Jakiego kierunku studiów szukasz?

Prawo

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu zapewniają zdobycie niezbędnej wiedzy prawniczej oraz praktycznych umiejętności, które są solidną podstawą do podjęcia pracy w zawodach prawniczych. Studia na kierunku Prawo są realizowane w Wyższej Szkole Prawa w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Na kierunku Prawo proponujemy dwie specjalności:

  • Prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości
  • Obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów.

Kadra akademicka

Zajęcia w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu prowadzone są przez praktyków z dużym doświadczeniem - sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych. Aktywne metody nauczania, z których korzystają wykładowcy WSP, zwiększają zaangażowanie studentów, zachęcają do samodzielnego myślenia oraz podejmowania właściwych działań i decyzji. W Wyższej Szkole Prawa studenci uczą się poprzez analizę orzecznictwa, pracę z aktami, symulacje rozpraw sądowych, rozwiązywanie kazusów, sporządzanie opinii prawnej, redagowanie umów cywilnoprawnych i gospodarczych, pisanie pism procesowych.

Dowiedz się więcej o kadrze akademickiej WSP

Program studiów

Studia na kierunku Prawo w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu obejmują przedmioty związane z podstawowymi gałęziami i dziedzinami prawa. Studenci zaznajamiają się z prawem konstytucyjnym, prawem karnym, prawem cywilnym, prawem administracyjnym, prawem finansowym oraz prawem handlowym. Podczas 5 lat nauki studenci nabywają i doskonalą umiejętności z zakresu rozstrzygania spraw karnych, rozstrzygania sporów cywilnych, udziału w postępowaniach mediacyjnych, a także poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz przedsiębiorstw i dochodzenia ich roszczeń.

Perspektywy pracy

Studia na kierunku Prawo zapewniają możliwość rozpoczęcia kariery prawniczej w dwóch obszarach. Poza możliwością ubiegania się o przyjęcie na aplikacje sędziowską, prokuratorską, adwokacką, notarialną czy radcowską, można także znaleźć zatrudnienie przy obsłudze prawnej przedsiębiorców i konsumentów, zostać doradcą prawnym lub negocjatorem.

Praktyki zawodowe

Już od 3 roku studiów studenci Prawa rozpoczynają praktyki zawodowe: administracyjne, karnistyczne, cywilistyczne i gospodarcze. Studenci mogą również korzystać z doradztwa zawodowego, które realizowane jest na Uczelni zarówno indywidualne jak i grupowo. W ten sposób Wyższa Szkoła Prawa przygotowuje studentów do przyszłej drogi zawodowej.

Zobacz, jak WSP przygotowuje studentów do pracy zawodowej

SPECJALNOŚĆ PRAWO W FUNKCJONOWANIU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Studenci tej specjalności przygotowywani są do wykonywania w przyszłości zawodu sędziego, prokuratora, adwokata, notariusza, radcy prawnego, komornika.

  • zdobywają wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności dotyczących rozstrzygania spraw karnych, rozstrzygania sporów cywilnych, udziału w postępowaniach mediacyjnych
  • uczestniczą w symulacjach rozpraw sądowych, konkursach krasomówczych, w warsztatach z zakresu medycyny sądowo-lekarskiej oraz kryminalistyki
  • uczą się tworzenia pism zarówno urzędowych, jak i procesowych
  • zapoznają się z działalnością takich instytucji jak sąd, prokuratura czy Policja

SPECJALNOŚĆ OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW I KONSUMENTÓW

Studenci tej specjalności przygotowywani są do pracy w takich zawodach jak prawnik w korporacjach międzynarodowych, menedżer, doradca w organizacjach pozarządowych, ekspert prawny firm ubezpieczeniowych i windykacyjnych, prawnik w kancelarii, mediator czy negocjator.

  • zdobywają wiedzę i umiejętności umożliwiające świadczenie usług prawnych na rzecz różnych podmiotów gospodarczych (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek)
  • umożliwia prowadzenie poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń
  • nabywają umiejętność sporządzania pism procesowych na rzecz przedsiębiorców oraz konsumentów
  • uczą się podejmowania samodzielnych decyzji na bazie prawniczej wiedzy.

Obejrzyj film


Zobacz także Prezentację Uczelni w portalu


Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet Szczeciński
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie