Uniwersytet Łódzki

uczelnia publiczna, 90-136 Łódź, ul. Narutowicza 68, (+42) 635 40 86, rekrutacja@uni.lodz.pl

Rekrutacja - Uniwersytet Łódzki

Wydziały Uniwersytetu Łódzkiego

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - http://www.biol.uni.lodz.pl/pl

Wydział Chemii - http://www.chemia.uni.lodz.pl

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - https://www.eksoc.uni.lodz.pl

Wydział Filologiczny - http://www.filolog.uni.lodz.pl

Wydział Filozoficzno-Historyczny - http://wydzfilhist.uni.lodz.pl

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - https://www.wfis.uni.lodz.pl/?doing_wp_cron=162090...

Wydział Matematyki i Informatyki - https://www.math.uni.lodz.pl

Wydział Nauk Geograficznych - https://www.geo.uni.lodz.pl

Wydział Nauk o Wychowaniu - http://www.wnow.uni.lodz.pl

Wydział Prawa i Administracji - https://www.wpia.uni.lodz.pl

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych - http://www.wsmip.uni.lodz.pl/wydzial

Wydział Zarządzania - http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/tabid/233/Default.a...

Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim - http://www.filia.uni.lodz.pl


Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów bierze udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Łódzka
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Częstochowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie