Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Studia na kierunku Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe realizowane są na poziomie studiów pierwszego oraz drugiego stopnia.

Kształcenie ma na celu wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu zarządzania informacją i publikowania cyfrowego oraz przygotowanie zawodowe umożliwiające podjęcie pracy w instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i publikowaniem dokumentów cyfrowych i tradycyjnych.

Dzięki zdobytej wiedzy absolwent potrafi organizować pracę w zespole, kontrolować i promować działalność informacyjną instytucji non profit i firm komercyjnych. Wie jak dobrać, selekcjonować, kreować, aktualizować i publikować informacje adekwatnie do potrzeb użytkowników.

Orientuje się w różnych typach źródeł i zbiorów informacji; posiada umiejętności sprawnego wyszukiwania oraz oceny informacji. Umie merytorycznie opracować i technicznie przygotować wszelkie typy dokumentów o charakterze informacyjnym. Potrafi wykorzystywać współczesne technologie w procesach organizacji i przepływu informacji, a także zarządzać treścią poprzez jej: tworzenie, edytowanie i udostępnianie.

Zna i potrafi dostosować do zmiennych potrzeb różnych grup użytkowników najlepsze praktyki w zakresie publikowania dokumentów cyfrowych. Respektuje przepisy dotyczące ochrony danych i ochrony własności intelektualnej. Posiada wiedzę ogólną umożliwiającą właściwy dobór i ocenę wartości informacji. Ma kompetencje pozwalające na odpowiedzialne zarządzanie i funkcjonowanie w sektorze usług informacyjnych.

Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Wykazuje się wiedzą o roli informacji w organizacji pracy, otwartością na zmiany oraz innowacyjnym podejściem do aktywności zawodowej. Jest przygotowany do podjęcia pracy oraz dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia.


Dla kogo studia na kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

To propozycja edukacyjna dla tych osób, które widzą swoją przyszłość zawodową w szeroko rozumianej branży informacyjnej, związanej z dokumentami cyfrowymi w różnej postaci.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Harmonogram zajęć przewidzianych dla tego kierunku znajdziesz na stronie internetowej Uczelni lub w Dziale Nauczania.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Wytyczne dotyczące naboru na studia sprawdzaj zawsze na stronach www Uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Po ukończeniu studiów absolwent posiada przygotowanie do pracy w instytucjach gromadzących, opracowujących, zarządzających i udostępniających informacje.

Jest przygotowany do pracy w charakterze:

 • specjalisty ds. informacji,
 • menedżera systemów informacyjnych,
 • osoby zarządzającej zawartością systemów informacyjnych
 • specjalisty nadzorującego serwisy informacyjne: firm, instytucji i organizacji udostępniających dane w sieciach lokalnych i internecie, repozytoriach, bibliotekach cyfrowych, bazach danych, współczesnych wydawnictwach

Absolwent może również pracować w firmach infobrokerskich w charakterze researchera lub zarządzać projektami (firmowymi, unijnymi, grantami) za pomocą specjalistycznego oprogramowania.

Opinie o kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Tarnowska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Lubelska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie