Jakiego kierunku studiów szukasz?

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

Studia na kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi wprowadzają w świat nauk o informacji i dają przygotowanie do wykonywania zawodów archiwisty oraz records menażera, zarządzających dokumentacją historyczną, współczesną, w tym oczywiście również elektroniczną.

Uwzględniają głębiej konteksty działania dokumentacji: historyczny, prawno-administracyjny, urzędowy, biznesowy, organizacyjny, rozwoju technologii informatycznych, itp.

W trakcie studiów student zdobywa wiedzę oraz umiejętności pozwalające na zajmowanie się dokumentami, rozumianymi jako zapisy mające moc urzędową, prawną, dowodową, czy też kontrolną. Dla urzędów, instytucji oraz firm stanowią one niezbędne narzędzie skutecznego administrowania, zarządzania i kierowania.

Studia łączą kształcenie w zakresie archiwistyki tradycyjnej, nastawionej na zachowanie i eksplorację materiałów archiwalnych, z nowoczesnym zarządzeniem dokumentacją (records management), ważną dziedziną zarządzania wiedzą i informacją.

Studenci uczą się pracy z dokumentacją, wykorzystywania systemów informatycznych zarządzających zasobami informacyjnymi organizacji, przetwarzania danych osobowych, informacji niejawnych i prawnie chronionych, wyszukiwania informacji w zasobach archiwalnych.

Do wyboru są następujące specjalności:

 • archiwistyka historyczna
 • zarządzanie dokumentacją współczesną
 • informatyka biurowa i archiwalna.

Dla kogo studia na kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

Kandydat na studia archiwistyczne powinien cechować się przede wszystkim:

 • sumiennością
 • skrupulatnością
 • cierpliwością
 • uporządkowaniem
 • zorganizowaniem
 • zamiłowaniem do pracy "papierkowej".

Program kształcenia na kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • zarządzania dokumentacją elektroniczną
 • współczesnej biurowości
 • obsługi systemów informatycznych i baz danych
 • technologii informacyjnej
 • digitalizacji dokumentacji
 • metodyki pracy w archiwum i systemów kancelaryjnych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

Kandydaci wybierają przedmiot:

 • filozofia
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język polski
 • język łaciński i kultura antyczna
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie.

Perspektywy pracy po kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

Absolwenci studiów przygotowani są do pracy m.in. w:

 • archiwach państwowych i wyodrębnionych (wojskowych, służb specjalnych, wymiaru sprawiedliwości, najwyższych organów państwa)
 • urzędach administracji państwowej i samorządowej
 • wszelkiego rodzaju archiwach, np. banków, sądów, instytucji publicznych
 • firmach zajmujących się porządkowaniem i przechowywaniem dokumentacji
 • instytucjach naukowych, edukacyjnych i kulturalnych, stowarzyszeniach i fundacjach
 • wszelkiego rodzaju kancelariach, sekretariatach i biurach (posiadają je niemal wszystkie współczesne organizacje).

Opinie o kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

Kierunek uczy szacunku dla współcześnie wytwarzanej dokumentacji, pokazując dobre praktyki jej powstawania i zarządzania nią.

Dowiedzcie się więcej o pracy archiwisty:

Kierunki pokrewne do kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

Jakie uczelnie oferują kierunek archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

W których miastach można studiować kierunek archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet Gdański
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie