Jakiego kierunku studiów szukasz?

Prawo

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu zapewniają zdobycie niezbędnej wiedzy prawniczej oraz praktycznych umiejętności, które są solidną podstawą do podjęcia pracy w zawodach prawniczych. Studia na kierunku Prawo są realizowane w Wyższej Szkole Prawa w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Na kierunku Prawo proponujemy dwie specjalności:

 • Prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości
 • Obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów.

Kadra akademicka

Zajęcia w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu prowadzone są przez praktyków z dużym doświadczeniem - sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych. Aktywne metody nauczania, z których korzystają wykładowcy WSP, zwiększają zaangażowanie studentów, zachęcają do samodzielnego myślenia oraz podejmowania właściwych działań i decyzji. W Wyższej Szkole Prawa studenci uczą się poprzez analizę orzecznictwa, pracę z aktami, symulacje rozpraw sądowych, rozwiązywanie kazusów, sporządzanie opinii prawnej, redagowanie umów cywilnoprawnych i gospodarczych, pisanie pism procesowych.

Dowiedz się więcej o kadrze akademickiej WSP

Program studiów

Studia na kierunku Prawo w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu obejmują przedmioty związane z podstawowymi gałęziami i dziedzinami prawa. Studenci zaznajamiają się z prawem konstytucyjnym, prawem karnym, prawem cywilnym, prawem administracyjnym, prawem finansowym oraz prawem handlowym. Podczas 5 lat nauki studenci nabywają i doskonalą umiejętności z zakresu rozstrzygania spraw karnych, rozstrzygania sporów cywilnych, udziału w postępowaniach mediacyjnych, a także poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz przedsiębiorstw i dochodzenia ich roszczeń.

Perspektywy pracy

Studia na kierunku Prawo zapewniają możliwość rozpoczęcia kariery prawniczej w dwóch obszarach. Poza możliwością ubiegania się o przyjęcie na aplikacje sędziowską, prokuratorską, adwokacką, notarialną czy radcowską, można także znaleźć zatrudnienie przy obsłudze prawnej przedsiębiorców i konsumentów, zostać doradcą prawnym lub negocjatorem.

Praktyki zawodowe

Już od 3 roku studiów studenci Prawa rozpoczynają praktyki zawodowe: administracyjne, karnistyczne, cywilistyczne i gospodarcze. Studenci mogą również korzystać z doradztwa zawodowego, które realizowane jest na Uczelni zarówno indywidualne jak i grupowo. W ten sposób Wyższa Szkoła Prawa przygotowuje studentów do przyszłej drogi zawodowej.

Zobacz, jak WSP przygotowuje studentów do pracy zawodowej

SPECJALNOŚĆ PRAWO W FUNKCJONOWANIU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Studenci tej specjalności przygotowywani są do wykonywania w przyszłości zawodu sędziego, prokuratora, adwokata, notariusza, radcy prawnego, komornika.

 • zdobywają wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności dotyczących rozstrzygania spraw karnych, rozstrzygania sporów cywilnych, udziału w postępowaniach mediacyjnych
 • uczestniczą w symulacjach rozpraw sądowych, konkursach krasomówczych, w warsztatach z zakresu medycyny sądowo-lekarskiej oraz kryminalistyki
 • uczą się tworzenia pism zarówno urzędowych, jak i procesowych
 • zapoznają się z działalnością takich instytucji jak sąd, prokuratura czy Policja

SPECJALNOŚĆ OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW I KONSUMENTÓW

Studenci tej specjalności przygotowywani są do pracy w takich zawodach jak prawnik w korporacjach międzynarodowych, menedżer, doradca w organizacjach pozarządowych, ekspert prawny firm ubezpieczeniowych i windykacyjnych, prawnik w kancelarii, mediator czy negocjator.

 • zdobywają wiedzę i umiejętności umożliwiające świadczenie usług prawnych na rzecz różnych podmiotów gospodarczych (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek)
 • umożliwia prowadzenie poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń
 • nabywają umiejętność sporządzania pism procesowych na rzecz przedsiębiorców oraz konsumentów
 • uczą się podejmowania samodzielnych decyzji na bazie prawniczej wiedzy.

Obejrzyj film


Zobacz także Prezentację Uczelni w portalu


 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Gdański Uniwersytet Medyczny