Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kulturoznawstwo

Uniwersytet Europejski Viadrina

Kierunek Kulturoznawstwo realizowany na Uniwersytecie Europejskim Viadrina jest kierunkiem studiów pierwszego stopnia w języku niemieckim.

Studia umożliwiają specjalizację w dwóch z czterech dyscyplin do wyboru:

 • Historia kultury
 • Literaturoznawstwo
 • Językoznawstwo
 • Nauki społeczne w ujęciu porównawczym

Ważną częścią studiów jest pogłębienie znajomości dwóch języków obcych oraz wyjazd na semestr zagraniczny w ramach wymiany studenckiej.

W czasie studiów zostaniesz zapoznany z przedmiotami i metodami badań kulturoznawczych oraz historią rozwoju tej dyscypliny. Poznasz kluczowe teksty, pojęcia i koncepcje, a także zgłębisz zagadnienia dotyczące pracy interdyscyplinarnej.

Szukasz więcej informacji o kierunku? Zajrzyj na stronę z opisem.

Dla kogo studia?

Ten kierunek studiów adresowany jest do osób, które chcą studiować różnorodnie, mają zamiłowanie do języków obcych (zwłaszcza języka niemieckiego) oraz są otwarte na inne kultury i nowe międzynarodowe doświadczenia.

Czego się nauczysz na studiach?

Program kształcenia przewiduje zagadnienia w ramach modułów nauczania:

Moduł 1: Kulturwissenschaften (30 ECTS) – wprowadzenie do dyscypliny

Moduły 2 i 3: Disziplinen 1. und 2. (30 + 30 ECTS) – specjalizacja w dwóch z czterech dyscyplin do wyboru: Historia kultury; Literaturoznawstwo; Językoznawstwo; Nauki społeczne w ujęciu porównawczym.

Moduł 4: Nachbarfakultäten (12 ECTS) – udział w zajęciach z dziedziny prawa lub ekonomii oferowanych przez pozostałe wydziały Viadriny umożliwiający rozwój kompetencji pracy interdyscyplinarnej

Moduły 5 i 6: Sprachen 1. und 2. (9 + 24 ECTS) – nauka pierwszego i drugiego języka obcego

Student może opanować oba języki na poziomie co najmniej B2 lub jeden język na poziomie C1, a drugi na poziomie B1. Możliwa jest także nauka jednego języka do poziomu co najmniej B2, a drugiego do poziomu B1, przy jednoczesnej nauce łaciny.

Na Viadrinie możliwa jest obecnie nauka m. in. niemieckiego, angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego czy tureckiego.

Moduł 7: Praxisrelevante Fertigkeiten (18 ECTS) – praktyki (w wymiarze co najmniej 4 tygodni) oraz inne zajęcia praktyczne

Moduł 8: Optionsmodul (15 ECTS) – specjalizacja w dziedzinie kulturoznawstwa (moduł 1) lub jednej z wybranych dyscyplin (moduł 2/3)

Abschluss (9 + 3 ECTS) – praca licencjacka i kolokwium końcowe

Jakie są kryteria przyjęć na studia?

 1. Dokument uprawniający do podjęcia studiów na uczelni wyższej (tzw. Hochschulzugangsberechtigung, HZB), będący ekwiwalentem dla niemieckiej matury (np. świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego wraz z polską maturą)
 2. Certyfikat znajomości języka niemieckiego. Akceptujemy następujące certyfikaty:
 • certyfikat DSH na poziomie co najmniej DSH-2
 • certyfikat DSD II na poziomie C1 ze wszystkich czterech części egzaminu
 • Test DaF na poziomie 4 ze wszystkich czterech części egzaminu
 • Goethe-Zertifikat C2
 • telc Deutsch C1 Hochschule z wynikiem co najmniej 151 punktów

Perspektywy zawodowe dla absolwentów

Studia kulturoznawcze na Viadrinie przygotowują do pracy m. in.:

 • w instytucjach kulturalnych
 • w mediach, dziennikarstwie i public relations
 • w edukacji
 • w instytucjach pozarządowych
 • w doradztwie politycznym, gospodarczym czy personalnym
 • w marketingu.

Jeśli interesuje Cię, co jeszcze można robić po studiach kulturoznawczych, zapoznaj się z sylwetkami naszych absolwentów.