Uniwersytet Łódzki

uczelnia publiczna, 90-131 Łódź, ul. Narutowicza 65, (+42) 635 40 00, rekrutacja@uni.lodz.pl

Rekrutacja na studia 2023/2024

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Uniwersytet Łódzki

Wydziały Uniwersytetu Łódzkiego

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - http://www.biol.uni.lodz.pl/pl

Wydział Chemii - http://www.chemia.uni.lodz.pl

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - https://www.eksoc.uni.lodz.pl

Wydział Filologiczny - http://www.filolog.uni.lodz.pl

Wydział Filozoficzno-Historyczny - http://wydzfilhist.uni.lodz.pl

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - https://www.wfis.uni.lodz.pl/?doing_wp_cron=162090...

Wydział Matematyki i Informatyki - https://www.math.uni.lodz.pl

Wydział Nauk Geograficznych - https://www.geo.uni.lodz.pl

Wydział Nauk o Wychowaniu - http://www.wnow.uni.lodz.pl

Wydział Prawa i Administracji - https://www.wpia.uni.lodz.pl

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych - http://www.wsmip.uni.lodz.pl/wydzial

Wydział Zarządzania - http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/tabid/233/Default.a...

Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim - http://www.filia.uni.lodz.pl


Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Politechnika Poznańska
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie