Jakiego kierunku studiów szukasz?

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo stworzono dla osób interesujących się komunikacją medialną, zarządzaniem, przekazywaniem informacji oraz literaturą.

Przedmiotem studiów są zjawiska komunikacji piśmienniczej, realizowanej za pośrednictwem tradycyjnych i nowych mediów: książek, czasopism, dokumentów elektronicznych i elektronicznych narzędzi informacji. Teoretyczne podstawy kształcenia stanowią: nauka o książce (bibliologia), bibliotekoznawstwo, nauka o informacji naukowej.

Program obejmuje również szereg przedmiotów ogólnokształcących, takich jak literatura polska i powszechna, naukoznawstwo, wiedza o kulturze, logika. Studenci kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo przyswajają wiedzę dotyczącą źródeł informacji, procesów informacyjnych, zakresu informacji naukowe. Poznają metody i techniki w procesach informacyjnych. Zdobywają umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji (w tym bibliotecznych narzędzi informacji o zbiorach, serwisów internetowych, baz danych). Poznają metody pracy z czytelnikami oraz promocji działalności bibliotecznej. Zaznajamiają się z prawem autorskim, bibliotecznym i informacyjnym.

Realizowane praktyki zawodowe umożliwiają zdobycie umiejętności niezbędnych do pracy w działalności bibliotecznej i szeroko rozumianych usługach informacyjnych.

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo jest stworzony dla osób interesujących się komunikacją medialną, zarządzaniem, przekazywaniem informacji oraz literaturą. Idealnym kandydatem na studenta jest humanista z postawą prospołeczną, który łatwo nawiązuje kontakt z ludźmi.

Przedmiotem studiów są zjawiska komunikacji piśmienniczej, realizowanej za pośrednictwem tradycyjnych i nowych mediów: książek, czasopism, dokumentów elektronicznych i elektronicznych narzędzi informacji. Teoretyczne podstawy kształcenia stanowią: nauka o książce (bibliologia), bibliotekoznawstwo, nauka o informacji naukowej.

Program obejmuje również szereg przedmiotów ogólnokształcących: literatura polska i powszechna, naukoznawstwo, wiedza o kulturze, logika. Studenci kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo przyswajają wiedzę dotyczącą źródeł informacji, procesów informacyjnych, zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Poznają metody i techniki w procesach informacyjnych. Zdobywają umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji (w tym bibliotecznych narzędzi informacji o zbiorach, serwisów internetowych, baz danych). Poznaje metody pracy z czytelnikami oraz promocji działalności bibliotecznej. Zaznajamia się z prawem autorskim, bibliotecznym i informacyjnym.

Przykładowe specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • infobrokerstwo
 • bibliotekarstwo szkolne
 • nauczycielska.

Dla kogo studia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Najlepszym kandydatem na informację naukową i bibliotekoznawstwo będzie humanista z postawą prospołeczną, łatwo nawiązujący kontakt z ludźmi, a dodatkowo zafascynowany połączeniem dwóch światów - tradycyjnego (książka) i cyfrowego (komputer). Wybór tego kierunku powinny brać pod uwagę także osoby, które w przyszłości chciałyby podjąć spokojną pracę w ciszy i skupieniu.

Program kształcenia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Wybrane przedmioty na studiach z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa:

 • projekty internetowe z elementami SEO – warsztaty
 • architektura informacji
 • język angielski specjalistyczny
 • ochrona własności intelektualnej w sieci
 • informacja w zasobach Open-Access – warsztaty
 • nowe technologie informatyczne w dydaktyce – warsztaty
 • projektowanie szkolnej przestrzeni informacyjnej
 • arkusze kalkulacyjne – warsztaty
 • opracowanie dokumentów elektronicznych
 • zautomatyzowane systemy biblioteczne
 • wizualizacja danych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Większość uczelni nie precyzuje konkretnych przedmiotów, mających znaczenie podczas rekrutacji. Liczy się wysoki wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka obcego oraz dowolnego innego przedmiotu.

Wybierając konkretną uczelnię należy sprawdzać szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Absolwenci kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo mogą znaleźć pracę w:

 • bibliotekach oraz ośrodkach kultury
 • wydawnictwach tradycyjnych i internetowych
 • firmach infobrokerskich
 • centrach informacji (np. biznesowej, turystycznej, prawnej, medycznej)
 • instytucjach związanych z przetwarzaniem danych.

Specjalność bibliotekarstwo szkolne daje przygotowanie pedagogiczne i uprawnia do pracy na stanowisku nauczyciela bibliotekarza w bibliotekach szkolnych.

Infobroker może być zatrudniony w administracji państwowej, firmach doradczych, marketingowych i public relations. Brokerzy informacji coraz częściej pracują w różnego rodzaju instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach i prywatnych przedsiębiorstwach, gdzie informacja odgrywa ważną rolę, mimo że firmy te nie są określane jako infobrokerskie.

Opinie o kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

„Sam zdecydujesz, czy po informacji naukowej i bibliotekoznawstwie postawisz na spokojną pracę w bibliotece, na kreowanie informacji w wydawnictwie, czy na dynamiczny, lepiej opłacany zawód infobrokera”.

Piotr Kwaśnicki, Lublin, 26 lat

Kierunki pokrewne do kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Jakie uczelnie oferują kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

W których miastach można studiować kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Komentarze (2)

Kata.
Samo bibliotekoznawstwo jest też na WSKZ jako studia podyplomowe — wiem bo kilka miesięcy temu skończyłam :).
24.07.2020
05.11.2018
anonim
Ten kierunek jest też na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu pod zmienioną nazwą : Zarządzanie informacją i bibliologia

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Gdańska
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie