Jakiego kierunku studiów szukasz?

Twórcze pisanie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na nowy kierunek studiów. Twórcze pisanie to propozycja dla tych, których pociąga kreatywne posługiwanie się literackim językiem polskim, pisanie tekstów artystycznych i użytkowych o charakterze estetycznym.

Nowatorski program nauczania nastawiony jest na uwrażliwienie osób studiujących na tajniki procesu twórczego oraz rozmaite techniki pisarskie.

Dajemy teoretyczną i praktyczną wiedzę z dziedziny creative writing:

 • uczymy posługiwania się formami literackimi i narzędziami z zakresu poetyki, retoryki i kompozycji tekstu literackiego;
 • uczymy rozpoznawania i stosowania rozmaitych kodów artystycznych;
 • uświadamiamy społeczne i psychologiczne aspekty funkcjonowania tekstu artystycznego;
 • dostarczamy narzędzi do analizy tekstu literackiego, zwłaszcza od strony wewnętrznej struktury oraz organizacji elementów świata przedstawionego;
 • uczymy pisać, dzieląc się swoimi najlepszymi literackimi doświadczeniami;
 • umożliwiamy indywidualny rozwój umiejętności, pomagamy w wyborze drogi twórczej i wspieramy w działaniach inicjujących własną karierę literacką.

Oprócz przedmiotów kierunkowych oferujemy Warsztaty mistrzowskie, prowadzone przez znanych i uznanych ludzi pióra.

Nowy kierunek Twórcze pisanie (creative writing) stara się wypełnić pewną lukę w studiach polonistycznych, w których teoria nadal dominuje nad praktyką. Prowadzone na Wydziale Polonistyki badania literaturoznawcze i kulturoznawcze znakomicie przygotowują absolwentów do rozpoznania elementów budowy tekstu (kompozycji, stylistyki, poetyki) i jego uwarunkowań kulturowych, historycznych, filozoficznych itd., natomiast w mniejszym stopniu uczą praktycznego użycia tej wiedzy w tworzeniu tekstu artystycznego. Program twórczego pisania ma na celu wprowadzenie studentów w arkana sztuki słowa, jego użycia jako tworzywa artystycznego i narzędzia komunikacji nie tylko pragmatycznej, ale również estetycznej. Na ten aspekt nauczania kładą nacisk przedmioty związane z poetyką, stylistyką i retoryką tekstu artystycznego, ćwiczenia z interpretacji oraz kompozycji, kreacji postaci, świata przedstawionego itp., a także warsztaty pisania.

Drugi aspekt studiów twórczego pisania poświęcony jest historii i teorii procesu twórczego, analizie poetyk klasycznych oraz nowoczesnych i ponowoczesnych manifestów artystycznych oraz kursy z literatury polskiej i światowej. Dla ściślejszego umocowania nowego kierunku w dotychczasowym programie polonistyki ten zakres kształcenia zawierał będzie opcje umożliwiające wybór zajęć na innych kierunkach polonistycznych.

Tego typu nauczanie nie może obejść się bez odpowiedniej kadry akademickiej oraz ekspertów zewnętrznych. Należy podkreślić, że Wydział Polonistyki UJ dysponuje znakomitymi fachowcami, od lat nauczającymi creative writing na podyplomowych Studiach Literacko-Artystycznych oraz w innych instytucjach literackich, którzy stanowią również silne wsparcie jako praktykujący pisarze. (Mamy bodaj najbardziej literacką polonistykę w Polsce!) Niemniej, dla urozmaicenia procesu dydaktycznego, do prowadzenia warsztatów mistrzowskich będą również zapraszani inni znani (i uznani) pisarze polscy, a także – w przyszłości – z zagranicy.

Informacje o kierunku studiów dostępne są na stronach studia.uj.edu.pl oraz irk.uj.edu.pl.

Pierwsza tura rekrutacji trwa do 14 lipca br.

Poznaj Wydział Polonistyki UJ


Zobacz także Prezentację Uniwersytetu Jagiellońskiego na portalu

 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Częstochowska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku