Jakiego kierunku studiów szukasz?

Dietetyka

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

 • Czas trwania: 3 lata
 • Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna
 • Poziom kształcenia: studia I stopnia
 • Tytuł zawodowy absolwenta: licencjat

Dietetyka to nauka medyczna dotycząca prawidłowego odżywiania. Dietetyk zajmuje się racjonalnym i zbilansowanym żywieniem, które ma dostarczyć niezbędnych składników odżywczych zarówno w przypadku osób zdrowych, jak i chorych. Jeżeli widzisz swoją przyszłość zawodową w tym obszarze – postaw na studia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia.

W ostatnich latach w społeczeństwie wzrosła świadomość zdrowego żywienia. Polacy coraz częściej interesują się tym, co kładą na talerz. Zdrowy styl życia stał się modny, w czym duży udział mają środki masowego przekazu: prasa, telewizja, media społecznościowe.

Dla osób spędzających długie godziny przy komputerze, żyjących w pośpiechu, nie potrafiących zadbać o zdrowe odżywianie wybawieniem stają się dietetycy. Oni najlepiej znają skutki otyłości, wpływ nadwagi na kondycję organizmu i wynikające z tego problemy.

Specjaliści nazywają otyłość cichym zabójcą i zwracają uwagę na fakt, że leczenie powikłań jest o wiele bardziej kosztowne niż leczenie samej choroby. Wzrost nadwagi przekłada się na rosnący odsetek osób chorych na cukrzycę, zespół metaboliczny czy choroby układu krążenia. Nieodpowiednia dieta nierzadko zmniejsza także naszą efektywność w pracy, zdolność skupienia się i osłabia możliwości nabycia nowych kompetencji.

Czego uczą na Dietetyce?

Celem kształcenia na kierunku dietetyka jest zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego. Po ukończeniu studiów absolwent zdobędzie szereg umiejętności i kompetencji, takich jak:

 • planowanie, nadzorowanie i wdrażanie, opartego na podstawach naukowych, żywienia indywidualnego, zbiorowego oraz leczniczego w różnych grupach ludności;
 • profilaktyka i leczenie dietetyczne chorób dietozależnych;
 • ocena stanu odżywienia, sposobu żywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze pacjentów oraz wydawanie stosownych opinii;
 • stosowanie żywienia klinicznego z wykorzystaniem diet naturalnych oraz produktów leczniczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w leczeniu chorób przebiegających z niedożywieniem lub powstających na tle wadliwego żywienia i chorób;
 • planowanie i opracowanie jadłospisów i potraw wchodzących w skład poszczególnych rodzajów diet, zgodnie z obowiązująca klasyfikacją i zasadami żywienia;
 • rozpoznawanie, zapobieganie i współuczestniczenie w leczeniu otyłości i niedożywienia, w tym niedożywienia szpitalnego;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia i stanu odżywienia pacjentów;
 • prowadzenie oświaty zdrowotnej w zakresie zasad prawidłowego żywienia m.in. wśród dzieci, młodzieży, kobiet ciężarnych i karmiących oraz osób w wieku podeszłym.

Jako wykształcony specjalista z zakresu dietetyki będziesz miał przygotowanie zawodowe z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw.

Posiądziesz wiedzę i umiejętności do planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją.

Jako dietetyk będziesz potrafił:

 • Ocenić stan odżywienia i rozpoznać niedożywienie
 • zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym
 • ocenić wpływ farmakoterapii w żywieniu
 • kontrolować jakość produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP);
 • ocenić wpływ choroby na stan odżywienia i wpływ żywienia na wyniki leczenia chorób;
 • organizować system żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz prowadzenia edukacji żywieniowej;
 • opracować procedury żywieniowe w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering), organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych i innych

Program studiów, moduły kształcenia – TUTAJ

Zobacz film o Dietetyce


Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Szczeciński
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego