Szczegółowy opis uczelni

Poznaj Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński - najstarsza polska uczelnia. Symbol kraju, polskiej nauki i instytucja, która wraz z najważniejszymi krakowskimi zabytkami —Wawelem czy kościołem Mariackim – wpływa na atrakcyjność stolicy małopolski i podnosi atmosferę studiowania.

Studenci, absolwenci i wykładowcy tworzą poczet ludzi wyjątkowych, którzy na przestrzeni wieków byli ambasadorami polskiej nauki i kultury.

Sukces Uczelni, mierzony jej historycznymi i współczesnymi dokonaniami, wynika wprost z wyznawanych tu wartości i niewzruszonej wierności zasadom. Kontynuujemy prace naszych sławnych absolwentów i profesorów, odpowiadając na nowe wyzwania współczesności, a dewiza, która przyświeca uniwersyteckim poczynaniom mówi, że więcej znaczy rozum niż siła: Plus ratio quam vis!

Bogata oferta 16 wydziałów pozwoli każdemu młodemu człowiekowi na odnalezienie pasji i poszerzenie horyzontów intelektualnych.

Studia to najpiękniejszy czas w życiu. Warto spędzić go w najpiękniejszym Polskim mieście na Uniwersytecie z tradycjami, jakim bez wątpienia od ponad VI wieków jest Uniwersytet Jagielloński.Studia na UJ w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oferue studia licen­cjac­kie, ma­gister­skie i dok­to­ranc­kie zgod­nie z za­sadami Pro­cesu Bo­lońskie­go.

Stu­dio­wać można na stu kil­ku­dzie­sięciu kie­run­kach i specjal­nościach w języku pol­skim, a także na kil­ku­na­stu kie­run­kach w języku an­giel­skim.

Poniżej prezentujemy Wydziały Uniwersytetu Jagiellonskiego:

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Lekarski

Wydział Farmaceutyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Filozoficzny

Wydział Historyczny

Wydział Filologiczny

Wydział Polonistyki

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Matematyki i Informatyki

Wydział Chemii

Wydział Biologii

Wydział Geografii i Geologii

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Rekrutacja na studia

Rekrutacja w Uniwersytecie Jagiellońskim na wszystkie jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia w języku polskim oraz na wybrane studia w językach obcych prowadzona jest za pomocą systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK) - www.erk.uj.edu.pl

Aby wziąć udział w rekrutacji kandydat powinien założyć indywidualne konto, zwane dalej kontem ERK, za pomocą którego poda Uniwersytetowi dane potrzebne w rekrutacji, zarejestruje się na wybrane studia i będzie odbierał wiadomości wysłane przez komisję rekrutacyjną. Po zakończeniu rekrutacji na dany rok akademicki konta są usuwane z systemu.

Jeśli chcesz wziąć udział w rekrutacji, koniecznie zapoznaj się z poniższym przewodnikiem:

Warto wiedzieć

Międzynarodowy wymiar studiowania na UJ

Studiowanie na prestiżowej uczelni, którą bez wątpienia jest Uniwersytet Jagielloński daje szerokie perspektywy na wyjazdy i wymiany zagraniczne. W tym aspekcie do dyspozycji studentów są dwa biura:

Akademiki, stypendia, pomoc socjalna

Uniwersytet Jagielloński dysponuje ponad 3 tysiącami miejsc w domach studenckich, zlokalizowanych w centrum Krakowa, (ok. 10-15 min. spacerem od Rynku Głównego) oraz w akademikach medycznych umiejscowionych w dzielnicy Prokocim.

Fundusze i stypendia

Uniwersytet pamięta o najzdolniejszych i najlepszych studentach. Do zaoferowania ma własny Fundusz Stypendialny, w ramach którego funkcjonuje pięć programów. Szczegółowe informacje o funduszach: www.dn.uj.edu.pl/fundusze

Istnieje również możliwość zdobycia stypendiów naukowych m.in. stypendium rektora, które można otrzymać już od pierwszego roku studiów, stypendium ministra lub stypendia dla zwycięzców olimpiad przedmiotowych. Uniwersytet daje również szanse ubiegania się o stypendia socjalne dla osób z trudną sytuacją materialną oraz stypendium specjalne przeznaczone dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Szczegóły na stronie: www.dn.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna

Olimpiady i konkursy

Poza tradycyjną drogą rekrutacji na studia, z którą krok po kroku możecie się zapoznać na www.rekrutacja.uj.edu.pl Uniwersytet otwarty jest na laureatów i finalistów olimpiad i konkursów. Każda olimpiada jest przyporządkowana do jednego z 19 przedmiotów maturalnych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Laureaci otrzymują maksymalny wynik kwalifikacji — pierwsze miejsce na liście rankingowej (pod warunkiem, że spełnili kryteria Formalne).

Finaliści otrzymują 100% punktów z przedmiotu przypisanego do „ich" olimpiady oraz ze wszystkich przedmiotów, które są w tej samej grupie.

Skontaktuj się z nami

Uniwer­sy­tet Ja­giel­loński w Krako­wie

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Telefon:
12 663 11 00
12 663 14 01


e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl

www.uj.edu.pl

www.rekrutacja.uj.edu.pl


Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków
tel. 12 422 69 22
e-mail: prorektor.cm@uj.edu.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-12 z 12 rekordów.

Zdrowie publiczne w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Studia w Instytucie Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego - Colle

...

​Spotkaj się z Mistrzem na Uniwersytecie Jagiellońskim

Pod hasłem „Jesteś gotowy na spotkanie z Mistrzem?” trwa kampania promująca studia na Uniwersytecie

XXI edycja Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

Wszystkich tegorocznych maturzystów zapraszamy do udziału w XXI edycji Konkursu Wiedzy o Uniwersytec

...

Społeczeństwo miejskie - nowa specjalność na Uniwersytecie Jagiellońskim

Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego stworzył nową specjalizację o nazwie Społeczeństwo

Uniwersytet Jagielloński wprowadza pionierską specjalizację - biohistorię

Biohistoria to nowa specjalizacja na Uniwersytecie Jagiellońskim oferowana w rekrutacji 2015/2016. T...

Uniwersytet Jagielloński – studia podyplomowe „Programowanie urządzeń mobilnych”

Studia podyplomowe „Programowanie urządzeń mobilnych” na Uniwersytecie Jagiellońskim mają na celu wy...

Uniwersytet Jagielloński – sinologia

Studiując sinologię na Uniwersytecie Jagiellońskim studenci mają możliwość odbycia rocznego stypendi...

Nowe kierunki w ofercie Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w nadchodzącym roku akademickim proponuje wiele nowych kierunków

...

Konkurs na film o Uniwersytecie Jagiellońskim

Studenci i absolwenci krakowskich uczelni mogą wziąć udział w konkursie na scenariusz filmu reklamow...

Studiuję filozofię - rozmowa z Adrianną Smurzyńską, studentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Człowiek to moja największa pasja, więc staram się go odkrywać każdego dnia - o studiach na kierunku...

Studiuję geografię ze specjalnością turystyka - rozmowa z Aleksandrą Kaczmarek, studentką Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czekolada bardzo skutecznie poprawia samopoczucie w czasie sesji – opowiada Aleksandra Kaczmarek, st...

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Dni Zero

Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowuje specjalnie dla świeżo upieczonych stude...

Lokalizacja