Jakiego kierunku studiów szukasz?

Psychologia

Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi

Psychologia w UNS to studia jednolite magisterskie, trwające 10 semestrów, kończące się uzyskaniem tytułu magistra

Psychologia bada nie tylko mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka, ale również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem.

Termin psychologia pochodzi z języka greckiego i dosłownie oznacza „naukę o duszy”.

Psychologia szuka odpowiedzi na pytanie, jaka jest natura człowieka. Odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pozwala zrozumieć motywy naszego postępowania w różnych sytuacjach życiowych. Wyjaśnia, co czujemy, jak postrzegamy siebie i innych, jak budujemy relacje i komunikujemy się z otoczeniem. Bada wpływ emocji i motywacji na nasze działania, rozwój osobowości i temperamentu, różnice indywidualne i relacje międzyludzkie. To dobry wybór dla osób empatycznych i otwartych na drugiego człowieka, gotowych do niesienia pomocy i wsparcia.

Ścieżki rozwoju po Psychologii

Psychologia to niezwykle ciekawa dziedzina, która zajmuje się niemal wszystkimi obszarami związanymi z człowiekiem. Specjalności oferowane na naszych studiach pozwalają studentom zgłębić temat, który ich najbardziej interesuje i dostosować program studiów do swoich preferencji i planów zawodowych.

Osoby zainteresowane problematyką zdrowia psychicznego, które w przyszłości chciałby pomagać ludziom w rozwiązywaniu kryzysów życiowych, mogą wybrać Psychologię kliniczną z psychoterapią. Studenci, którzy planują wspierać dzieci, dorosłych oraz całe rodziny i przeciwdziałać negatywnym skutkom zaburzeń rozwojowych, mogą zdecydować się na Psychologię wspomagania rozwoju człowieka w cyklu życia.

Zobacz nasze specjalności na kierunku Psychologia

Kogo zapraszamy na studia psychologiczne

Jednolite studia magisterskie to dobry wybór dla kandydatów, którzy myślą o pracy psychologa i którym zależy na zdobyciu specjalistycznej wiedzy i kompetencji niezbędnych do wykonywania tego zawodu.

Zobacz jakie dokumenty są potrzebne by zapisać się na studia w UNS

Jak kształcimy psychologów?

Wszystkie kierunki studiów realizowane w Uczelni Nauk Społecznych wspomagane są metodami i technikami kształcenia na odległość, dlatego też jesteśmy w stanie zaproponować naszym Studentom ciekawe formuły studiowania:

STUDIA STACJONARNE - zajęcia są realizowane podczas 20 dni zjazdowych w semestrze (wybrane soboty i niedziele)

STUDIA NIESTACJONARNE - zajęcia dydaktyczne są realizowane w formule maksymalnie 10 dni zjazdowych w semestrze (cztery weekendowe zjazdy dydaktyczne w Łodzi + zjazd zaliczeniowy)

Poznaj nasz model kształcenia hybrydowego

Gdzie po studiach?

Po studiach na kierunku PSYCHOLOGIA znajdziesz PRACĘ w:

 • ośrodkach: leczenia i terapii uzależnień, psychoterapii, prewencji i profilaktyki zdrowia,
 • ośrodkach rehabilitacji,
 • ośrodkach zdrowia,
 • ośrodkach interwencyjnych,
 • ośrodkach pomocy psychologicznej
 • firmach świadczących usługi psychoedukacyjne i prorozwojowe,
 • instytucjach udzielających pomocy i opieki w krytycznych sytuacjach życiowych, a także
 • organizacjach i fundacjach nastawionych na profilaktykę zdrowotną i społeczną w zakresie zdrowia psychicznego,
 • placówkach pomocowych i ośrodkach związanych z poradnictwem w zakresie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży.
 • poradniach rodzinnych,
 • poradniach psychologicznych,
 • gabinetach rozwoju osobistego,
 • instytucjach i organizacjach wspierających osoby starsze,
 • instytucjach doradztwa zawodowego oraz
 • instytucjach edukacyjnych/oświatowych (po uzupełnieniu wymaganych kwalifikacji).

Masz pytania dotyczące kierunku Psychologia?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Przeprowadzimy Cię przez proces rekrutacji. Pomożemy w przygotowaniu dokumentów. Rozwiejemy ewentualne wątpliwości.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub w siedzibie uczelni

Zobacz także Prezentację UNS w portalu

Poznaj inne kierunki studiów oferowane przez UNS

Zasady naboru na studia prezentujemy w sekcji Rekrutacja


Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Szczeciński
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie