Jakiego kierunku studiów szukasz?

Protetyka słuchu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Nieustannie wzrastająca liczba osób z zaburzeniami narządu słuchu wymaga kształcenia wysokospecjalistycznej kadry wspomagającej tę grupę społeczną.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jako jedyna Uczelnia w Polsce oferuje pełne wyższe wykształcenie w zakresie protetyki słuchu (studia I i II stopnia). Nauka odbywa się w całości na uczelni medycznej, co pozwala na bezpośredni kontakt studentów z lekarzami i kadrą medyczną, sprzyja to tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów badawczych, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu nauki.

Protetyka Słuchu jest kierunkiem studiów prowadzonym na Wydziale Medycznym, w ramach Katedry Biofizyki. Studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata protetyki słuchu (studia I stopnia) lub tytułem magistra protetyki słuchu (studia II stopnia). Kierunek ten wyróżnia się na rynku edukacyjnym nowoczesną koncepcją kształcenia, wartościowym, unikatowym programem studiów oraz silną orientacją praktyczną, odpowiadającą potrzebom rynku pracy. Są to jedyne studia w Europie kształcące protetyków słuchu na poziomie magisterskim.

Studia cechuje najwyższy poziom kształcenia ukierunkowany na interdyscyplinarne umiejętności i kompetencje absolwentów. Celem kształcenia jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu diagnostyki układu słuchowego, prawidłowego doboru i dopasowania nowoczesnych pomocy słuchowych, rehabilitacji oraz prowadzenia poprawnej komunikacji z pacjentem. Absolwent studiów protetyka słuchu jest przygotowany do pracy zarówno z dziećmi, osobami dorosłymi jak i starszymi.

Wiedza i kompetencje

Program kształcenia obejmuje treści z zakresu: anatomii, fizjologii i patofizjologii słuchu, procesu komunikatywnego, biofizyki, podstaw informatyki i elementów statystyki, otoplastyki i biomateriałów w protetyce słuchu, elektrofizjologii, neurologii i topodiagnostyki układu słuchowego, audiologii pediatrycznej i wieku szkolnego, audiologii geriatrycznej, audiometrii tonalnej i audiometrii mowy, budowy i miernictwa aparatów słuchowych, przetwarzania sygnału akustycznego w aparacie słuchowym, doboru i dopasowania aparatów słuchowych, obiektywnych metod diagnostyki zmysłu słuchu, diagnostyki i terapii szumów usznych, implantów układu słuchowego, elementów nauk społecznych i innych.

W ramach programu studiów oferujemy szeroki zakres praktyk klinicznych i zawodowych zarówno w szpitalach specjalistycznych, jak również w gabinetach protetyki słuchu. Kierunek Protetyka Słuchu został wyróżniony prestiżowym certyfikatem „Studia z Przyszłością”. Znajduje to faktyczne odzwierciedlenie w funkcjonowaniu Absolwentów na rynku pracy.

Studenci kierunku protetyka słuchu uczestniczą w licznych konferencjach i sympozjach naukowych min. Protetyka Słuchu w Medycynie i Forum Młodych Badaczy oraz warsztatach szkoleniowych organizowanych przez producentów aparatów słuchowych. Mają możliwość działania i dodatkowego rozwoju w ramach Studenckiego Koła Naukowego Protetyków Słuchu, publikacji swoich badań m.in. w serii monografii „Wyzwania Współczesnej Protetyki Słuchu”. Biorą udział w licznych akcjach charytatywnych takich jak „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Senioralni”, szeregu inicjatyw prospołecznych dla mieszkańców regionu oraz organizacji misji medycznych w Afryce.

Praca po Protetyce słuchu

Absolwent kierunku protetyka słuchu jest skutecznym partnerem lekarza audiologa w działaniu diagnostyczno-rehabilitacyjnym na rzecz środowiska ludzi z zaburzeniami słuchu. Jest odpowiednio przygotowywany do wykonywania zadań zawodowych związanych z przeprowadzaniem badań słuchu, dokonywaniem podstawowych napraw i wymian elementów aparatów słuchowych, dopasowywaniem różnego typu pomocy słuchowych, diagnozowaniem ubytków słuchu pacjenta oraz sprawowaniem opieki akustycznej nad pacjentami niedosłyszącymi.

Absolwenci pracują w gabinetach protetyki słuchu, gabinetach audiologicznych, klinikach specjalistycznych, jednostkach opieki zdrowotnej o wyższym stopniu referencyjności, pracowniach otoplastycznych, pracowniach serwisu technicznego sprzętu audioprotetycznego, jednostkach badawczych i produkcyjnych aparatów słuchowych oraz we własnych firmach protetycznych. Aktualnie na rynku pracy nasi absolwenci bez trudu znajdują atrakcyjne zatrudnienie.

Poznaj inne kierunki studiów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Zobacz także Prezentację Uczelni w portalu.


 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Częstochowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Zamojska
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Lubelska
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju