Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

SPECJALNOŚCI NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA:

Analityka Biznesu – NOWOŚĆ!

Specjalność „Analityka biznesu” ma na celu wykształcić umiejętności przeprowadzania wszechstronnych analiz biznesowych pozwalających ocenić zarówno bieżącą sytuację przedsiębiorstwa jak również jego perspektyw rozwojowych, a zwłaszcza analizy ekonomiczno – finansowej oraz pozycji rynkowej co stanowi warunek niezbędny do podejmowania prawidłowych decyzji operacyjnych oraz strategicznych w podmiotach gospodarczych reprezentujących zarówno sektor MSP jak również w spółkach giełdowych.

Rachunkowość i Zarządzanie Finansami z Elementami Controllingu

Celem specjalności jest przekazanie studentom aktualnej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności pozwalające na identyfikację i rozwiązywanie problemów wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Nauczą się, jak skutecznie prowadzić własną działalność gospodarczą, wykorzystywać szanse pojawiające się na rynku oraz przeciwdziałać zagrożeniom i reagować na sytuacje kryzysowe. Posiądą również umiejętność konstruowania innowacyjnych biznesplanów oraz skutecznego pozyskiwania środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej.

Menadżer Biznesu – NOWOŚĆ!

Celem specjalności jest przekazanie studentom aktualnej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności pozwalające na identyfikację i rozwiązywanie problemów wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Nauczą się, jak skutecznie prowadzić własną działalność gospodarczą, wykorzystywać szanse pojawiające się na rynku oraz przeciwdziałać zagrożeniom i reagować na sytuacje kryzysowe.

Zarządzanie Projektowe – NOWOŚĆ!

Studia na specjalności „Zarządzanie projektowe” mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu metod i technik zarządzania projektami jak również wyposażenie absolwenta w umiejętności i wiedzę, która zostanie później wykorzystana w praktyce zarządzania.

Zarządzanie w Instytucjach Publicznych – NOWOŚĆ!

Studiując specjalność ”Zarządzanie w instytucjach publicznych i samorządowych” student zdobędzie wiedzę w zakresie prawidłowości, problemów funkcjonowania instytucji publicznych i samorządowych. Dzięki tej specjalności będzie przygotowany zwłaszcza do zarządzania zadaniami publicznymi, zarządzania nieruchomościami, zarządzania polityką regionalną, koordynacją pomocy publicznej, koordynacją oraz wsparciem partnerstwa publiczno - prawnego, koordynacji zadań obronnych i zarządzania kryzysowego, koordynacji zadań w zakresie ochrony środowiska.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Specjalność powstała z myślą o osobach, które zamierzają zdobyć przygotowanie do pracy w działach personalnych. Jej celem jest zapoznanie studentów z istotnymi obszarami polityki kadrowej we współczesnych przedsiębiorstwach. Oprócz podstawowej wiedzy niezbędnej do funkcjonowania działów personalnych, specjalność doskonali także umiejętności wartościowania stanowisk pracy oraz rozwoju personalnego kadry.

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne”.

Uniwersytet Szczeciński
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu