Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kulturoznawstwo

Uniwersytet Europejski Viadrina

Kierunek Kulturoznawstwo realizowany na Uniwersytecie Europejskim Viadrina jest kierunkiem studiów pierwszego stopnia w języku niemieckim.

Studia umożliwiają specjalizację w dwóch z czterech dyscyplin do wyboru:

 • Historia kultury
 • Literaturoznawstwo
 • Językoznawstwo
 • Nauki społeczne w ujęciu porównawczym

Ważną częścią studiów jest pogłębienie znajomości dwóch języków obcych oraz wyjazd na semestr zagraniczny w ramach wymiany studenckiej.

W czasie studiów zostaniesz zapoznany z przedmiotami i metodami badań kulturoznawczych oraz historią rozwoju tej dyscypliny. Poznasz kluczowe teksty, pojęcia i koncepcje, a także zgłębisz zagadnienia dotyczące pracy interdyscyplinarnej.

Szukasz więcej informacji o kierunku? Zajrzyj na stronę z opisem.

Dla kogo studia?

Ten kierunek studiów adresowany jest do osób, które chcą studiować różnorodnie, mają zamiłowanie do języków obcych (zwłaszcza języka niemieckiego) oraz są otwarte na inne kultury i nowe międzynarodowe doświadczenia.

Czego się nauczysz na studiach?

Program kształcenia przewiduje zagadnienia w ramach modułów nauczania:

Moduł 1: Kulturwissenschaften (30 ECTS) – wprowadzenie do dyscypliny

Moduły 2 i 3: Disziplinen 1. und 2. (30 + 30 ECTS) – specjalizacja w dwóch z czterech dyscyplin do wyboru: Historia kultury; Literaturoznawstwo; Językoznawstwo; Nauki społeczne w ujęciu porównawczym.

Moduł 4: Nachbarfakultäten (12 ECTS) – udział w zajęciach z dziedziny prawa lub ekonomii oferowanych przez pozostałe wydziały Viadriny umożliwiający rozwój kompetencji pracy interdyscyplinarnej

Moduły 5 i 6: Sprachen 1. und 2. (9 + 24 ECTS) – nauka pierwszego i drugiego języka obcego

Student może opanować oba języki na poziomie co najmniej B2 lub jeden język na poziomie C1, a drugi na poziomie B1. Możliwa jest także nauka jednego języka do poziomu co najmniej B2, a drugiego do poziomu B1, przy jednoczesnej nauce łaciny.

Na Viadrinie możliwa jest obecnie nauka m. in. niemieckiego, angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego czy tureckiego.

Moduł 7: Praxisrelevante Fertigkeiten (18 ECTS) – praktyki (w wymiarze co najmniej 4 tygodni) oraz inne zajęcia praktyczne

Moduł 8: Optionsmodul (15 ECTS) – specjalizacja w dziedzinie kulturoznawstwa (moduł 1) lub jednej z wybranych dyscyplin (moduł 2/3)

Abschluss (9 + 3 ECTS) – praca licencjacka i kolokwium końcowe

Jakie są kryteria przyjęć na studia?

 1. Dokument uprawniający do podjęcia studiów na uczelni wyższej (tzw. Hochschulzugangsberechtigung, HZB), będący ekwiwalentem dla niemieckiej matury (np. świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego wraz z polską maturą)
 2. Certyfikat znajomości języka niemieckiego. Akceptujemy następujące certyfikaty:
 • certyfikat DSH na poziomie co najmniej DSH-2
 • certyfikat DSD II na poziomie C1 ze wszystkich czterech części egzaminu
 • Test DaF na poziomie 4 ze wszystkich czterech części egzaminu
 • Goethe-Zertifikat C2
 • telc Deutsch C1 Hochschule z wynikiem co najmniej 151 punktów

Perspektywy zawodowe dla absolwentów

Studia kulturoznawcze na Viadrinie przygotowują do pracy m. in.:

 • w instytucjach kulturalnych
 • w mediach, dziennikarstwie i public relations
 • w edukacji
 • w instytucjach pozarządowych
 • w doradztwie politycznym, gospodarczym czy personalnym
 • w marketingu.

Jeśli interesuje Cię, co jeszcze można robić po studiach kulturoznawczych, zapoznaj się z sylwetkami naszych absolwentów.

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Łódzka
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Coventry University Wrocław
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie