Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria informacji

Studia na kierunku Inżynieria Informacji mają na celu wykształcenie inżynierów, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę techniczną z umiejętnościami menedżerskimi w sektorze informacyjnym. Studenci tego kierunku poznają zasady i wymagania związane z procesem obsługi informacji na wszystkich jego etapach: pozyskania, gromadzenia, oceny, przetwarzania, wizualizacji, ochrony, w tym organizacji, projektowania i funkcjonowania systemów informacyjnych.

Na absolwentów kierunku Inżynieria danych czeka interesująca praca w instytucjach zajmujących się ochroną danych, głównie w wyspecjalizowanych w tym celu firmach, a także w służbach, zabezpieczających instytucje użyteczności publicznej przed wyciekiem ważnych informacji.

Dostępne są ścieżki kształcenia:

  • analityk informacji biznesowych
  • inżynieria informacji transportowej
  • wywiad geoinformacyjny.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria informacji

Studia są propozycją dla kandydatów o umysłach ścisłych, osób kreatywnych, dokładnych, cierpliwych.

Program kształcenia na kierunku inżynieria informacji

W programie studiów na tym kierunku przewidziano realizację przedmiotów kształcenia ogólnego i podstawowego o charakterze teoretycznym i metodologicznym oraz kształcenia kierunkowego w zakresie między innymi: źródeł danych i informacji oraz metod ich pozyskiwania, systemów baz danych i systemów IT, modelowania danych i informacji, bezpieczeństwa informacji.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria informacji

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej uczelni realizującej studia.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria informacji

Po ukończeniu inżynierii informacji absolwenci mają szerokie możliwości zatrudnienia i są przygotowani do pracy na stanowiskach: brokera informacji, analityka informacji, specjalisty zarządzania informacją, specjalisty ochrony informacji niejawnych, analityka biznesowego, specjalista do spraw logistyki transportu, organizatora transportu drogowego. Mogą pracować w firmach zajmujących się zintegrowanym pozyskiwaniem, przetwarzaniem i zarządzeniem informacją, agencjach wywiadowczych,centrach zarządzania kryzysowego, służbach publicznych zajmujących się zaawansowanym przetwarzaniem informacji, np. policja; straż pożarna; centra zarządzania kryzysowego, firmach konsultingowych i doradczych, pionach zaplecza informacyjnego jednostek administracji samorządowej i rządowej, pionach logistyki transportu jednostek administracji samorządowej i rządowej.

Opinie o kierunku inżynieria informacji

Studia są odpowiedzią na szybki wzrost zasobów informacyjnych w przestrzeni publicznej. Kierunek ma na celu wykształcić profesjonalnych inżynierów, architektów informacji.

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria informacji

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria informacji

W których miastach można studiować kierunek inżynieria informacji

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie