Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/_ofRwmiTPk-RD_WkYRXw2Y82OTmsxEpV.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/PLIl5DRoy_Q1nBg2V7Ih5OiyW_PzHPKs.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/1VvIrjh9fCuK8ouA-VFJ0irfKG_ygRf3.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/CcCk527g49yfYFOUvtKwqyDRFLA-iNJX.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/fmVjMLlsjsOzc6IDB9I_sW5QrEmBTFvw.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/vqoC8MYy6cx8st4MyeaGd8XyvMYbvwvU.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/xSjYDtRnF5CBDGlPSj87scCSaELeoixJ.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/aD9Y75mkwF4FFYczjwDl0G1tI_jpbw2G.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/grszEXP9vple2RF4hzuZ2L2UkPdNxGfX.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
ul. Świętej Jadwigi 12, 50-266 Wrocław
(+71) 71 88 111, 71 88 132
rekrutacja@prawowroclaw.edu.pl
www.prawowroclaw.edu.pl
6.91
0.36%
125
głosów

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu jest uczelnią niepubliczną o profilu praktycznym.

Skupiamy się na rozwoju umiejętności pozwalających na odpowiednie przygotowanie do wybranego zawodu. Wspieramy studentów w rozwoju osobistym, znajdowaniu pasji zawodowych oraz zgłębianiu indywidualnych talentów. Nasza kadra akademicka składa się z wykwalifikowanych praktyków, którzy poza niezbędną wiedzą, chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi.

Organizowane przez nas staże i praktyki, pozwalają studentom na zdobycie umiejętności praktycznych, co wiąże się ze skutecznym znalezieniem pracy zaraz po studiach. Oferujemy również możliwość poszerzania wiedzy, dzięki dodatkowym warsztatom, wykładom oraz wyjazdom studyjnym. Ponadto znajdujemy się w samym centrum miasta, dzięki czemu studenci mają dogodny dojazd z każdej strony Wrocławia.


Kształcimy w oparciu o najwyższe standardy nauczania:

 • Program studiów dostosowany jest do założeń Deklaracji Bolońskiej i zachowuje najwyższe standardy Unii Europejskiej.
 • Budujemy właściwe, oparte na wzajemnym zaufaniu, szacunku relacje pomiędzy Studentem a kadrą naukową oraz pracownikami administracyjnymi Uczelni.
 • Przywiązujemy dużą wagę do kwestii etycznych związanych z wykonywaniem zawodu prawnika, zarówno podczas zajęć, jak i spotkań z praktykami.

Dbamy o wysoką jakość badań naukowych

 • Wspieramy rozwój naukowy naszych pracowników badawczo-dydaktycznych oraz naszych studentów (m.in. dzięki funkcjonowaniu Koła Nauk Penalnych Liberum, Koła Naukowego Pactum, Kliniki Prawa czy możliwości uczestnictwa w wielu organizowanych przez Uczelnię konferencjach naukowych).
 • Studenci mają szansę uczestnictwa w symulacjach rozpraw, konkursach krasomówczych czy warsztatach tworzenia pism procesowych (to wszystko pozwala naszym studentom rozwijać swoje umiejętności już w trakcie studiów).

Zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników

 • Naszymi pracownikami są zarówno wybitni nauczyciele akademiccy w tym kadra profesorska, ale także praktycy będący specjalistami w swoich dziedzinach.
 • Prawo jest dziedziną nauki, która żyje i wiedza z jej zakresu wymaga ciągłej aktualizacji, dlatego umożliwiamy naszym pracownikom ciągłe doskonalenie się i wymianę doświadczeń w ośrodkach akademickich w Polsce i na świecie.

Wykorzystujemy doświadczenia praktyków

 • Dajemy możliwość poznania zawodów prawniczych „od kuchni” dzięki spotkaniom z osobami czynnie wykonującymi te zawody (sędziowie, prokuratorzy, notariusze itp.).
 • Dzięki elastycznemu planowi zajęć Studenci mogą odbywać staż, praktyki lub podjąć pracę zarobkową już w trakcie studiów.

Lokalizacja

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu