Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kulturoznawstwo

Uniwersytet Europejski Viadrina

Kierunek Kulturoznawstwo realizowany na Uniwersytecie Europejskim Viadrina jest kierunkiem studiów pierwszego stopnia w języku niemieckim.

Studia umożliwiają specjalizację w dwóch z czterech dyscyplin do wyboru:

 • Historia kultury
 • Literaturoznawstwo
 • Językoznawstwo
 • Nauki społeczne w ujęciu porównawczym

Ważną częścią studiów jest pogłębienie znajomości dwóch języków obcych oraz wyjazd na semestr zagraniczny w ramach wymiany studenckiej.

W czasie studiów zostaniesz zapoznany z przedmiotami i metodami badań kulturoznawczych oraz historią rozwoju tej dyscypliny. Poznasz kluczowe teksty, pojęcia i koncepcje, a także zgłębisz zagadnienia dotyczące pracy interdyscyplinarnej.

Szukasz więcej informacji o kierunku? Zajrzyj na stronę z opisem.

Dla kogo studia?

Ten kierunek studiów adresowany jest do osób, które chcą studiować różnorodnie, mają zamiłowanie do języków obcych (zwłaszcza języka niemieckiego) oraz są otwarte na inne kultury i nowe międzynarodowe doświadczenia.

Czego się nauczysz na studiach?

Program kształcenia przewiduje zagadnienia w ramach modułów nauczania:

Moduł 1: Kulturwissenschaften (30 ECTS) – wprowadzenie do dyscypliny

Moduły 2 i 3: Disziplinen 1. und 2. (30 + 30 ECTS) – specjalizacja w dwóch z czterech dyscyplin do wyboru: Historia kultury; Literaturoznawstwo; Językoznawstwo; Nauki społeczne w ujęciu porównawczym.

Moduł 4: Nachbarfakultäten (12 ECTS) – udział w zajęciach z dziedziny prawa lub ekonomii oferowanych przez pozostałe wydziały Viadriny umożliwiający rozwój kompetencji pracy interdyscyplinarnej

Moduły 5 i 6: Sprachen 1. und 2. (9 + 24 ECTS) – nauka pierwszego i drugiego języka obcego

Student może opanować oba języki na poziomie co najmniej B2 lub jeden język na poziomie C1, a drugi na poziomie B1. Możliwa jest także nauka jednego języka do poziomu co najmniej B2, a drugiego do poziomu B1, przy jednoczesnej nauce łaciny.

Na Viadrinie możliwa jest obecnie nauka m. in. niemieckiego, angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego czy tureckiego.

Moduł 7: Praxisrelevante Fertigkeiten (18 ECTS) – praktyki (w wymiarze co najmniej 4 tygodni) oraz inne zajęcia praktyczne

Moduł 8: Optionsmodul (15 ECTS) – specjalizacja w dziedzinie kulturoznawstwa (moduł 1) lub jednej z wybranych dyscyplin (moduł 2/3)

Abschluss (9 + 3 ECTS) – praca licencjacka i kolokwium końcowe

Jakie są kryteria przyjęć na studia?

 1. Dokument uprawniający do podjęcia studiów na uczelni wyższej (tzw. Hochschulzugangsberechtigung, HZB), będący ekwiwalentem dla niemieckiej matury (np. świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego wraz z polską maturą)
 2. Certyfikat znajomości języka niemieckiego. Akceptujemy następujące certyfikaty:
 • certyfikat DSH na poziomie co najmniej DSH-2
 • certyfikat DSD II na poziomie C1 ze wszystkich czterech części egzaminu
 • Test DaF na poziomie 4 ze wszystkich czterech części egzaminu
 • Goethe-Zertifikat C2
 • telc Deutsch C1 Hochschule z wynikiem co najmniej 151 punktów

Perspektywy zawodowe dla absolwentów

Studia kulturoznawcze na Viadrinie przygotowują do pracy m. in.:

 • w instytucjach kulturalnych
 • w mediach, dziennikarstwie i public relations
 • w edukacji
 • w instytucjach pozarządowych
 • w doradztwie politycznym, gospodarczym czy personalnym
 • w marketingu.

Jeśli interesuje Cię, co jeszcze można robić po studiach kulturoznawczych, zapoznaj się z sylwetkami naszych absolwentów.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Politechnika Lubelska
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu