Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki
uczelnia publiczna, 90-131 Łódź, ul. Narutowicza 65, (+42) 635 40 00, rekrutacja@uni.lodz.pl

Rekrutacja na studia 2022/2023

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Uniwersytet Łódzki

Wydziały Uniwersytetu Łódzkiego

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - http://www.biol.uni.lodz.pl/pl

Wydział Chemii - http://www.chemia.uni.lodz.pl

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - https://www.eksoc.uni.lodz.pl

Wydział Filologiczny - http://www.filolog.uni.lodz.pl

Wydział Filozoficzno-Historyczny - http://wydzfilhist.uni.lodz.pl

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - https://www.wfis.uni.lodz.pl/?doing_wp_cron=162090...

Wydział Matematyki i Informatyki - https://www.math.uni.lodz.pl

Wydział Nauk Geograficznych - https://www.geo.uni.lodz.pl

Wydział Nauk o Wychowaniu - http://www.wnow.uni.lodz.pl

Wydział Prawa i Administracji - https://www.wpia.uni.lodz.pl

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych - http://www.wsmip.uni.lodz.pl/wydzial

Wydział Zarządzania - http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/tabid/233/Default.a...

Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim - http://www.filia.uni.lodz.pl


Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Szczeciński
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego