Szczegółowy opis uczelni
Informacje o Uczelni

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, wywodzącą się z Wydziału Teologicznego UJ (1397 r.).

Uniwersytet tworzy sześć wydziałów: Filozoficzny, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Teologiczny, Prawa Kanonicznego oraz zamiejscowy: Teologiczny Sekcja w Tarnowie, a także dwie międzyuczelniane jednostki: Międzywydziałowy Instytut Muzyki Kościelnej (prowadzony wspólnie z Akademią Muzyczną w Krakowie) i Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych (we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim).

Obecnie uczelnia prowadzi studia na trzynastu kierunkach: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filozofia, historia, historia sztuki, muzyka kościelna, nauki o rodzinie, ochrona dóbr kultury, pedagogika, praca socjalna, prawo kanoniczne, teologia, turystyka i zarządzanie dziedzictwem.

Od roku akademickiego 2020/2021 utworzone zostaną: nowy kierunek komunikowanie promocyjno-wizerunkowe, reklama, branding, PR oraz nowa specjalność filozofia z elementami psychologii na kierunku filozofia.

Naszym studentom oferujemy szerokie możliwości rozwijania ich pasji. Na uczelni działa Telewizja JP2TV, która jest jedyną w Polsce internetową telewizją uniwersytecką produkującą programy dla ogólnopolskich stacji telewizyjnych, głównie TVP1 i TVP3 Kraków. Prowadzone są również internetowe Radio Bonus, tworzone przez młodych adeptów dziennikarstwa, biuletyn akademicki „Vita Academica” oraz odnoszący liczne sukcesy chór Psalmodia. Działa u nas także wiele kół naukowych oraz Duszpasterstwo Akademickie PATMOS. Przywiązujemy dużą wagę do rozwijania naszych kontaktów z zagranicą, m.in. w ramach programu Erasmus. Posiadamy także bogatą ofertę studiów podyplomowych oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Uniwersytet prowadzi unikalne pracowanie: Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych (konserwacjatkanin.pl) oraz Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków (sdm.upjp2.edu.pl).

Trzy wydziały uczelni posiadają Certyfikaty Jakości Kształcenia, dla kierunków: filozofia, historia, teologia wydane przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich w uznaniu wysokiej jakości kształcenia. Wydziały Uniwersytetu posiadają prawo nadawania tytułów i stopni naukowych: licencjata, magistra, licencjata kościelnego (stopnia pośredniego między magistrem a doktorem), doktora i doktora habilitowanego.

Uczelnia należy do Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich (FIUC) i jej sekcji europejskiej (FUCE), Uniwersyteckiej Sieci Europejskich Stolic Kultury (UNEECC), Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Współpraca zagraniczna:

 • Uniwersytet w Bochum
 • Katolicki Uniwersytet Pázmány Péter w Budapeszcie
 • Uniwersytet w Grazu
 • Uniwersytet w Preszowie
 • Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku
 • Universita Cattolica del Sacro Cuore
 • Istituto Universario Sophia
 • Facoltà Teologica dell'Italia Centrale

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest uczelnią kościelną finansowaną na zasadach uczelni publicznych. Studia stacjonarne na UPJPII są BEZPŁATNE!

NAUKA to podróż do lepszego jutra! Nadaj jej swój KIERUNEK!
Jeśli chcesz nas poznać lepiej, dołącz do grup kierunków na naszym fan page’u @UPJP2.


Oferta kształcenia

stacjonarne - ST / niestacjonarne - NST

studia pierwszego stopnia - 1° / studia drugiego stopnia - 2°


Wydział Filozoficzny

Kierunek: Psychologia (ST jednolite studia magisterskie) - nowość od r.a. 2020/2021

Specjalności:

 • psychologia edukacji i coachingu
 • psychologia w biznesie i reklamie
 • psychologia kliniczna z psychoterapią
 • psychologia duchowości i formacji

Kierunek: Filozofia (ST 1° i 2°)

Specjalność na studiach II stopnia:

 • coaching i doradztwo filozoficzne
 • etyka stosowana
 • filozofia w nauce
 • filozofia a chrześcijaństwo
 • filozofia i chrześcijaństwo a świat współczesny
 • filozofia systematyczna
 • Philosophy in English
 • filozofia z elementami psychologii - nowość od r.a. 2020/2021


Wydział Nauk Społecznych

Kierunek: Nauki o rodzinie (ST i NST 1° i 2°)

Specjalność na studiach I stopnia:

 • mediacje rodzinne
 • terapia zajęciowa

Specjalność na studiach II stopnia:

 • interwencja kryzysowa
 • poradnictwo rodzinne

Kierunek: Praca socjalna (ST i NST 1° i 2°)

Specjalność na studiach I stopnia:

 • praca socjalna z osobami chorującymi psychicznie
 • praca socjalna z osobami starszymi
 • praca socjalna z rodziną i dzieckiem

Specjalność na studiach II stopnia:

 • kuratela społeczna
 • praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwie

Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (ST i NST 1° i 2°) - pobierz ULOTKĘ

Specjalność na studiach I stopnia:

 • e-dziennikarstwo
 • reklama, branding, public relations
 • realizacja radiowo-telewizyjna

Specjalność na studiach II stopnia:

 • e-content dziennikarski
 • digital media – analiza i zarządzanie
 • produkcja radiowo-telewizyjna

Kierunek: Komunikowanie promocyjno-wizerunkowe, reklama, branding, PR (ST 2°, NST) - nowość od r.a. 2020/2021

Specjalność na studiach II stopnia:

 • reklama i branding
 • public relations
 • projektowanie promocyjne

Kierunek: Digital Media - kreatywność, analiza, zarządzanie (ST NST 1°) nowość od r.a. 2020/2021

Specjalność na studiach I stopnia:

 • kreatywność wirtualna - innowacje, aplikacje, design
 • analityka sieci - big data, SEO, performance marketing
 • digital biznes - tworzenie, ekonomia i zarządzanie

Kierunek: Pedagogika (ST i NST 1° i 2°) nowość od r.a. 2020/2021 - pobierz FOLDER

Specjalność na studiach I stopnia:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

Specjalność na studiach II stopnia:

 • resocjalizacja połączona z socjoterapią
 • tanatopedagogika

Kierunek: Socjologia (ST, NST 2°) nowość od r.a. 2020/2021

Specjalność na studiach II stopnia:

 • badanie rynku i opinii publicznej
 • organizacja i analiza przestrzeni publicznej


Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego

Kierunek: Historia (ST 1° i 2°)

Specjalność na studiach I i II stopnia:

 • Historia Chrześcijaństwa
 • Europa Wschodnia
 • Historia Doktryn Politycznych i Prawnych

Kierunek: Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo (ST 1° i 2°)

Specjalność na studiach II stopnia:

 • Archiwistyka
 • Zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Kierunek: Historia sztuki (ST 1° i 2°)

Kierunek: Ochrona dóbr kultury (ST 1°)

Kierunek: Muzyka kościelna (ST 1° i 2°)

Kierunek: Turystyka i zarządzanie dziedzictwem kulturowym (ST 1° i 2°)

Specjalność na studiach I stopnia:

 • Turystyka Historyczna
 • Zarządzanie Dziedzictwem Materialnym i Niematerialnym

Specjalność na studiach II stopnia:

 • Turystyka Historyczna
 • Zarządzanie Dziedzictwem Materialnym i Niematerialnym
 • Kultury Azji


Wydział Teologiczny

Kierunek: Teologia (jednolite studia magisterskie)

Specjalność:

 • teologia kapłańska
 • teologia katechetyczno-pastoralna


Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie

Kierunek: Teologia (jednolite studia magisterskie)

Specjalność:

 • teologia kapłańska
 • teologia dla świeckich


Wydział Prawa Kanonicznego

Kierunek: Prawo kanoniczne (jednolite studia magisterskie)

Rekrutacja na studia

Informacje dotyczące rekrutacji na studia obowiązujące na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie znajdziesz tutaj:

http://rekrutacja.upjp2.edu.pl/

Studia Podyplomowe

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie posiada bogatą ofertę studiów podyplomowych:

Wydział Filozoficzny

 • Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki
 • Podyplomowe Studia Filozofia w Biznesie

Wydział Nauk Społecznych

 • Podyplomowe Studia z Bioetyki
 • Podyplomowe Studia Duszpasterstwo Rodzin
 • Podyplomowe Studia Zespołowej Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego
 • Podyplomowe Studia Specjalista Pracy z Osobą Starszą w Środowisku Domowym i Instytucjonalnym
 • Podyplomowe Studia Menedżer Ekonomii Społecznej
 • Podyplomowe Studia z Mediacji Cywilnych i Rodzinnych
 • Podyplomowe Studia Edukacja Medialna/Media Relations
 • Podyplomowe Studia Zarządzanie w Mediach i Kulturze
 • Podyplomowe Studia Kreatywność w Social Media/Creative Social Media
 • Podyplomowe Studia Duszpasterstwo Rodzin

Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego

 • Podyplomowe Studia z Monodii Liturgicznej
 • Podyplomowe Studia z Archiwistyki, Zarządzania Dokumentacją i Bibliotekoznawstwa
 • Podyplomowe Studia Semiologiczne "Symbolika w Kulturach Świata"
 • Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa

Wydział Teologiczny

 • Podyplomowe Studia z Katechezy Przedszkolnej
 • Podyplomowe Studia Pastoralne Formacji Stałej Kapłanów
 • Studia Podyplomowe z Franciszkanizmu

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie

 • Podyplomowe Studia z Teologii ze Specjalizacją w Eklezjologii /Licencjat Kościelny


Więcej informacji na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII

Skontaktuj się z nami

PUNKT INFORMACJI DLA KANDYDATÓW

ul. Kanonicza 9, pok. 111
31-002 Kraków

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00

tel./faks 12 37 08 670 (język polski)
phone 12 37 08 617 (for foreigners)

e-mail: rekrutacja@upjp2.edu.pl


Artykuły dotyczące uczelni
Total 2 items.
​Psychologia - nowość na #UPJP2 w Krakowie

​Psychologia - nowość na #UPJP2 w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na studia psychologiczne.
​Muzyka Kościelna na UPJPII w Krakowie - rekrutacja trwa

​Muzyka Kościelna na UPJPII w Krakowie - rekr...

Planujesz studia w Krakowie i interesujesz się muzyką kościelną? Musisz wiedzieć, że trwa rekrutacja…
Lokalizacja