Szczegółowy opis uczelni

Informacje o Uczelni

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, wywodzącą się z Wydziału Teologicznego UJ (1397 r.).

Uniwersytet tworzy sześć wydziałów: Filozoficzny, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Teologiczny, Wydział Prawa Kanonicznego oraz zamiejscowy: Teologiczny Sekcja w Tarnowie, a także dwie międzyuczelniane jednostki: Międzywydziałowy Instytut Muzyki Kościelnej (prowadzony wspólnie z Akademią Muzyczną w Krakowie) i Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych (we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim).

Obecnie uczelnia prowadzi studia na trzynastu kierunkach: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, turystyka historyczna, prawo kanoniczne, turystyka religijna, dziennikarstwie i komunikacji społecznej, pracy socjalnej, naukach o rodzinie, historii, muzyce kościelnej, historii sztuki, ochronie dóbr kultury, teologii i filozofii.

Naszym studentom oferujemy szerokie możliwości rozwijania ich pasji. Na uczelni działa internetowe Radio Bonus, tworzone przez młodych adeptów dziennikarstwa, biuletyn akademicki „Vita Academica” oraz odnoszący liczne sukcesy chór Psalmodia. Działa u nas także wiele kół naukowych oraz Duszpasterstwo Akademickie. Przywiązujemy dużą wagę do rozwijania naszych kontaktów z zagranicą, m.in. w ramach programu Erasmus. Posiadamy także bogatą ofertę studiów podyplomowych oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Trzy wydziały uczelni posiadają Certyfikaty Jakości Kształcenia, dla kierunków: filozofia, historia, teologia wydane przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich w uznaniu wysokiej jakości kształcenia. Wydziały Uniwersytetu posiadają prawo nadawania tytułów i stopni naukowych: licencjata, magistra, licencjata kościelnego (stopnia pośredniego między magistrem a doktorem), doktora i doktora habilitowanego.

Uczelnia należy do Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich (FIUC) i jej sekcji europejskiej (FUCE), Uniwersyteckiej Sieci Europejskich Stolic Kultury ((UNEECC), Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP - regulamin KRUP) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Współpraca zagraniczna:

 • UNEECC - University Network of the European Capitals of Culture
 • Uniwersytecka Sieć Europejskich Stolic Kultury (UNeECC), międzynarodowa organizacja non-profit, założona w Pécs na Węgrzech w grudniu 2006 r.
 • Uniwersytet w Bochum
 • Katolicki Uniwersytet Pázmány Péter w Budapeszcie
 • Uniwersytet w Grazu
 • Uniwersytet w Preszowie
 • Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku
 • Universita Cattolica del Sacro Cuore
 • Istituto Universario Sophia
 • Facoltà Teologica dell'Italia Centrale

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest uczelnią kościelną finansowaną na zasadach uczelni publicznych.

Warto wybrać studia w sercu Krakowa!


Oferta kształcenia

Wydział Filozoficzny

Kierunek: Filozofia
Specjalność:
 • coaching
 • etyka stosowana
 • filozofia a chrześcijaństwo
 • filozofia systematyczna
 • filozoficzne podstawy nauk kognitywnych
 • Systematic Philosophy (in English)

Wydział Nauk Społecznych
Kierunek: Nauki o rodzinie
Specjalność:
 • niepełnosprawność w rodzinie
 • poradnictwo i mediacje
 • terapia zajęciowa
Kierunek: Praca socjalna
Specjalność:
 • praca socjalna z bezrobotnymi i bezdomnymi
 • praca socjalna z osobą chorującą psychicznie
 • praca socjalna z osobą starszą
 • praca socjalna na rzecz animacji społeczności lokalnych
 • praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwie
Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Specjalność:
 • dziennikarstwo 2.0
 • edukacja medialna / media relations
 • logistyka mediów
 • produkcja radiowo-telewizyjna
 • public relations
 • realizacja radiowo-telewizyjna
 • zarządzanie w mediach i w kulturze
 • technologia komunikowania i grafika medialna
 • promocja, reklama, branding i public relations

Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Kierunek: Historia
Specjalność:
 • archiwistyka
 • doktryny polityczne i prawne
 • Europa Wschodnia
 • historia Kościoła
 • turystyka historyczna
 • moduł administracyjny
 • moduł edytorski
 • moduł publicystyczny
Kierunek: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Kierunek: Turystyka historyczna
Kierunek: Historia sztuki
Kierunek: Ochrona dóbr kultury
Kierunek: Muzyka kościelna

Wydział Teologiczny
Kierunek: Teolologia
Specjalność:
 • teologia kapłańska
 • teologia katechetyczno-pastoralna
Kierunek: Turystyka religijna

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie
Kierunek: Teologia
Specjalność:
 • teologia kapłańska
 • teologia dla świeckich

Wydział Prawa Kanonicznego
Kierunek: Prawo kanoniczne
Rekrutacja na studia

Informacje dotyczące rekrutacji na studia obowiązujące na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie znajdziesz tutaj:

http://rekrutacja.upjp2.edu.pl/

Studia Podyplomowe

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie posiada bogatą ofertę studiów podyplomowych:


Podyplomowe Studia Edukacja Medialna / Media Relations

Podyplomowe Studia Filozofia w Biznesie

Podyplomowe Studia Kreatywność w Social Media / Creative Social Media

Podyplomowe Studia Menedżer Ekonomii Społecznej

Podyplomowe Studia Pastoralne Formacji Stałej Kapłanów

Podyplomowe Studia Semiologiczne „Symbolika w kulturach świata”

Podyplomowe Studia Specjalista Pracy z Osobą Starszą w Środowisku Domowym i Instytucjonalnym

Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa

Podyplomowe Studia z Bioetyki

Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki

Podyplomowe Studia z Mediacji Cywilnych i Rodzinnych

Podyplomowe Studia z Monodii Liturgicznej

Podyplomowe Studia z Teologii ze Specjalizacją w Eklezjologii

Podyplomowe Studia Zarządzanie w Mediach i Kulturze

Podyplomowe Studia Zespołowej Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego

Skontaktuj się z nami

REKTORAT
tel. +48 12 421 84 16
e-mail: rektorat@upjp2.edu.pl

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
31-044 Kraków, ul. Grodzka 40, II piętro
tel. 12 422 10 83
e-mail: diks@upjp2.edu.pl

Sekretariat Wydziału Filozoficznego
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, p. 203, I p.
tel./faks 12 370 86 08
e-mail: WF@upjp2.edu.pl

Sekretariat Instytutu Historii
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, pok. 202, I p.
tel./faks 12 370 86 16
e-mail: WH@upjp2.edu.pl

Sekretariat Instytutu Historii Sztuki i Kultury
31-014 Kraków, ul. Sławkowska 32
tel. 12 421 26 97
e-mail: sztuka@upjp2.edu.pl

Sekretariat Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej
30-814 Kraków, ul. Prosta 35a
tel./faks 12 658 23 30
e-mail: muzyka@upjp2.edu.pl

Instytut Nauk o Rodzinie
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3
tel./faks 12 422 47 86
e-mail: instytut.nor@upjp2.edu.pl

Instytut Pracy Socjalnej
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. nr 60
tel. 12 422 21 21
faks 12 422 21 21 wew. 32
e-mail: ips@upjp2.edu.pl

Sekretariat Wydziału Teologicznego
31-004 Kraków, ul. Kanonicza 9, p. 305, II p.
tel./faks 12 421 89 45
e-mail: WT@upjp2.edu.pl

Sekretariat Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 6
tel./faks 014 622 33 31
e-mail: wteol@diecezja.tarnow.pl

Artykuły dotyczące uczelni

No results found.

Lokalizacja