Jakiego kierunku studiów szukasz?

Dietetyka

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

 • Czas trwania: 3 lata
 • Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna
 • Poziom kształcenia: studia I stopnia
 • Tytuł zawodowy absolwenta: licencjat

Dietetyka to nauka medyczna dotycząca prawidłowego odżywiania. Dietetyk zajmuje się racjonalnym i zbilansowanym żywieniem, które ma dostarczyć niezbędnych składników odżywczych zarówno w przypadku osób zdrowych, jak i chorych. Jeżeli widzisz swoją przyszłość zawodową w tym obszarze – postaw na studia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia.

W ostatnich latach w społeczeństwie wzrosła świadomość zdrowego żywienia. Polacy coraz częściej interesują się tym, co kładą na talerz. Zdrowy styl życia stał się modny, w czym duży udział mają środki masowego przekazu: prasa, telewizja, media społecznościowe.

Dla osób spędzających długie godziny przy komputerze, żyjących w pośpiechu, nie potrafiących zadbać o zdrowe odżywianie wybawieniem stają się dietetycy. Oni najlepiej znają skutki otyłości, wpływ nadwagi na kondycję organizmu i wynikające z tego problemy.

Specjaliści nazywają otyłość cichym zabójcą i zwracają uwagę na fakt, że leczenie powikłań jest o wiele bardziej kosztowne niż leczenie samej choroby. Wzrost nadwagi przekłada się na rosnący odsetek osób chorych na cukrzycę, zespół metaboliczny czy choroby układu krążenia. Nieodpowiednia dieta nierzadko zmniejsza także naszą efektywność w pracy, zdolność skupienia się i osłabia możliwości nabycia nowych kompetencji.

Czego uczą na Dietetyce?

Celem kształcenia na kierunku dietetyka jest zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego. Po ukończeniu studiów absolwent zdobędzie szereg umiejętności i kompetencji, takich jak:

 • planowanie, nadzorowanie i wdrażanie, opartego na podstawach naukowych, żywienia indywidualnego, zbiorowego oraz leczniczego w różnych grupach ludności;
 • profilaktyka i leczenie dietetyczne chorób dietozależnych;
 • ocena stanu odżywienia, sposobu żywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze pacjentów oraz wydawanie stosownych opinii;
 • stosowanie żywienia klinicznego z wykorzystaniem diet naturalnych oraz produktów leczniczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w leczeniu chorób przebiegających z niedożywieniem lub powstających na tle wadliwego żywienia i chorób;
 • planowanie i opracowanie jadłospisów i potraw wchodzących w skład poszczególnych rodzajów diet, zgodnie z obowiązująca klasyfikacją i zasadami żywienia;
 • rozpoznawanie, zapobieganie i współuczestniczenie w leczeniu otyłości i niedożywienia, w tym niedożywienia szpitalnego;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia i stanu odżywienia pacjentów;
 • prowadzenie oświaty zdrowotnej w zakresie zasad prawidłowego żywienia m.in. wśród dzieci, młodzieży, kobiet ciężarnych i karmiących oraz osób w wieku podeszłym.

Jako wykształcony specjalista z zakresu dietetyki będziesz miał przygotowanie zawodowe z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw.

Posiądziesz wiedzę i umiejętności do planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją.

Jako dietetyk będziesz potrafił:

 • Ocenić stan odżywienia i rozpoznać niedożywienie
 • zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym
 • ocenić wpływ farmakoterapii w żywieniu
 • kontrolować jakość produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP);
 • ocenić wpływ choroby na stan odżywienia i wpływ żywienia na wyniki leczenia chorób;
 • organizować system żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz prowadzenia edukacji żywieniowej;
 • opracować procedury żywieniowe w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering), organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych i innych

Program studiów, moduły kształcenia – TUTAJ

Zobacz film o Dietetyce


 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Łódzka
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin