Jakiego kierunku studiów szukasz?

Psychologia

Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi

Psychologia w UNS to studia jednolite magisterskie, trwające 10 semestrów, kończące się uzyskaniem tytułu magistra

Psychologia bada nie tylko mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka, ale również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem.

Termin psychologia pochodzi z języka greckiego i dosłownie oznacza „naukę o duszy”.

Psychologia szuka odpowiedzi na pytanie, jaka jest natura człowieka. Odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pozwala zrozumieć motywy naszego postępowania w różnych sytuacjach życiowych. Wyjaśnia, co czujemy, jak postrzegamy siebie i innych, jak budujemy relacje i komunikujemy się z otoczeniem. Bada wpływ emocji i motywacji na nasze działania, rozwój osobowości i temperamentu, różnice indywidualne i relacje międzyludzkie. To dobry wybór dla osób empatycznych i otwartych na drugiego człowieka, gotowych do niesienia pomocy i wsparcia.

Ścieżki rozwoju po Psychologii

Psychologia to niezwykle ciekawa dziedzina, która zajmuje się niemal wszystkimi obszarami związanymi z człowiekiem. Specjalności oferowane na naszych studiach pozwalają studentom zgłębić temat, który ich najbardziej interesuje i dostosować program studiów do swoich preferencji i planów zawodowych.

Osoby zainteresowane problematyką zdrowia psychicznego, które w przyszłości chciałby pomagać ludziom w rozwiązywaniu kryzysów życiowych, mogą wybrać Psychologię kliniczną z psychoterapią. Studenci, którzy planują wspierać dzieci, dorosłych oraz całe rodziny i przeciwdziałać negatywnym skutkom zaburzeń rozwojowych, mogą zdecydować się na Psychologię wspomagania rozwoju człowieka w cyklu życia.

Kogo zapraszamy na studia psychologiczne

Jednolite studia magisterskie to dobry wybór dla kandydatów, którzy myślą o pracy psychologa i którym zależy na zdobyciu specjalistycznej wiedzy i kompetencji niezbędnych do wykonywania tego zawodu.

Jak kształcimy psychologów?

Wszystkie kierunki studiów realizowane w Uczelni Nauk Społecznych wspomagane są metodami i technikami kształcenia na odległość, dlatego też jesteśmy w stanie zaproponować naszym Studentom ciekawe formuły studiowania:

STUDIA STACJONARNE - zajęcia są realizowane podczas 20 dni zjazdowych w semestrze (wybrane soboty i niedziele)

STUDIA NIESTACJONARNE - zajęcia dydaktyczne są realizowane w formule maksymalnie 10 dni zjazdowych w semestrze (cztery weekendowe zjazdy dydaktyczne w Łodzi + zjazd zaliczeniowy)

Gdzie po studiach?

Po studiach na kierunku PSYCHOLOGIA znajdziesz PRACĘ w:

 • ośrodkach: leczenia i terapii uzależnień, psychoterapii, prewencji i profilaktyki zdrowia,
 • ośrodkach rehabilitacji,
 • ośrodkach zdrowia,
 • ośrodkach interwencyjnych,
 • ośrodkach pomocy psychologicznej
 • firmach świadczących usługi psychoedukacyjne i prorozwojowe,
 • instytucjach udzielających pomocy i opieki w krytycznych sytuacjach życiowych, a także
 • organizacjach i fundacjach nastawionych na profilaktykę zdrowotną i społeczną w zakresie zdrowia psychicznego,
 • placówkach pomocowych i ośrodkach związanych z poradnictwem w zakresie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży.
 • poradniach rodzinnych,
 • poradniach psychologicznych,
 • gabinetach rozwoju osobistego,
 • instytucjach i organizacjach wspierających osoby starsze,
 • instytucjach doradztwa zawodowego oraz
 • instytucjach edukacyjnych/oświatowych (po uzupełnieniu wymaganych kwalifikacji).

Masz pytania dotyczące kierunku Psychologia?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Przeprowadzimy Cię przez proces rekrutacji. Pomożemy w przygotowaniu dokumentów. Rozwiejemy ewentualne wątpliwości.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub w siedzibie uczelni

Zobacz także Prezentację UNS w portalu

Poznaj inne kierunki studiów oferowane przez UNS

Zasady naboru na studia prezentujemy w sekcji Rekrutacja


 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Zamojska
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Politechnika Łódzka
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula