Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie wiedzą i infobrokeringiem

Zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem jest kierunkiem studiów wychodzącym naprzeciw zwiększonemu zapotrzebowaniu na specjalistów przygotowanych do radzenia sobie z rosnącym znaczeniem wiedzy i informacji w różnego typu organizacjach. W społeczeństwie wiedzy potrzebni są specjaliści rozumiejący, czym jest wiedza, a jednocześnie znający techniki porządkowania, przechowywania i wyszukiwania informacji.

Zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem jest kierunkiem interdyscyplinarnym przygotowującym do podjęcia zadań wymagających zarówno kompetencji humanistycznych, jak i technicznych. Studiowanie na tym kierunku umożliwia zdobycie umiejętność budowania architektury informacji w różnych mediach, zarówno na stronach internetowych, jak i w prasie, radiu, telewizji oraz w miejscach publicznych.

Czego uczy się na zarządzaniu wiedzą z infobrokeringiem?

Studia na kierunku zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem obejmują zarówno dyscypliny filozoficzne, jak i elementy nauki o zarządzaniu oraz informatyki. Przedmioty znajdujące się w ofercie programowej tego kierunku studiów pozwalają na zrozumienie własności wiedzy oraz informacji, zarówno w aspekcie komunikacyjnym, jak i technicznym, zasad obiegu informacji oraz sposobów jej gromadzenia i wykorzystywania dla realizacji celów różnego typu organizacji. Dają między innymi przygotowanie do organizowania zasobów informacji w serwisach WWW oraz do specjalistycznego wyszukiwania informacji.

Absolwent zarządzania wiedzą z infobrkeringiem może być zatrudniony w małych i dużych firmach oraz instytucjach jako specjalista od gromadzenia i wyszukiwania informacji, zarządzania bazami danych oraz organizowania serwisów internetowych. Prócz tego jest on przygotowany do pracy w mediach jako osoba dbająca o jak najlepsze i najskuteczniejsze prezentowanie informacji w serwisach informacyjnych.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie wiedzą i infobrokeringiem

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku zarządzanie wiedzą i infobrokeringiem

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie wiedzą i infobrokeringiem

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie wiedzą i infobrokeringiem

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku zarządzanie wiedzą i infobrokeringiem

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie wiedzą i infobrokeringiem

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie wiedzą i infobrokeringiem

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie wiedzą i infobrokeringiem

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu