Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie kulturą i mediami

Kierunek studiów zarządzanie kulturą i mediami łączy klasyczne nauki o zarządzaniu ze specyfiką nauk humanistycznych (ze szczególnym naciskiem na organizację kultury i mediów).

Przybliża zagadnienia związane z literaturą, filmem, teatrem, muzyką.Jednocześnie przygotowując specjalistów potrafiących skutecznie zarządzać instytucjami kultury, sprawnie wykorzystywać odpowiednie narzędzia w promocji, finansowaniu i organizacji kultury.

Kierunek realizowany jest na dwóch specjalnościach:

 • zarządzanie kulturą
 • zarządzanie mediami.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie kulturą i mediami

Studia przyciągną osoby interesujące się kulturą, mediami, sztuką, o wysokim poziomie estetyki, wrażliwości.

Istotne w przyszłej pracy będą predyspozycje menedżerskie, umiejętność planowania działań, podejmowania racjonalnych decyzji, duża komunikatywność, odporność na stres.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie kulturą i mediami

Program studiów obejmuje przedmioty ogólne z zakresu nauki o zarządzaniu i jakości, nauk prawnych, ekonomii i finansów, filozofii oraz wiedzy o kulturze, fakultatywne, wybierane przez studentów oraz przedmioty specjalizacyjne, związane z zarządzaniem kulturą lub zarządzaniem mediami.

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • stylistyka polska
 • zarządzanie w naukach humanistycznych – metodologia badań
 • projekt kulturalny
 • finansowanie kultury
 • finansowanie mediów
 • systemy medialne – modele zarządzania
 • komunikacja międzykulturowa
 • rozmowy o kulturze
 • rozmowy o mediach
 • wstęp do zarządzania mediami
 • wstęp do zarządzania kulturą
 • obserwatoria kultury
 • wstęp do nauki o mediach
 • nowe formy przedsiębiorczości w kulturze
 • projektowanie portali internetowych
 • kultura w internecie
 • nowe projekty w sferze kultury
 • socjologia kultury
 • socjologia mediów
 • podstawy prawne organizacji kultury
 • podstawy prawne organizacji mediów
 • animacja kultury
 • gatunki dziennikarskie
 • sztuka ponowoczesna
 • społeczeństwo sieci.

Studenci odbywają spotkania z praktykami kultury i mediów.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie kulturą i mediami

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z dwóch przedmiotów wybranych spośród:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia sztuki
 • historia muzyki informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wos.

Pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej, zdawanej na poziomie rozszerzonym.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie kulturą i mediami

Posiadane kompetencje menedżerskie oraz wiedza z dziedziny kultury pozwalają na podjęcie pracy w takich instytucjach jak:

 • organizacje kultury i mediów
 • teatry
 • muzea
 • domy kultury
 • stacje radiowe i telewizyjne
 • agencje reklamy
 • media cyfrowe
 • branża kreatywna.

Opinie o kierunku zarządzanie kulturą i mediami

Zarządzanie kulturą i mediami to unikatowy kierunek.

Stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na ekspertów w dziedzinie organizowania, finansowania, promowania kultury i zarządzania instytucjami kultury.

Realizuje go jedna tyko uczelnia.

Absolwenci uzyskują dyplom licencjata. Mogą kontynuować kształcenie na kierunkach pokrewnych.

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie kulturą i mediami

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie kulturą i mediami

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie kulturą i mediami

Komentarze (1)

Lidka
Fajna propozycja dla osób zainteresowanych organizowaniem kultury.
29.10.2019

Zobacz również

​Zarządzanie na Śląsku
​Zarządzanie na Śląsku
​Zarządzanie w Białymstoku
​Zarządzanie w Białymstoku
Zarządzanie w Bydgoszczy
Zarządzanie w Bydgoszczy
​Zarządzanie we Wrocławiu
​Zarządzanie we Wrocławiu
​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Gdyni
​Zarządzanie w Gdyni
​Zarządzanie w Katowicach
​Zarządzanie w Katowicach
​Zarządzanie w Kielcach
​Zarządzanie w Kielcach
​Zarządzanie w Koszalinie
​Zarządzanie w Koszalinie
Zarządzanie w Krakowie
Zarządzanie w Krakowie
​Zarządzanie w Łodzi
​Zarządzanie w Łodzi
​Zarządzanie w Lublinie
​Zarządzanie w Lublinie
Zarządzanie w Olsztynie
Zarządzanie w Olsztynie
Zarządzanie w Opolu
Zarządzanie w Opolu
​Zarządzanie w Poznaniu
​Zarządzanie w Poznaniu
Zarządzanie w Radomiu
Zarządzanie w Radomiu
Zarządzanie w Rzeszowie
Zarządzanie w Rzeszowie
​Zarządzanie w Szczecinie
​Zarządzanie w Szczecinie
Zarządzanie w Toruniu
Zarządzanie w Toruniu
​Zarządzanie w Warszawie
​Zarządzanie w Warszawie
Zarządzanie w Zielonej Górze
Zarządzanie w Zielonej Górze
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie