Jakiego kierunku studiów szukasz?

Archeologia

Archeologia jest nauką o przeszłości człowieka odtwarzanej na podstawie materialnych pozostałości jego działań od epoki kamienia, po czasy nowożytne. Kierunek pozwala na połączenie zainteresowań historycznych z pasją poszukiwania, odkrywania i interpretowania śladów historii.

Archeolodzy to „detektywi przeszłości”, poszukujący dowodów rzeczowych poprzez badania wykopaliskowe, korzystając przy tym z nowoczesnych metod i aparatury. To odkrywcy dawnych kultur, budowli i przedmiotów wytworzonych przez ludzi oraz dokumentaliści wydarzeń zapisanych w archiwum Ziemi. Archeolodzy to także naukowcy badający, analizujący, interpretujący i prezentujący odkryte tajemnice, a przez to kreślący dzieje naszej cywilizacji.

Archeologia jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu archeologa (w myśl zasad zawartych w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) oraz samodzielnego prowadzenia badań terenowych i naukowego opracowywania ich wyników. Zapewnia absolwentowi wiedzę o pradziejach, czasach wczesnohistorycznych i nowożytnych, o metodach badań naukowych, terenowych i technikach dokumentacji w archeologii oraz zapewnia poszerzoną wiedzę w zakresie wybranej specjalności.

Przykładowe specjalności oferowane Archeologii:

 • archeologia pradziejowa i średniowieczna
 • archeologia orientalna i antyczna
 • dziedzictwo archeologiczne
 • archeologia Polski i powszechna
 • archeologia pradziejowa
 • archeologia historyczna.

Absolwent posiada gruntowną wiedzę zawodową z zakresu archeologii pradziejów, poszczególnych epok i okresów . Posiada wiedzę o specyfice przedmiotowej, metodycznej i metodologicznej archeologii. Zna metody i techniki prac wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych oraz jest w pełni przygotowany do prowadzenia badań terenowych i samodzielnego opracowywania ich wyników.

Posiada wiedzę źródłoznawczą umożliwiającą ocenę chronologii i przynależności kulturowej znalezisk archeologicznych - jest w stanie samodzielnie analizować źródła archeologiczne (i wstępnie antropologiczne). Zna podstawowe zabiegi konserwacji zabytków i zasady muzealnego opracowywania zbiorów. Potrafi zabezpieczać znaleziska, archiwizować je i udostępniać.

Dla kogo studia na kierunku archeologia

Decydując się na studia archeologiczne warto pamiętać, że praca archeologa odbywa się w terenowych warunkach. Są to warunki zdecydowanie polowe, praca wymaga wysiłku fizycznego i pełnego zaangażowania. Nie ma się tam wpływu na pogodę, temperaturę, itp. Archeolog powinien więc cieszyć się dobrym zdrowiem i kondycją.

Wykopaliska są sezonowe wiążą się zazwyczaj z kilkumiesięcznymi wyjazdami, podczas których archeolodzy pracują bardzo intensywnie, nawet po kilkanaście godzin dziennie.

Często praca archeologa wypełniona jest długimi, żmudnymi badaniami nad ogromną ilością materiałów historycznych. Dlatego kandydat na archeologa musi charakteryzować się cierpliwością, dociekliwością, pasją i determinacją a do tego niezbędne jest również uwielbienie do historii. Badania i wykopaliska wymagają dużego zaangażowania, a na efekty trzeba czasem długo czekać.

Archeolog bardzo często pracuje w międzynarodowym środowisku z wykorzystaniem obcojęzycznych źródeł naukowych. Konieczna jest więc bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Inne języki obce również okażą się bardzo przydatne.

Przydadzą się również zdolności manualne – nieodłączną częścią wykopalisk jest sporządzanie dokumentacji graficznej.

Program kształcenia na kierunku archeologia

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: podstawy etnografii i etnologii, historia starożytna, historia średniowiecza, zarys historii sztuki średniowiecznej i nowożytnej, antropologia fizyczna, geomorfologia i gleboznawstwo, elementy statystyki, osteologia, historia literatury antycznej, podstawy numizmatyki starożytnej i średniowiecznej, konserwacja zabytków archeologicznych, archeologia pradziejowa, archeologia nowożytna, metodyka badań archeologicznych, muzealnictwo i ochrona zabytków, informatyka w archeologii, metody datowania przyrodniczego, język łaciński, podstawy języka greckiego a do tego konwersatoria, seminaria i badania terenowe.

Oprócz wiedzy teoretycznej studia umożliwią poznanie metod prowadzenia i dokumentowania prac wykopaliskowych, zarówno tradycyjnych (rysunek, fotografia), jak i nowoczesnych (dokumentacja cyfrowa, tachimetria, pomiary geofizyczne, skaning 3D, geograficzne systemy informacji GIS).

Studenci archeologii podczas każdego roku studiów biorą udział w wykopaliskach organizowanych na obszarze całej Polski, w Europie i na świecie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku archeologia

Rekrutacja obejmuje wybrane przedmioty maturalne, spośród:

 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • historia sztuki, filozofia,
 • język polski,
 • geografia,
 • język obcy nowożytny,
 • matematyka,
 • biologia,
 • chemia.

Finaliści i laureaci wybranych olimpiad uprawnieni są do uzyskania dodatkowej liczby punktów.

Szczegóły odnośnie naboru na studia najlepiej sprawdzić w serwisie rekrutacyjnym wybranej uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku archeologia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • firmach archeologicznych lub prowadzić własną działalność
 • placówkach muzealnych i kulturalnych oraz składnicach zabytków
 • urzędach i służbach konserwatorskich i ochrony zabytków
 • działach archeologicznych i oświatowych muzeów
 • placówkach kulturalnych i regionalnych ośrodkach kultury
 • archiwach
 • na uczelniach jako pracownik naukowo-dydaktyczny przekazujący wiedzę studentom
 • instytucjach naukowo-badawczych w kraju i za granicą
 • placówkach zajmujących się gromadzeniem oraz upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego
 • służbach specjalnych
 • pracach wykopaliskowych i badań terenowych oraz laboratoryjnych
 • firmach zajmujących się ratowniczymi pracami wykopaliskowymi
 • jako dziennikarz czy dokumentalista historyczny
 • na stanowiskach określanych jako technik archeolog (np. rysownik, dokumentalista).

Opinie o kierunku archeologia

Absolwenci archeologii to bardzo często osoby kreatywne o szerokim zakresie umiejętności i zainteresowań. W trakcie studiów uczą się pracy w zespole, kierowania projektami naukowymi oraz stosowania nowoczesnych metod w rozwiązywaniu problemów przeszłości (m.in. genetyki, geofizyki, geografii czy chemii). Archeologia to przede wszystkim „otwarty” kierunek studiów, który daje możliwość uprawiania nauki na wiele różnych sposobów i pozwala na prowadzenie badań praktycznie na całym świecie.

Czy studia archeologiczne są dla ciebie?

Czy są ciekawe?

Czym różnią się od innych kierunków?


Kierunki pokrewne do kierunku archeologia

Jakie uczelnie oferują kierunek archeologia

Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
(+91) 444 11 60, 444 10 31, 444 10 29, 444 12 21
rekrutacja@usz.edu.pl

W których miastach można studiować kierunek archeologia

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia historyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia historyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia historyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia historyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia historyczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia historyczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia historyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia historyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia historyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia historyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia historyczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia historyczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia historyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia historyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia historyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia historyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia historyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia historyczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Lubelska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Opolski
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu