Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kulturoznawstwo

Uniwersytet Europejski Viadrina

Kierunek Kulturoznawstwo realizowany na Uniwersytecie Europejskim Viadrina jest kierunkiem studiów pierwszego stopnia w języku niemieckim.

Studia umożliwiają specjalizację w dwóch z czterech dyscyplin do wyboru:

 • Historia kultury
 • Literaturoznawstwo
 • Językoznawstwo
 • Nauki społeczne w ujęciu porównawczym

Ważną częścią studiów jest pogłębienie znajomości dwóch języków obcych oraz wyjazd na semestr zagraniczny w ramach wymiany studenckiej.

W czasie studiów zostaniesz zapoznany z przedmiotami i metodami badań kulturoznawczych oraz historią rozwoju tej dyscypliny. Poznasz kluczowe teksty, pojęcia i koncepcje, a także zgłębisz zagadnienia dotyczące pracy interdyscyplinarnej.

Szukasz więcej informacji o kierunku? Zajrzyj na stronę z opisem.

Dla kogo studia?

Ten kierunek studiów adresowany jest do osób, które chcą studiować różnorodnie, mają zamiłowanie do języków obcych (zwłaszcza języka niemieckiego) oraz są otwarte na inne kultury i nowe międzynarodowe doświadczenia.

Czego się nauczysz na studiach?

Program kształcenia przewiduje zagadnienia w ramach modułów nauczania:

Moduł 1: Kulturwissenschaften (30 ECTS) – wprowadzenie do dyscypliny

Moduły 2 i 3: Disziplinen 1. und 2. (30 + 30 ECTS) – specjalizacja w dwóch z czterech dyscyplin do wyboru: Historia kultury; Literaturoznawstwo; Językoznawstwo; Nauki społeczne w ujęciu porównawczym.

Moduł 4: Nachbarfakultäten (12 ECTS) – udział w zajęciach z dziedziny prawa lub ekonomii oferowanych przez pozostałe wydziały Viadriny umożliwiający rozwój kompetencji pracy interdyscyplinarnej

Moduły 5 i 6: Sprachen 1. und 2. (9 + 24 ECTS) – nauka pierwszego i drugiego języka obcego

Student może opanować oba języki na poziomie co najmniej B2 lub jeden język na poziomie C1, a drugi na poziomie B1. Możliwa jest także nauka jednego języka do poziomu co najmniej B2, a drugiego do poziomu B1, przy jednoczesnej nauce łaciny.

Na Viadrinie możliwa jest obecnie nauka m. in. niemieckiego, angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego czy tureckiego.

Moduł 7: Praxisrelevante Fertigkeiten (18 ECTS) – praktyki (w wymiarze co najmniej 4 tygodni) oraz inne zajęcia praktyczne

Moduł 8: Optionsmodul (15 ECTS) – specjalizacja w dziedzinie kulturoznawstwa (moduł 1) lub jednej z wybranych dyscyplin (moduł 2/3)

Abschluss (9 + 3 ECTS) – praca licencjacka i kolokwium końcowe

Jakie są kryteria przyjęć na studia?

 1. Dokument uprawniający do podjęcia studiów na uczelni wyższej (tzw. Hochschulzugangsberechtigung, HZB), będący ekwiwalentem dla niemieckiej matury (np. świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego wraz z polską maturą)
 2. Certyfikat znajomości języka niemieckiego. Akceptujemy następujące certyfikaty:
 • certyfikat DSH na poziomie co najmniej DSH-2
 • certyfikat DSD II na poziomie C1 ze wszystkich czterech części egzaminu
 • Test DaF na poziomie 4 ze wszystkich czterech części egzaminu
 • Goethe-Zertifikat C2
 • telc Deutsch C1 Hochschule z wynikiem co najmniej 151 punktów

Perspektywy zawodowe dla absolwentów

Studia kulturoznawcze na Viadrinie przygotowują do pracy m. in.:

 • w instytucjach kulturalnych
 • w mediach, dziennikarstwie i public relations
 • w edukacji
 • w instytucjach pozarządowych
 • w doradztwie politycznym, gospodarczym czy personalnym
 • w marketingu.

Jeśli interesuje Cię, co jeszcze można robić po studiach kulturoznawczych, zapoznaj się z sylwetkami naszych absolwentów.

 • Akademia Zamojska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Śląska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Politechnika Poznańska
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie