Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria informacji

Studia na kierunku Inżynieria Informacji mają na celu wykształcenie inżynierów, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę techniczną z umiejętnościami menedżerskimi w sektorze informacyjnym. Studenci tego kierunku poznają zasady i wymagania związane z procesem obsługi informacji na wszystkich jego etapach: pozyskania, gromadzenia, oceny, przetwarzania, wizualizacji, ochrony, w tym organizacji, projektowania i funkcjonowania systemów informacyjnych.

Na absolwentów kierunku Inżynieria danych czeka interesująca praca w instytucjach zajmujących się ochroną danych, głównie w wyspecjalizowanych w tym celu firmach, a także w służbach, zabezpieczających instytucje użyteczności publicznej przed wyciekiem ważnych informacji.

Po ukończeniu inżynierii informacji absolwenci mają szerokie możliwości zatrudnienia i są przygotowani do pracy na stanowiskach: brokera informacji, analityka informacji, specjalisty zarządzania informacją, specjalisty ochrony informacji niejawnych, analityka biznesowego, specjalista do spraw logistyki transportu, organizatora transportu drogowego. Mogą pracować w firmach zajmujących się zintegrowanym pozyskiwaniem, przetwarzaniem i zarządzeniem informacją, agencjach wywiadowczych,centrach zarządzania kryzysowego, służbach publicznych zajmujących się zaawansowanym przetwarzaniem informacji, np. policja; straż pożarna; centra zarządzania kryzysowego, firmach konsultingowych i doradczych, pionach zaplecza informacyjnego jednostek administracji samorządowej i rządowej, pionach logistyki transportu jednostek administracji samorządowej i rządowej.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria informacji
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku inżynieria informacji
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria informacji
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku inżynieria informacji
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku inżynieria informacji
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria informacji
Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria informacji
W których miastach można studiować kierunek inżynieria informacji
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie