Jakiego kierunku studiów szukasz?

Prawo

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 • Studia jednolite magisterskie
 • Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
 • Możliwość studiowania online
 • Czas trwania: 5 lat

PRAWO w WSBiNoZ - wyjątkowy i prestiżowy kierunek

Wiosna to czas podejmowania ważnych decyzji edukacyjnych. To właśnie w maju jest matura, a w kolejnych miesiącach odbywają się zapisy na studia stacjonarne, wieczorowe i zaoczne. Prawo to dosyć popularny kierunek, który uznawany jest za prestiżowy i wymagający sporego nakładu czasu i nauki.

Czym charakteryzują się studia prawnicze?

Prawo to studia jednolite magisterskie, a to oznacza, że nauka na nich trwa 5 lat. Po ukończeniu tego kierunku absolwent zdobywa tytuł magistra. Prawo uznawane jest za jeden z najtrudniejszych kierunków, ze względu na konieczność nauki pamięciowej, a także zaliczania trudnych egzaminów. Z drugiej strony to właśnie ten kierunek daje szerokie możliwości zawodowe, a także prestiż i często doskonałe zarobki. W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę z zakresu prawa karnego, cywilnego, medycznego, podatkowego, a później mogą zdecydować się na robienie aplikacji oraz staż zawodowy.

Gdzie zapisać się na studia z zakresu prawa w Łodzi?

Wybierając się na studia magisterskie z zakresu prawa w Łodzi, warto zastanowić się nad odpowiednią uczelnią. Świetnym wyborem może być Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, która oferuje wysoką jakość kształcenia oraz różnorodne ścieżki specjalistyczne. Studia można odbywać nie tylko w formie stacjonarnej, ale także online. Do wyboru są trzy ścieżki kształcenia:

 • prawo medyczne - zapewnia szeroką wiedzę z zakresu przepisów prawnych w medycynie, zarówno w kontekście praw pacjentów, jak i lekarzy;
 • prawo sądowe - przygotowuje do aplikacji sędziowskiej, radcowskiej, adwokackiej, prokuratorskiej lub notarialnej, a także zapewnia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do podjęcia zawodu prawnika;
 • prawo finansowo-gospodarcze z elementami prawa podatkowego - pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, uczy reguł na rynku kapitałowym.

Nauka prawa na Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi to doskonały wybór dla osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z szeroko pojętym prawem. Na uczelni zajęcia prowadzone są nie tylko przez teoretyków, ale także praktyków, a więc notariuszy, adwokatów, prokuratorów. Studenci pracują z różnymi aktami prawnymi, tworzą samodzielnie opinie prawne i piszą pisma procesowe. Dodatkowo uczelnia zapewnia warsztaty z zakresu symulacji rozpraw sądowych i gry edukacyjne w rzeczywistości wirtualnej.

Jakie są możliwości zawodowe po ukończeniu studiów?

Absolwenci prawa mają bardzo szerokie możliwości zawodowe. Osoby po specjalizacji z zakresu prawa medycznego mogą podjąć pracę w szpitalach, Ministerstwie Zdrowia, ZUSie i innych placówkach. Z kolei po prawie sądowym można znaleźć zatrudnienie w sądzie, prokuraturze, kancelarii notarialnej. Możliwe jest także założenie własnej działalności gospodarczej. Po prawie finansowo-gospodarczym absolwenci znajdą pracę w Urzędzie Skarbowym, instytucjach doradztwa zawodowego, instytucjach finansowych i wielu innych miejscach. Prawo daje więc doskonałe możliwości, chociaż po ukończeniu tego kierunku warto zrobić aplikację, studia podyplomowe lub dodatkowe kursy, aby stać się specjalistą w swojej dziedzinie.

***

Studia prawnicze realizowane przez WSBiNoZ w Łodzi przygotowują absolwentów do wykonywania zawodu prawnika. Absolwenci uzyskają najwyższe kwalifikacje zawodowe oraz szeroką wiedzę praktyczną i teoretyczną, zarówno w zakresie prawa polskiego, jak i międzynarodowego. Na kierunku Prawo student poznaje mechanizmy tworzenia i sposoby dokonywania wykładni przepisów prawnych oraz uczy się posługiwania językiem specjalistycznym z zakresu prawa. Zdobywa również umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów oraz możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa. Podczas studiów studenci mają możliwość dokonania wyboru jednej z trzech ścieżek kształcenia, które umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy i podwyższenie kwalifikacji w wąskich obszarach prawa. Studia umożliwiają podjęcie aplikacji: sędziowskiej, adwokackiej, prokuratorskiej, radcowskiej, notarialnej czy referendarskiej.

Zajęcia prowadzone są zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i praktyków, będących specjalistami w swoich dziedzinach (sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, a także przedstawicieli biznesu).

NOWOCZESNY PROGRAM

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia, tj. warsztaty czy projekty, podczas których studenci pracują z aktami, rozwiązują kazusy, sporządzają opinie prawne, redagują umowy cywilnoprawne i gospodarcze, piszą pisma procesowe, a także podczas których odbywają się symulacje rozpraw sądowych. Studia prowadzone są również w rzeczywistości wirtualnej, w ramach gier edukacyjnych dla przyszłych prawników.

WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

W ramach oferowanych ścieżek kształcenia studenci mają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy i podwyższenia kwalifikacji w wąskich obszarach prawa, takich jak prawo medyczne, prawo cywilne, karne czy prawo podatkowe.

Prawo medyczne

Celem ścieżki kształcenia jest przedstawienie sposobu funkcjonowania, finansowania ochrony zdrowia w Polsce oraz praw i obowiązków zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego, a także rodzajów i zasad odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej za popełnienie szkody pacjentowi. W programie studiów zostały uwzględnione elementy prawa pracy, podstawy prawa ubezpieczeń, kontraktowanie i refundowanie świadczeń zdrowotnych, elementy medycyny sądowej oraz zagadnienia bioetyczne, takie jak inżynieria genetyczna, prawne aspekty in vitro, macierzyństwo zastępcze czy oświadczenia pro futuro.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE

 • sprawnego posługiwania się przepisami prawa w zakresie medycyny,
 • analizy i interpretacji przepisów prawa polskiego i prawa UE związanego z prawem medycznym,
 • przestrzegania standardów związanych z wykonywaniem zawodu medycznego oraz zabezpieczenia praw swoich i drugiej strony w relacji personel medyczny – pacjent.

Prawo sądowe

Celem ścieżki kształcenia jest pogłębienie wiedzy w zakresie prawa cywilnego i karnego oraz w zakresie procedur sądowych. Student otrzymuje wiedzę zarówno z dziedziny teorii procesu jak i praktyki zachowania się na sali sądowej. Absolwent ścieżki kształcenia Prawo sądowe zdobędzie umiejętność rozwiązywania wszystkich istotniejszych problemów prawnych oraz interpretacji przepisów. Będzie przygotowany do świadczenia usług prawniczych, jak również podjęcia dalszego doskonalenia zawodowego. Ścieżka kształcenia najpełniej przygotowuje studenta do przystąpienia do egzaminów na aplikacje prawnicze (sędziowską, adwokacką, prokuratorską, radcowską, notarialną, referendarską).

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • przygotowania do podjęcia aplikacji sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej i notarialnej,
 • przygotowania do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych,
 • przygotowania do wykonywania zawodu prawnika

Prawo finansowo-gospodarcze z elementami prawa podatkowego

Celem ścieżki kształcenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu sektora usług finansów i rachunkowości oraz prawa podatkowego. Absolwent przygotowany jest do pracy w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i obsługi podmiotów gospodarczych. Program obejmuje zagadnienia prawne z związane z działalnością gospodarczą, prawem bankowym i regulacjami dotyczącymi rynku kapitałowego oraz rynku finansowego, a także zagadnienia prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • szeroko rozumianego prawa gospodarczego,
 • dokonywania oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa,
 • zarządzania, finansów i rachunkowości, umożliwiających rozumienie procesów gospodarczych i swobodne poruszanie się w realiach biznesowych.

Perspektywy zawodowe

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA: PRAWO MEDYCZNE

 • Ministerstwo Zdrowia,
 • Główny Inspektorat Sanitarny,
 • Główny Inspektorat Farmaceutyczny,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • Szpital,
 • Zakład Opieki Zdrowotnej.

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

 • studia podyplomowe,
 • aplikacja: sędziowska, adwokacka, prokuratorska, radcowska, notarialna czy referendarska,
 • studia doktoranckie.

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA: PRAWO SĄDOWE

 • Sąd,
 • Prokuratura,
 • Kancelaria adwokacka,
 • Kancelaria notarialna,
 • Kancelaria radcowska.

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

 • studia podyplomowe,
 • aplikacja: sędziowska, adwokacka, prokuratorska, radcowska, notarialna czy referendarska,
 • studia doktoranckie.

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA: PRAWO FINANSOWO-GOSPODARCZE Z ELEMENTAMI PRAWA PODATKOWEGO

 • administracja państwowa,
 • Urząd skarbowy,
 • instytucje konsultingowe,
 • instytucje doradztwa finansowego,
 • instytucje doradztwa podatkowego,
 • organizacje samorządowe.

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

 • studia podyplomowe,
 • aplikacja: sędziowska, adwokacka, prokuratorska, radcowska, notarialna czy referendarska,
 • studia doktoranckie.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Tarnowska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Politechnika Śląska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych