Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie in­for­macją

Stopnia na kierunku Zarządzanie informacją adresowane są dla ludzi o szerokich horyzontach, podczas których humanistyczna wiedza o relacjach między człowiekiem i informacją łączona jest z kształtowaniem umiejętności technicznych i rozwijaniem kompetencji społecznych.
Studenci poznają między innymi mechanizmy funkcjonowania środowiska informacyjnego człowieka, profesjonalne źródła informacji oraz zasady i sposoby skutecznego poszukiwania i organizowania zasobów informacji, uczą się interpretować różne zachowania informacyjne i zarządzać informacją w instytucjach i przedsiębiorstwach, a także kształcą się w zakresie samodzielnego oceniania i projektowania rozwiązań informacyjnych usprawniających działalność człowieka. Studenci nabywają rozległą wiedzę i solidne, konkretne umiejętności pożądane na szerokim rynku pracy, warunkujące nie tylko powodzenie jednostek, ale także sukces firm, instytucji i organizacji społecznych, w których będą znajdować zatrudnienie.
Program studiów na kierunku Zarządzanie informacją został tak skonstruowany, by nie tylko rozwijać kompetencje naukowe i profesjonalne, ale także umożliwiać dostrzeganie i zrozumienie historycznego, społecznego i kulturowego kontekstu zarządzania informacją oraz intensyfikację uczestnictwa w różnorodnych formach współczesnego życia kulturalnego.
Profil absolwenta
Absolwent kierunku Zarządzanie informacją dysponuje wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi, które pozwalają na prowadzenie działań poznawczych w odniesieniu do problematyki zarządzania informacją i rozwiązywanie problemów profesjonalnych z wykorzystaniem metod naukowych i dorobku nauki wypracowanego na gruncie bibliologii i informatologii i uzupełnianego dorobkiem dyscyplin pokrewnych.
Jest przygotowany zarówno do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia i na studiach podyplomowych, jak i do realizowania typowych oraz złożonych zadań profesjonalnych z obszaru zarządzania informacją, w tym jej poszukiwania, gromadzenia, organizowania, przetwarzania, analizowania i udostępniania, w celu zaspokajania potrzeb informacyjnych różnych interesariuszy i zapewnienia przepływu informacji potrzebnego do prawidłowego funkcjonowania różnych organizacji. Potrafi pracować w zespole, samodzielnie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności.
Zna język obcy nowożytny na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Potrafi też posługiwać się naukową i profesjonalną terminologią specjalistyczną z zakresu szeroko rozumianego zarządzania informacją.
Absolwent jest przygotowany do rozwijania własnej kariery zawodowej w różnych kierunkach, w tym szczególnie w obszarze usług informacyjnych dla nauki, edukacji, biznesu, kultury czy administracji, w zakresie zarządzania informacją w firmach i instytucjach, w ramach nowoczesnego bibliotekarstwa we wszelkich jego przejawach, a także w obszarze szeroko rozumianego transferu informacji w społeczeństwie (w tym działalności wydawniczej i księgarskiej).

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie in­for­macją

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku zarządzanie in­for­macją

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie in­for­macją

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie in­for­macją

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku zarządzanie in­for­macją

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie in­for­macją

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie in­for­macją

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie in­for­macją

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Politechnika Śląska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Zielonogórski