Jakiego kierunku studiów szukasz?

Prawo

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 • Studia jednolite magisterskie
 • Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
 • Możliwość studiowania online
 • Czas trwania: 5 lat

PRAWO w WSBiNoZ - wyjątkowy i prestiżowy kierunek

Wiosna to czas podejmowania ważnych decyzji edukacyjnych. To właśnie w maju jest matura, a w kolejnych miesiącach odbywają się zapisy na studia stacjonarne, wieczorowe i zaoczne. Prawo to dosyć popularny kierunek, który uznawany jest za prestiżowy i wymagający sporego nakładu czasu i nauki.

Czym charakteryzują się studia prawnicze?

Prawo to studia jednolite magisterskie, a to oznacza, że nauka na nich trwa 5 lat. Po ukończeniu tego kierunku absolwent zdobywa tytuł magistra. Prawo uznawane jest za jeden z najtrudniejszych kierunków, ze względu na konieczność nauki pamięciowej, a także zaliczania trudnych egzaminów. Z drugiej strony to właśnie ten kierunek daje szerokie możliwości zawodowe, a także prestiż i często doskonałe zarobki. W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę z zakresu prawa karnego, cywilnego, medycznego, podatkowego, a później mogą zdecydować się na robienie aplikacji oraz staż zawodowy.

Gdzie zapisać się na studia z zakresu prawa w Łodzi?

Wybierając się na studia magisterskie z zakresu prawa w Łodzi, warto zastanowić się nad odpowiednią uczelnią. Świetnym wyborem może być Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, która oferuje wysoką jakość kształcenia oraz różnorodne ścieżki specjalistyczne. Studia można odbywać nie tylko w formie stacjonarnej, ale także online. Do wyboru są trzy ścieżki kształcenia:

 • prawo medyczne - zapewnia szeroką wiedzę z zakresu przepisów prawnych w medycynie, zarówno w kontekście praw pacjentów, jak i lekarzy;
 • prawo sądowe - przygotowuje do aplikacji sędziowskiej, radcowskiej, adwokackiej, prokuratorskiej lub notarialnej, a także zapewnia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do podjęcia zawodu prawnika;
 • prawo finansowo-gospodarcze z elementami prawa podatkowego - pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, uczy reguł na rynku kapitałowym.

Nauka prawa na Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi to doskonały wybór dla osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z szeroko pojętym prawem. Na uczelni zajęcia prowadzone są nie tylko przez teoretyków, ale także praktyków, a więc notariuszy, adwokatów, prokuratorów. Studenci pracują z różnymi aktami prawnymi, tworzą samodzielnie opinie prawne i piszą pisma procesowe. Dodatkowo uczelnia zapewnia warsztaty z zakresu symulacji rozpraw sądowych i gry edukacyjne w rzeczywistości wirtualnej.

Jakie są możliwości zawodowe po ukończeniu studiów?

Absolwenci prawa mają bardzo szerokie możliwości zawodowe. Osoby po specjalizacji z zakresu prawa medycznego mogą podjąć pracę w szpitalach, Ministerstwie Zdrowia, ZUSie i innych placówkach. Z kolei po prawie sądowym można znaleźć zatrudnienie w sądzie, prokuraturze, kancelarii notarialnej. Możliwe jest także założenie własnej działalności gospodarczej. Po prawie finansowo-gospodarczym absolwenci znajdą pracę w Urzędzie Skarbowym, instytucjach doradztwa zawodowego, instytucjach finansowych i wielu innych miejscach. Prawo daje więc doskonałe możliwości, chociaż po ukończeniu tego kierunku warto zrobić aplikację, studia podyplomowe lub dodatkowe kursy, aby stać się specjalistą w swojej dziedzinie.

***

Studia prawnicze realizowane przez WSBiNoZ w Łodzi przygotowują absolwentów do wykonywania zawodu prawnika. Absolwenci uzyskają najwyższe kwalifikacje zawodowe oraz szeroką wiedzę praktyczną i teoretyczną, zarówno w zakresie prawa polskiego, jak i międzynarodowego. Na kierunku Prawo student poznaje mechanizmy tworzenia i sposoby dokonywania wykładni przepisów prawnych oraz uczy się posługiwania językiem specjalistycznym z zakresu prawa. Zdobywa również umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów oraz możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa. Podczas studiów studenci mają możliwość dokonania wyboru jednej z trzech ścieżek kształcenia, które umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy i podwyższenie kwalifikacji w wąskich obszarach prawa. Studia umożliwiają podjęcie aplikacji: sędziowskiej, adwokackiej, prokuratorskiej, radcowskiej, notarialnej czy referendarskiej.

Zajęcia prowadzone są zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i praktyków, będących specjalistami w swoich dziedzinach (sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, a także przedstawicieli biznesu).

NOWOCZESNY PROGRAM

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia, tj. warsztaty czy projekty, podczas których studenci pracują z aktami, rozwiązują kazusy, sporządzają opinie prawne, redagują umowy cywilnoprawne i gospodarcze, piszą pisma procesowe, a także podczas których odbywają się symulacje rozpraw sądowych. Studia prowadzone są również w rzeczywistości wirtualnej, w ramach gier edukacyjnych dla przyszłych prawników.

WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

W ramach oferowanych ścieżek kształcenia studenci mają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy i podwyższenia kwalifikacji w wąskich obszarach prawa, takich jak prawo medyczne, prawo cywilne, karne czy prawo podatkowe.

Prawo medyczne

Celem ścieżki kształcenia jest przedstawienie sposobu funkcjonowania, finansowania ochrony zdrowia w Polsce oraz praw i obowiązków zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego, a także rodzajów i zasad odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej za popełnienie szkody pacjentowi. W programie studiów zostały uwzględnione elementy prawa pracy, podstawy prawa ubezpieczeń, kontraktowanie i refundowanie świadczeń zdrowotnych, elementy medycyny sądowej oraz zagadnienia bioetyczne, takie jak inżynieria genetyczna, prawne aspekty in vitro, macierzyństwo zastępcze czy oświadczenia pro futuro.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE

 • sprawnego posługiwania się przepisami prawa w zakresie medycyny,
 • analizy i interpretacji przepisów prawa polskiego i prawa UE związanego z prawem medycznym,
 • przestrzegania standardów związanych z wykonywaniem zawodu medycznego oraz zabezpieczenia praw swoich i drugiej strony w relacji personel medyczny – pacjent.

Prawo sądowe

Celem ścieżki kształcenia jest pogłębienie wiedzy w zakresie prawa cywilnego i karnego oraz w zakresie procedur sądowych. Student otrzymuje wiedzę zarówno z dziedziny teorii procesu jak i praktyki zachowania się na sali sądowej. Absolwent ścieżki kształcenia Prawo sądowe zdobędzie umiejętność rozwiązywania wszystkich istotniejszych problemów prawnych oraz interpretacji przepisów. Będzie przygotowany do świadczenia usług prawniczych, jak również podjęcia dalszego doskonalenia zawodowego. Ścieżka kształcenia najpełniej przygotowuje studenta do przystąpienia do egzaminów na aplikacje prawnicze (sędziowską, adwokacką, prokuratorską, radcowską, notarialną, referendarską).

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • przygotowania do podjęcia aplikacji sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej i notarialnej,
 • przygotowania do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych,
 • przygotowania do wykonywania zawodu prawnika

Prawo finansowo-gospodarcze z elementami prawa podatkowego

Celem ścieżki kształcenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu sektora usług finansów i rachunkowości oraz prawa podatkowego. Absolwent przygotowany jest do pracy w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i obsługi podmiotów gospodarczych. Program obejmuje zagadnienia prawne z związane z działalnością gospodarczą, prawem bankowym i regulacjami dotyczącymi rynku kapitałowego oraz rynku finansowego, a także zagadnienia prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • szeroko rozumianego prawa gospodarczego,
 • dokonywania oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa,
 • zarządzania, finansów i rachunkowości, umożliwiających rozumienie procesów gospodarczych i swobodne poruszanie się w realiach biznesowych.

Perspektywy zawodowe

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA: PRAWO MEDYCZNE

 • Ministerstwo Zdrowia,
 • Główny Inspektorat Sanitarny,
 • Główny Inspektorat Farmaceutyczny,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • Szpital,
 • Zakład Opieki Zdrowotnej.

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

 • studia podyplomowe,
 • aplikacja: sędziowska, adwokacka, prokuratorska, radcowska, notarialna czy referendarska,
 • studia doktoranckie.

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA: PRAWO SĄDOWE

 • Sąd,
 • Prokuratura,
 • Kancelaria adwokacka,
 • Kancelaria notarialna,
 • Kancelaria radcowska.

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

 • studia podyplomowe,
 • aplikacja: sędziowska, adwokacka, prokuratorska, radcowska, notarialna czy referendarska,
 • studia doktoranckie.

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA: PRAWO FINANSOWO-GOSPODARCZE Z ELEMENTAMI PRAWA PODATKOWEGO

 • administracja państwowa,
 • Urząd skarbowy,
 • instytucje konsultingowe,
 • instytucje doradztwa finansowego,
 • instytucje doradztwa podatkowego,
 • organizacje samorządowe.

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

 • studia podyplomowe,
 • aplikacja: sędziowska, adwokacka, prokuratorska, radcowska, notarialna czy referendarska,
 • studia doktoranckie.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Tarnowska
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Łódzka
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Politechnika Częstochowska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie