Jakiego kierunku studiów szukasz?

Język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem

Język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem to kierunek, na którym studenci przyswajają wiedzę z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Uczą się metod i technik stosowanych w procesach informacyjno - bibliotecznych, sprawnego selekcjonowania i oceniania informacji, a także ich tworzenia w zbiorach bibliotecznych, serwisach www i bazach danych.

Studia mają na celu przekazanie wiedzy na temat pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji, prawa autorskiego, prawa bibliotecznego i informacyjnego. Studenci uczą się jak poruszać się w społeczeństwie informacyjnym. Język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem przygotowuje do praktycznego wyszukiwania i udostępniania, a także tworzenia nowych źródeł informacji.

W czasie studiów obowiązkowa jest praktyka zawodowa w bibliotekach, ośrodkach informacji, instytucjach kulturalnych bądź przedsiębiorstwach branży wydawniczej i księgarskiej. Studenci kierunku przygotowywani są do pracy w różnych instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej, edukacji, kultury, biznesu, nauki i administracji zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentów i zbiorów informacji o dokumentach oraz systemami informacyjnymi.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwent kierunku Język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem posiada ogólną wiedzę z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Jest przygotowany do wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności z zachowaniem zasad etycznych, pracy w zespole, komunikowania się z otoczeniem, promowania działalności bibliotecznej, informacyjnej.

Zdobyta wiedza może zostać wykorzystana zarówno w pracy w bibliotekach naukowych, jak również w małych bibliotekach publicznych (gminnych), szeroko pojętych instytucjach kultury i edukacji oraz biznesie i administracji. Po uzupełnieniu kierunku o blok pedagogiczny można ubiegać się o pracę w zawodzie nauczyciela.

Dla kogo studia na kierunku język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem

Jakie uczelnie oferują kierunek język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem

W których miastach można studiować kierunek język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański