Jakiego kierunku studiów szukasz?

Technologie cyfrowe w animacji kultury

Technologie cyfrowe w animacji kultury to w Polsce nowatorski kierunek studiów. Pozwala na zdobycie szerokich kompetencji w obsłudze nowych mediów i cyfrowych narzędzi do animowania obiektów, wydarzeń, imprez w obszarze kultury (zwłaszcza kultury cyfrowej) z pogłębioną wiedzą w zakresie współczesnej kultury i zjawisk jej towarzyszących.

Studia mają charakter praktyczny, trwają 3 lata kończą się uzyskaniem stopnia licencjata w zakresie Technologii cyfrowych w animacji kultury. Istnieje możliwość kontynuacji nauki na dwuletnich studiach magisterskich,
Kadra wykładająca na Technologiach cyfrowych w animacji kultury składa się z wybitnych praktyków: pracowników telewizji polskiej, Fundacji Nowoczesna Polska, Academia Electronica, UCZNiKO,Teatru NN, reżyserów, informatyków, specjalistów od gier komputerowych, a także teoretyków specjalizujących się w tematyce nowomedialnej i cyberkulturowej

Jakie kompetencje zyskują absolwenci?

Kończąc Technologie cyfrowe w animacji kultury absolwent będzie posiadał: podstawy tworzenia multimediów, podstawy tworzenia stron internetowych i administrowania nimi, podstawy tworzenia cyfrowych, multimedialnych opowieści i tekstów dla portali internetowych, podstawy zdobywania i przetwarzania informacji za pomocą cyfrowych narzędzi, wizualizować treści i diagnozować trendy kulturowe, promować wydarzenia kulturalne za pomocą nowych mediów, wiedzę w zakresie funkcjonowania kultury społeczeństwa informacyjnego i cyberkultury.

Jaka praca po kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury?

Absolwenci studiów na tym kierunku mogą podjąć pracę w:
 • Portalach specjalizujących się w problematyce kulturalnej,
 • Social mediach
 • Agencjach reklamowych promujących wydarzenia kulturalne za pomocą nowych mediów,
 • Nowoczesnych placówkach kulturalnych i ośrodkach kultury,
 • Firmach zajmujących się badaniem zasobów sieciowych i analizą trendów kulturowych pod kątem marketingowym,
 • Wydawnictwach i mass mediach

Dla kogo studia na kierunku technologie cyfrowe w animacji kultury

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku technologie cyfrowe w animacji kultury

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku technologie cyfrowe w animacji kultury

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku technologie cyfrowe w animacji kultury

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku technologie cyfrowe w animacji kultury

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku technologie cyfrowe w animacji kultury

Jakie uczelnie oferują kierunek technologie cyfrowe w animacji kultury

W których miastach można studiować kierunek technologie cyfrowe w animacji kultury

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu