Jakiego kierunku studiów szukasz?

Prawo

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 • Studia jednolite magisterskie
 • Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
 • Możliwość studiowania online
 • Czas trwania: 5 lat

PRAWO w WSBiNoZ - wyjątkowy i prestiżowy kierunek

Wiosna to czas podejmowania ważnych decyzji edukacyjnych. To właśnie w maju jest matura, a w kolejnych miesiącach odbywają się zapisy na studia stacjonarne, wieczorowe i zaoczne. Prawo to dosyć popularny kierunek, który uznawany jest za prestiżowy i wymagający sporego nakładu czasu i nauki.

Czym charakteryzują się studia prawnicze?

Prawo to studia jednolite magisterskie, a to oznacza, że nauka na nich trwa 5 lat. Po ukończeniu tego kierunku absolwent zdobywa tytuł magistra. Prawo uznawane jest za jeden z najtrudniejszych kierunków, ze względu na konieczność nauki pamięciowej, a także zaliczania trudnych egzaminów. Z drugiej strony to właśnie ten kierunek daje szerokie możliwości zawodowe, a także prestiż i często doskonałe zarobki. W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę z zakresu prawa karnego, cywilnego, medycznego, podatkowego, a później mogą zdecydować się na robienie aplikacji oraz staż zawodowy.

Gdzie zapisać się na studia z zakresu prawa w Łodzi?

Wybierając się na studia magisterskie z zakresu prawa w Łodzi, warto zastanowić się nad odpowiednią uczelnią. Świetnym wyborem może być Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, która oferuje wysoką jakość kształcenia oraz różnorodne ścieżki specjalistyczne. Studia można odbywać nie tylko w formie stacjonarnej, ale także online. Do wyboru są trzy ścieżki kształcenia:

 • prawo medyczne - zapewnia szeroką wiedzę z zakresu przepisów prawnych w medycynie, zarówno w kontekście praw pacjentów, jak i lekarzy;
 • prawo sądowe - przygotowuje do aplikacji sędziowskiej, radcowskiej, adwokackiej, prokuratorskiej lub notarialnej, a także zapewnia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do podjęcia zawodu prawnika;
 • prawo finansowo-gospodarcze z elementami prawa podatkowego - pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, uczy reguł na rynku kapitałowym.

Nauka prawa na Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi to doskonały wybór dla osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z szeroko pojętym prawem. Na uczelni zajęcia prowadzone są nie tylko przez teoretyków, ale także praktyków, a więc notariuszy, adwokatów, prokuratorów. Studenci pracują z różnymi aktami prawnymi, tworzą samodzielnie opinie prawne i piszą pisma procesowe. Dodatkowo uczelnia zapewnia warsztaty z zakresu symulacji rozpraw sądowych i gry edukacyjne w rzeczywistości wirtualnej.

Jakie są możliwości zawodowe po ukończeniu studiów?

Absolwenci prawa mają bardzo szerokie możliwości zawodowe. Osoby po specjalizacji z zakresu prawa medycznego mogą podjąć pracę w szpitalach, Ministerstwie Zdrowia, ZUSie i innych placówkach. Z kolei po prawie sądowym można znaleźć zatrudnienie w sądzie, prokuraturze, kancelarii notarialnej. Możliwe jest także założenie własnej działalności gospodarczej. Po prawie finansowo-gospodarczym absolwenci znajdą pracę w Urzędzie Skarbowym, instytucjach doradztwa zawodowego, instytucjach finansowych i wielu innych miejscach. Prawo daje więc doskonałe możliwości, chociaż po ukończeniu tego kierunku warto zrobić aplikację, studia podyplomowe lub dodatkowe kursy, aby stać się specjalistą w swojej dziedzinie.

***

Studia prawnicze realizowane przez WSBiNoZ w Łodzi przygotowują absolwentów do wykonywania zawodu prawnika. Absolwenci uzyskają najwyższe kwalifikacje zawodowe oraz szeroką wiedzę praktyczną i teoretyczną, zarówno w zakresie prawa polskiego, jak i międzynarodowego. Na kierunku Prawo student poznaje mechanizmy tworzenia i sposoby dokonywania wykładni przepisów prawnych oraz uczy się posługiwania językiem specjalistycznym z zakresu prawa. Zdobywa również umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów oraz możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa. Podczas studiów studenci mają możliwość dokonania wyboru jednej z trzech ścieżek kształcenia, które umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy i podwyższenie kwalifikacji w wąskich obszarach prawa. Studia umożliwiają podjęcie aplikacji: sędziowskiej, adwokackiej, prokuratorskiej, radcowskiej, notarialnej czy referendarskiej.

Zajęcia prowadzone są zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i praktyków, będących specjalistami w swoich dziedzinach (sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, a także przedstawicieli biznesu).

NOWOCZESNY PROGRAM

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia, tj. warsztaty czy projekty, podczas których studenci pracują z aktami, rozwiązują kazusy, sporządzają opinie prawne, redagują umowy cywilnoprawne i gospodarcze, piszą pisma procesowe, a także podczas których odbywają się symulacje rozpraw sądowych. Studia prowadzone są również w rzeczywistości wirtualnej, w ramach gier edukacyjnych dla przyszłych prawników.

WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

W ramach oferowanych ścieżek kształcenia studenci mają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy i podwyższenia kwalifikacji w wąskich obszarach prawa, takich jak prawo medyczne, prawo cywilne, karne czy prawo podatkowe.

Prawo medyczne

Celem ścieżki kształcenia jest przedstawienie sposobu funkcjonowania, finansowania ochrony zdrowia w Polsce oraz praw i obowiązków zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego, a także rodzajów i zasad odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej za popełnienie szkody pacjentowi. W programie studiów zostały uwzględnione elementy prawa pracy, podstawy prawa ubezpieczeń, kontraktowanie i refundowanie świadczeń zdrowotnych, elementy medycyny sądowej oraz zagadnienia bioetyczne, takie jak inżynieria genetyczna, prawne aspekty in vitro, macierzyństwo zastępcze czy oświadczenia pro futuro.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE

 • sprawnego posługiwania się przepisami prawa w zakresie medycyny,
 • analizy i interpretacji przepisów prawa polskiego i prawa UE związanego z prawem medycznym,
 • przestrzegania standardów związanych z wykonywaniem zawodu medycznego oraz zabezpieczenia praw swoich i drugiej strony w relacji personel medyczny – pacjent.

Prawo sądowe

Celem ścieżki kształcenia jest pogłębienie wiedzy w zakresie prawa cywilnego i karnego oraz w zakresie procedur sądowych. Student otrzymuje wiedzę zarówno z dziedziny teorii procesu jak i praktyki zachowania się na sali sądowej. Absolwent ścieżki kształcenia Prawo sądowe zdobędzie umiejętność rozwiązywania wszystkich istotniejszych problemów prawnych oraz interpretacji przepisów. Będzie przygotowany do świadczenia usług prawniczych, jak również podjęcia dalszego doskonalenia zawodowego. Ścieżka kształcenia najpełniej przygotowuje studenta do przystąpienia do egzaminów na aplikacje prawnicze (sędziowską, adwokacką, prokuratorską, radcowską, notarialną, referendarską).

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • przygotowania do podjęcia aplikacji sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej i notarialnej,
 • przygotowania do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych,
 • przygotowania do wykonywania zawodu prawnika

Prawo finansowo-gospodarcze z elementami prawa podatkowego

Celem ścieżki kształcenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu sektora usług finansów i rachunkowości oraz prawa podatkowego. Absolwent przygotowany jest do pracy w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i obsługi podmiotów gospodarczych. Program obejmuje zagadnienia prawne z związane z działalnością gospodarczą, prawem bankowym i regulacjami dotyczącymi rynku kapitałowego oraz rynku finansowego, a także zagadnienia prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • szeroko rozumianego prawa gospodarczego,
 • dokonywania oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa,
 • zarządzania, finansów i rachunkowości, umożliwiających rozumienie procesów gospodarczych i swobodne poruszanie się w realiach biznesowych.

Perspektywy zawodowe

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA: PRAWO MEDYCZNE

 • Ministerstwo Zdrowia,
 • Główny Inspektorat Sanitarny,
 • Główny Inspektorat Farmaceutyczny,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • Szpital,
 • Zakład Opieki Zdrowotnej.

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

 • studia podyplomowe,
 • aplikacja: sędziowska, adwokacka, prokuratorska, radcowska, notarialna czy referendarska,
 • studia doktoranckie.

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA: PRAWO SĄDOWE

 • Sąd,
 • Prokuratura,
 • Kancelaria adwokacka,
 • Kancelaria notarialna,
 • Kancelaria radcowska.

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

 • studia podyplomowe,
 • aplikacja: sędziowska, adwokacka, prokuratorska, radcowska, notarialna czy referendarska,
 • studia doktoranckie.

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA: PRAWO FINANSOWO-GOSPODARCZE Z ELEMENTAMI PRAWA PODATKOWEGO

 • administracja państwowa,
 • Urząd skarbowy,
 • instytucje konsultingowe,
 • instytucje doradztwa finansowego,
 • instytucje doradztwa podatkowego,
 • organizacje samorządowe.

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

 • studia podyplomowe,
 • aplikacja: sędziowska, adwokacka, prokuratorska, radcowska, notarialna czy referendarska,
 • studia doktoranckie.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Politechnika Częstochowska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Zamojska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Akademia Tarnowska
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Humanum w Poznaniu