasz?

Twórcze pisanie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na nowy kierunek studiów. Twórcze pisanie to propozycja dla tych, których pociąga kreatywne posługiwanie się literackim językiem polskim, pisanie tekstów artystycznych i użytkowych o charakterze estetycznym.

Nowatorski program nauczania nastawiony jest na uwrażliwienie osób studiujących na tajniki procesu twórczego oraz rozmaite techniki pisarskie.

Dajemy teoretyczną i praktyczną wiedzę z dziedziny creative writing:

  • uczymy posługiwania się formami literackimi i narzędziami z zakresu poetyki, retoryki i kompozycji tekstu literackiego;
  • uczymy rozpoznawania i stosowania rozmaitych kodów artystycznych;
  • uświadamiamy społeczne i psychologiczne aspekty funkcjonowania tekstu artystycznego;
  • dostarczamy narzędzi do analizy tekstu literackiego, zwłaszcza od strony wewnętrznej struktury oraz organizacji elementów świata przedstawionego;
  • uczymy pisać, dzieląc się swoimi najlepszymi literackimi doświadczeniami;
  • umożliwiamy indywidualny rozwój umiejętności, pomagamy w wyborze drogi twórczej i wspieramy w działaniach inicjujących własną karierę literacką.

Oprócz przedmiotów kierunkowych oferujemy Warsztaty mistrzowskie, prowadzone przez znanych i uznanych ludzi pióra.

Nowy kierunek Twórcze pisanie (creative writing) stara się wypełnić pewną lukę w studiach polonistycznych, w których teoria nadal dominuje nad praktyką. Prowadzone na Wydziale Polonistyki badania literaturoznawcze i kulturoznawcze znakomicie przygotowują absolwentów do rozpoznania elementów budowy tekstu (kompozycji, stylistyki, poetyki) i jego uwarunkowań kulturowych, historycznych, filozoficznych itd., natomiast w mniejszym stopniu uczą praktycznego użycia tej wiedzy w tworzeniu tekstu artystycznego. Program twórczego pisania ma na celu wprowadzenie studentów w arkana sztuki słowa, jego użycia jako tworzywa artystycznego i narzędzia komunikacji nie tylko pragmatycznej, ale również estetycznej. Na ten aspekt nauczania kładą nacisk przedmioty związane z poetyką, stylistyką i retoryką tekstu artystycznego, ćwiczenia z interpretacji oraz kompozycji, kreacji postaci, świata przedstawionego itp., a także warsztaty pisania.

Drugi aspekt studiów twórczego pisania poświęcony jest historii i teorii procesu twórczego, analizie poetyk klasycznych oraz nowoczesnych i ponowoczesnych manifestów artystycznych oraz kursy z literatury polskiej i światowej. Dla ściślejszego umocowania nowego kierunku w dotychczasowym programie polonistyki ten zakres kształcenia zawierał będzie opcje umożliwiające wybór zajęć na innych kierunkach polonistycznych.

Tego typu nauczanie nie może obejść się bez odpowiedniej kadry akademickiej oraz ekspertów zewnętrznych. Należy podkreślić, że Wydział Polonistyki UJ dysponuje znakomitymi fachowcami, od lat nauczającymi creative writing na podyplomowych Studiach Literacko-Artystycznych oraz w innych instytucjach literackich, którzy stanowią również silne wsparcie jako praktykujący pisarze. (Mamy bodaj najbardziej literacką polonistykę w Polsce!) Niemniej, dla urozmaicenia procesu dydaktycznego, do prowadzenia warsztatów mistrzowskich będą również zapraszani inni znani (i uznani) pisarze polscy, a także – w przyszłości – z zagranicy.

Informacje o kierunku studiów dostępne są na stronach studia.uj.edu.pl oraz irk.uj.edu.pl.

Pierwsza tura rekrutacji trwa do 14 lipca br.

Poznaj Wydział Polonistyki UJ


Zobacz także Prezentację Uniwersytetu Jagiellońskiego na portalu