Jakiego kierunku studiów szukasz?

Informacja w środowisku cyfrowym

Studia na kierunku INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM mają za zadanie wykształcić specjalistów w zakresie publikowania sieciowego, obsługi instytucji i firm z sektora informacyjnego prowadzących działalność wirtualną (internetowe księgarnie, wydawnictwa, biblioteki cyfrowe, repozytoria), a także na pracowników kompetentnych w zakresie tworzenia baz danych i zarządzania treścią elektroniczną.

W procesie kształcenia słuchacz rozwija umiejętności badawcze i profesjonalne, przydatne w społeczeństwie informacyjnym, w którym korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych stało się zjawiskiem powszechnym.

Na kierunku przewidziano specjalności:

Zarządzanie informacją - dla osób preferujących w przyszłości pracę związaną z zarządzaniem procesami informacyjnymi w różnego typu instytucjach (publicznych i prywatnych).

Wirtualne instytucje książki - dla studentów preferujących w przyszłości pracę w instytucjach związanych z książką i jej obiegiem w systemach wirtualnych.

Dla kogo studia na kierunku informacja w środowisku cyfrowym

To studia dla tych, którzy planują pracę w różnych typach instytucji i organizacji funkcjonujących w środowisku cyfrowym, gdzie wykorzystuje się elektroniczne formy i źródeł informacji.

Program kształcenia na kierunku informacja w środowisku cyfrowym

Przykładowe przedmioty:

 • Nauki o komunikowaniu
 • Wstęp do informatologii
 • Wyszukiwanie i ocena jakości informacji elektronicznej
 • Współczesny rynek medialny
 • Edytorstwo publikacji cyfrowych
 • Metody przetwarzania informacji
 • Projektowanie informacji w środowisku sieciowym
 • Zarządzanie wizerunkiem w Internecie
 • Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych
 • Media społecznościowe w zarządzaniu instytucją

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku informacja w środowisku cyfrowym

Język polski, język obcy plus opcjonalnie historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, informatyka, geografia, matematyka.

Perspektywy pracy po kierunku informacja w środowisku cyfrowym

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku informacja w środowisku cyfrowym

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku informacja w środowisku cyfrowym

Jakie uczelnie oferują kierunek informacja w środowisku cyfrowym

W których miastach można studiować kierunek informacja w środowisku cyfrowym

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu