Szczegółowy opis uczelni

Poznaj Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński - najstarsza polska uczelnia. Symbol kraju, polskiej nauki i instytucja, która wraz z najważniejszymi krakowskimi zabytkami - Wawelem czy kościołem Mariackim - wpływa na atrakcyjność stolicy małopolski i podnosi atmosferę studiowania.

Studenci, absolwenci i wykładowcy tworzą poczet ludzi wyjątkowych, którzy na przestrzeni wieków byli ambasadorami polskiej nauki i kultury.

Sukces Uczelni, mierzony jej historycznymi i współczesnymi dokonaniami, wynika wprost z wyznawanych tu wartości i niewzruszonej wierności zasadom. Kontynuujemy prace naszych sławnych absolwentów i profesorów, odpowiadając na nowe wyzwania współczesności, a dewiza, która przyświeca uniwersyteckim poczynaniom mówi, że więcej znaczy rozum niż siła: Plus ratio quam vis!

Bogata oferta 16 wydziałów pozwoli każdemu młodemu człowiekowi na odnalezienie pasji i poszerzenie horyzontów intelektualnych.

Studia to najpiękniejszy czas w życiu. Warto spędzić go w najpiękniejszym Polskim mieście na Uniwersytecie z tradycjami, jakim bez wątpienia od ponad VI wieków jest Uniwersytet Jagielloński.

Zapraszamy na nasze konto instagramowe - https://www.instagram.com/misjauj/


Studia na UJ w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ma w ofercie ponad 150 kierunków studiów na 16 Wydziałach.


Poniżej prezentujemy Wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Lekarski

Wydział Farmaceutyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Filozoficzny

Wydział Historyczny

Wydział Filologiczny

Wydział Polonistyki

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Matematyki i Informatyki

Wydział Chemii

Wydział Biologii

Wydział Geografii i Geologii

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii


Zawsze aktualną ofertę studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim, opisy studiów, szczegółowe informacje na temat kryteriów kwalifikacji, limitów przyjęć, terminów rekrutacji znaleźć można odwiedzając katalog studiów w systemie ERK.

Rekrutacja na studia

Rekrutacja w Uniwersytecie Jagiellońskim na wszystkie jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia w języku polskim oraz na wybrane studia w językach obcych prowadzona jest za pomocą systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK) - https://www.erk.uj.edu.pl/

Aby wziąć udział w rekrutacji kandydat powinien założyć indywidualne konto, zwane dalej kontem ERK, za pomocą którego poda Uniwersytetowi dane potrzebne w rekrutacji, zarejestruje się na wybrane studia i będzie odbierał wiadomości wysłane przez komisję rekrutacyjną. Po zakończeniu rekrutacji na dany rok akademicki konta są usuwane z systemu.

Chcesz wiedzieć więcej?

Oto nasz Przewodnik po rekrutacji - kro po kroku

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

O stypendium:

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego to wyjątkowe stypendium dla osób, które chciałyby podjąć studia w Uniwersytecie Jagiellońskim. Stypendium jest przyznawane za wybitne wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia naukowe, bądź artystyczne.

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowi propozycję pozwalającą najzdolniejszym osobom realizować swoje pasje i plany naukowe oraz rozwijać różnorodne talenty w atmosferze poszanowania swobody twórczej i wolności badań naukowych oraz przy znaczącym wsparciu finansowym i instytucjonalnym, aby mogły dołączyć do grona najwybitniejszych absolwentów naszej Alma Mater.

Korzyści:

  • stypendium w wysokości 2000 zł miesięcznie, przyznawane na cały okres (jednak nie więcej niż 5 lat) jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • maksymalny wynik kwalifikacji w rekrutacji na studia, na wybranym kierunku studiów;
  • możliwość realizacji programu studiów według zindywidualizowanego planu;
  • opieka naukowa pracownika UJ;
  • gwarancja przyznania miejsca w domu studenckim.

Kto może ubiegać się o stypendium:

  • wybitni uczniowie lub absolwenci polskich lub zagranicznych szkół średnich, bądź też polscy lub zagraniczni studenci, którzy chcą podjąć studia w Uniwersytecie Jagiellońskim na wybranym przez siebie kierunków…
  • …i którzy ukończyli nie dawniej niż 3 lata przed ogłoszeniem konkursu o stypendia szkołę wydającą świadectwo lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce lub są w momencie ogłoszenia konkursu uczniami takiej szkoły…
  • …i prowadzą badania naukowe lub posiadają wybitne wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia naukowe, lub artystyczne.

Jak ubiegać się o stypendium:

Między 1 lutego a 15 marca 2019 roku należy wypełnić elektroniczny formularz oraz przesłać wymagane w nim dokumenty i materiały.

Konkurs o stypendia składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie, Kapituła Stypendium dokonuje selekcji na podstawie dostarczonych materiałów. W drugim etapie Kapituła prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, podczas których będą oni mogli dodatkowo zaprezentować swoje osiągnięcia oraz pomysły, plany, zainteresowania, projekty, które chcieliby zrealizować studiując na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Więcej szczegółów na stronie: https://stypendia.uj.edu.pl/


Skontaktuj się z nami

Uniwer­sy­tet Ja­giel­loński w Krako­wie

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Telefon:

+48 12 663 14 01
+48 12 663 14 08


e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl

https://www.uj.edu.pl/

rekrutacja.uj.edu.pl


Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków
tel. 12 422 69 22
e-mail: prorektor.cm@uj.edu.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Total 4 items.
​Uniwersytet Jagielloński wykształci managerów inwestycji społecznych

​Uniwersytet Jagielloński wykształci manageró...

Zarządzanie inwestycjami społecznymi to najnowsza propozycja studiów podyplomowych oferowana na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szczegóły poniżej.
#MisjaUJ, dołącz do UJ Heroes!

#MisjaUJ, dołącz do UJ Heroes!

Uniwersytet Jagielloński przygotował dla kandydatów na studia nie lada gratkę. Pragniesz zostać UJ Heroes? Śledź #MisjaUJ, dołącz do UJ Heroes!
Uniwersytet Jagielloński prowadzi rekrutację na studia 2019/2020

Uniwersytet Jagielloński prowadzi rekrutację...

UJ w Krakowie rozpoczął rekrutację na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2019/2020.…
Uniwersytet Jagielloński zaprasza na Dzień Otwarty

Uniwersytet Jagielloński zaprasza na Dzień Ot...

UJ w Krakowie serdecznie zapraszamy 22 marca 2019 roku wszystkich kandydatów na studia do Auditorium Maximum UJ na Dzień Otwarty.…

Lokalizacja