Jakiego kierunku studiów szukasz?

Twórcze pisanie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na nowy kierunek studiów. Twórcze pisanie to propozycja dla tych, których pociąga kreatywne posługiwanie się literackim językiem polskim, pisanie tekstów artystycznych i użytkowych o charakterze estetycznym.

Nowatorski program nauczania nastawiony jest na uwrażliwienie osób studiujących na tajniki procesu twórczego oraz rozmaite techniki pisarskie.

Dajemy teoretyczną i praktyczną wiedzę z dziedziny creative writing:

 • uczymy posługiwania się formami literackimi i narzędziami z zakresu poetyki, retoryki i kompozycji tekstu literackiego;
 • uczymy rozpoznawania i stosowania rozmaitych kodów artystycznych;
 • uświadamiamy społeczne i psychologiczne aspekty funkcjonowania tekstu artystycznego;
 • dostarczamy narzędzi do analizy tekstu literackiego, zwłaszcza od strony wewnętrznej struktury oraz organizacji elementów świata przedstawionego;
 • uczymy pisać, dzieląc się swoimi najlepszymi literackimi doświadczeniami;
 • umożliwiamy indywidualny rozwój umiejętności, pomagamy w wyborze drogi twórczej i wspieramy w działaniach inicjujących własną karierę literacką.

Oprócz przedmiotów kierunkowych oferujemy Warsztaty mistrzowskie, prowadzone przez znanych i uznanych ludzi pióra.

Nowy kierunek Twórcze pisanie (creative writing) stara się wypełnić pewną lukę w studiach polonistycznych, w których teoria nadal dominuje nad praktyką. Prowadzone na Wydziale Polonistyki badania literaturoznawcze i kulturoznawcze znakomicie przygotowują absolwentów do rozpoznania elementów budowy tekstu (kompozycji, stylistyki, poetyki) i jego uwarunkowań kulturowych, historycznych, filozoficznych itd., natomiast w mniejszym stopniu uczą praktycznego użycia tej wiedzy w tworzeniu tekstu artystycznego. Program twórczego pisania ma na celu wprowadzenie studentów w arkana sztuki słowa, jego użycia jako tworzywa artystycznego i narzędzia komunikacji nie tylko pragmatycznej, ale również estetycznej. Na ten aspekt nauczania kładą nacisk przedmioty związane z poetyką, stylistyką i retoryką tekstu artystycznego, ćwiczenia z interpretacji oraz kompozycji, kreacji postaci, świata przedstawionego itp., a także warsztaty pisania.

Drugi aspekt studiów twórczego pisania poświęcony jest historii i teorii procesu twórczego, analizie poetyk klasycznych oraz nowoczesnych i ponowoczesnych manifestów artystycznych oraz kursy z literatury polskiej i światowej. Dla ściślejszego umocowania nowego kierunku w dotychczasowym programie polonistyki ten zakres kształcenia zawierał będzie opcje umożliwiające wybór zajęć na innych kierunkach polonistycznych.

Tego typu nauczanie nie może obejść się bez odpowiedniej kadry akademickiej oraz ekspertów zewnętrznych. Należy podkreślić, że Wydział Polonistyki UJ dysponuje znakomitymi fachowcami, od lat nauczającymi creative writing na podyplomowych Studiach Literacko-Artystycznych oraz w innych instytucjach literackich, którzy stanowią również silne wsparcie jako praktykujący pisarze. (Mamy bodaj najbardziej literacką polonistykę w Polsce!) Niemniej, dla urozmaicenia procesu dydaktycznego, do prowadzenia warsztatów mistrzowskich będą również zapraszani inni znani (i uznani) pisarze polscy, a także – w przyszłości – z zagranicy.

Informacje o kierunku studiów dostępne są na stronach studia.uj.edu.pl oraz irk.uj.edu.pl.

Pierwsza tura rekrutacji trwa do 14 lipca br.

Poznaj Wydział Polonistyki UJ


Zobacz także Prezentację Uniwersytetu Jagiellońskiego na portalu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa