Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

SPECJALNOŚCI NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA:

Analityka Biznesu – NOWOŚĆ!

Specjalność „Analityka biznesu” ma na celu wykształcić umiejętności przeprowadzania wszechstronnych analiz biznesowych pozwalających ocenić zarówno bieżącą sytuację przedsiębiorstwa jak również jego perspektyw rozwojowych, a zwłaszcza analizy ekonomiczno – finansowej oraz pozycji rynkowej co stanowi warunek niezbędny do podejmowania prawidłowych decyzji operacyjnych oraz strategicznych w podmiotach gospodarczych reprezentujących zarówno sektor MSP jak również w spółkach giełdowych.

Rachunkowość i Zarządzanie Finansami z Elementami Controllingu

Celem specjalności jest przekazanie studentom aktualnej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności pozwalające na identyfikację i rozwiązywanie problemów wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Nauczą się, jak skutecznie prowadzić własną działalność gospodarczą, wykorzystywać szanse pojawiające się na rynku oraz przeciwdziałać zagrożeniom i reagować na sytuacje kryzysowe. Posiądą również umiejętność konstruowania innowacyjnych biznesplanów oraz skutecznego pozyskiwania środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej.

Menadżer Biznesu – NOWOŚĆ!

Celem specjalności jest przekazanie studentom aktualnej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności pozwalające na identyfikację i rozwiązywanie problemów wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Nauczą się, jak skutecznie prowadzić własną działalność gospodarczą, wykorzystywać szanse pojawiające się na rynku oraz przeciwdziałać zagrożeniom i reagować na sytuacje kryzysowe.

Zarządzanie Projektowe – NOWOŚĆ!

Studia na specjalności „Zarządzanie projektowe” mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu metod i technik zarządzania projektami jak również wyposażenie absolwenta w umiejętności i wiedzę, która zostanie później wykorzystana w praktyce zarządzania.

Zarządzanie w Instytucjach Publicznych – NOWOŚĆ!

Studiując specjalność ”Zarządzanie w instytucjach publicznych i samorządowych” student zdobędzie wiedzę w zakresie prawidłowości, problemów funkcjonowania instytucji publicznych i samorządowych. Dzięki tej specjalności będzie przygotowany zwłaszcza do zarządzania zadaniami publicznymi, zarządzania nieruchomościami, zarządzania polityką regionalną, koordynacją pomocy publicznej, koordynacją oraz wsparciem partnerstwa publiczno - prawnego, koordynacji zadań obronnych i zarządzania kryzysowego, koordynacji zadań w zakresie ochrony środowiska.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Specjalność powstała z myślą o osobach, które zamierzają zdobyć przygotowanie do pracy w działach personalnych. Jej celem jest zapoznanie studentów z istotnymi obszarami polityki kadrowej we współczesnych przedsiębiorstwach. Oprócz podstawowej wiedzy niezbędnej do funkcjonowania działów personalnych, specjalność doskonali także umiejętności wartościowania stanowisk pracy oraz rozwoju personalnego kadry.

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne”.

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Coventry University Wrocław
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna