Jakiego kierunku studiów szukasz?

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Kierunek archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo kładzie nacisk na zdobycie specjalistycznych umiejętności z zakresu zarządzania informacją niezależnie od jej formy i nośnika.

Studenci uczą się profesjonalnie wyszukiwać, oceniać, selekcjonować, przetwarzać i udostępniać informacje, obsługiwać systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją, porządkowania i selekcji dokumentacji.

Studia obejmują umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznym oraz kształtują wrażliwość na dziedzictwo kulturowe i historyczne oraz jego ochronę.

Na magisterskich studiach drugiego stopnia do wyboru są specjalności:

 • archiwistyka
 • zarządzanie informacją i infobrokerstwo.

Dla kogo studia na kierunku archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Kandydat na studia archiwistyczne powinien cechować się przede wszystkim:

 • sumiennością
 • skrupulatnością
 • cierpliwością
 • uporządkowaniem
 • zorganizowaniem
 • zamiłowaniem do pracy "papierkowej".

Program kształcenia na kierunku archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • wstęp do archiwistyki
 • podstawy zarządzania informacją
 • podstawy zarządzania dokumentacją
 • dokument dyplomatyczny
 • wprowadzenie do infobrokeringu
 • internet jako narzędzie pracy infobrokera
 • informatyka w biurze
 • ochrona własności intelektualnej
 • informacja biznesowa i wywiad rynkowy
 • źródłoznawstwo nowożytne
 • rodzaje współczenej dokumentacji
 • międzynarodowe bazy danych w biznesie
 • współczesne archiwa bieżące
 • teoria archiwalna.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Przedmiotem uwzględnianym podczas rekrutacji jest język polski.

Pod uwagę może być również brany język obcy i inny przedmiot wybrany przez kandydata.

Perspektywy pracy po kierunku archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Absolwenci studiów przygotowani są do pracy m.in. w:

 • archiwach państwowych i wyodrębnionych (wojskowych, służb specjalnych, wymiaru sprawiedliwości, najwyższych organów państwa)
 • urzędach administracji państwowej i samorządowej
 • wszelkiego rodzaju archiwach, np. banków, sądów, instytucji publicznych
 • firmach zajmujących się porządkowaniem i przechowywaniem dokumentacji
 • instytucjach naukowych, edukacyjnych i kulturalnych, stowarzyszeniach i fundacjach
 • wszelkiego rodzaju kancelariach, sekretariatach i biurach (posiadają je niemal wszystkie współczesne organizacje).

Opinie o kierunku archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Kierunek uczy szacunku dla współcześnie wytwarzanej dokumentacji, pokazując dobre praktyki jej powstawania i zarządzania nią.

Dowiedzcie się więcej o pracy archiwisty:

Kierunki pokrewne do kierunku archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Jakie uczelnie oferują kierunek archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

W których miastach można studiować kierunek archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Komentarze (1)

Daria
W dobie natłoku informacji to studia bardzo na czasie!
26.03.2020

Zobacz również

 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu