Jakiego kierunku studiów szukasz?

Psychologia

Akademia Jagiellońska w Toruniu

PSYCHOLOGIA

specjalność: PSYCHOLOGIA KLINICZNA Z PSYCHOTERAPIĄ

NIESTACJONARNE 5-LETNIE STUDIA MAGISTERSKIE

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent posiada szeroką, interdyscyplinarną wiedzę (zarówno z zakresu nauk przyrodniczych, jak i humanistycznych), a także umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające dogłębne zrozumienie procesów psychicznych i zachowań ludzkich. Program kształcenia obejmuje zarówno podstawowe dyscypliny, takie jak psychologia ogólna, rozwojowa, społeczna, kliniczna, a także neuropsychologia i psychologia pracy, jak i specjalistyczne kursy, które pozwalają na pogłębienie wiedzy w wybranym obszarze zainteresowań.

Absolwent otrzymuje praktyczne narzędzia, umożliwiające aktywne i skuteczne działanie w wielu obszarach życia społecznego i zawodowego: od edukacji i biznesu, przez zdrowie i opiekę społeczną, aż po interwencje kryzysowe i pomoc psychologiczną. Jest to kierunek dla osób ciekawych ludzkiej natury, pragnących zrozumieć mechanizmy rządzące psychiką i zachowaniami, a przede wszystkim – dla tych, którzy chcą swoją wiedzą i umiejętnościami wspierać innych w ich rozwoju i w radzeniu sobie z wyzwaniami życiowymi.

Wybór specjalności Psychologia kliniczna z psychoterapią jest decyzją o podążaniu ścieżką zawodową, która łączy w sobie naukowe podejście do psychiki człowieka z głębokim zaangażowaniem w pomoc innym, oferując jednocześnie możliwość osobistego rozwoju i spełnienia w pełnieniu niezwykle ważnej roli społecznej.

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Psychologia kliniczna z psychoterapią to specjalność, która pozwala na głębokie zrozumienie ludzkiej psychiki oraz wyposaża studentów w narzędzia niezbędne do diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych i emocjonalnych.

W trakcie studiów na tej specjalności, studenci zdobywają wiedzę i umiejętności związane z mechanizmami powstawania i utrzymywania się zaburzeń psychicznych, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i dorosłych oraz seniorów. Nauka koncentruje się na psychopatologii, psychoprofilaktyce, interwencji kryzysowej, podstawach psychiatrii, neuropsychologii klinicznej, seksuologii klinicznej, a także na rehabilitacji psychologicznej. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów-praktyków, co gwarantuje zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy.

Absolwenci są przygotowani do dalszego kształcenia w zawodzie psychoterapeuty oraz posiadają specjalistyczne umiejętności niezbędne do pracy terapeutycznej.

PROFIL ZAWODOWY

Specjalność ta otwiera szerokie perspektywy zawodowe, umożliwiając pracę w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych (po uzyskaniu odpowiedniego przygotowania pedagogicznego), centrach zdrowia psychicznego, przychodniach, klinikach i szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach psychoterapii, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach rehabilitacji, poradniach młodzieżowych, rodzinnych, małżeńskich i partnerskich, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach specjalistycznych, placówkach opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizacyjnych, sądownictwie i więziennictwie, instytucjach pomocy i opieki społecznej oraz w stowarzyszeniach i fundacjach specjalizujących się we wsparciu zdrowia psychicznego.

Wybór specjalności Psychologia kliniczna z psychoterapią jest zatem decyzją o podążaniu ścieżką zawodową, która łączy w sobie naukowe podejście do psychiki człowieka z głębokim zaangażowaniem w pomoc innym, oferując jednocześnie możliwość wszechstronnego osobistego rozwoju.

PSYCHOLOGIA

specjalność: PSYCHOLOGIA WSPOMAGANIA ROZWOJU CZŁOWIEKA W CYKLU ŻYCIA

NIESTACJONARNE 5-LETNIE STUDIA MAGISTERSKIE

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent posiada szeroką, interdyscyplinarną wiedzę (zarówno z zakresu nauk przyrodniczych, jak i humanistycznych), a także umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające dogłębne zrozumienie procesów psychicznych i zachowań ludzkich. Program kształcenia obejmuje zarówno podstawowe dyscypliny, takie jak psychologia ogólna, rozwojowa, społeczna, kliniczna, a także neuropsychologia i psychologia pracy, jak i specjalistyczne kursy, które pozwalają na pogłębienie wiedzy w wybranym obszarze zainteresowań.

Studia te zapewniają praktyczne narzędzia, umożliwiające aktywne i skuteczne działanie w wielu obszarach życia społecznego i zawodowego: od edukacji i biznesu, przez zdrowie i opiekę społeczną, aż po interwencje kryzysowe i pomoc psychologiczną. Jest to kierunek dla osób ciekawych ludzkiej natury, pragnących zrozumieć mechanizmy rządzące psychiką i zachowaniami, a przede wszystkim – dla tych, którzy chcą swoją wiedzą i umiejętnościami wspierać innych w ich rozwoju i w radzeniu sobie z wyzwaniami życiowymi.

Wybór specjalności Psychologia wspomagania rozwoju człowieka w cyklu życia umożliwia studiującym na kierunku Psychologia kształtowanie indywidualnej ścieżki edukacyjnej zorientowanej na wsparcie i stymulację rozwoju na każdym etapie życia. Dzięki zdobytym kompetencjom absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w różnorodnych środowiskach, oferując profesjonalne wsparcie osobom w potrzebie.

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Specjalizacja Psychologia wspomagania rozwoju człowieka w cyklu życia otwiera przed studentami perspektywę stania się ekspertami w dziedzinie wspierania rozwoju człowieka od jego wczesnych etapów aż po późną dorosłość. Ta specjalność zapewnia solidne przygotowanie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, do diagnozowania i interweniowania w obszarach, które mogą obniżać jakość życia na płaszczyźnie osobistej, zdrowotnej czy zawodowej.

Program kształcenia łączy wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej, edukacyjnej i wychowawczej, skupiając się na praktycznych umiejętnościach wspierania rozwoju. Studenci na tej ścieżce zdobywają umiejętności pracy z ludźmi na różnych etapach rozwoju, koncentrując się na stymulacji rozwoju typowego oraz wsparciu osób z trudnościami i zaburzeniami charakterystycznymi dla poszczególnych faz życia.

PROFIL ZAWODOWY

Specjalizacja ta przygotowuje do pracy w różnorodnych kontekstach – od wsparcia dzieci i młodzieży w rozwoju emocjonalnym, przez pomoc dorosłym w rozwoju osobistym i zawodowym, aż po wspomaganie osób starszych.

Absolwenci są przygotowani do pracy w szerokim spektrum miejsc, takich jak ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, fundacje, organizacje pozarządowe, uniwersytety trzeciego wieku, poradnie rodzinne i psychologiczne, gabinety rozwoju osobistego oraz w instytucjach edukacyjnych, o ile zdobędą dodatkowe kwalifikacje.

 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Politechnika Śląska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu