Jakiego kierunku studiów szukasz?

Archeologia

Archeologia jest nauką o przeszłości człowieka odtwarzanej na podstawie materialnych pozostałości jego działań od epoki kamienia, po czasy nowożytne. Kierunek pozwala na połączenie zainteresowań historycznych z pasją poszukiwania, odkrywania i interpretowania śladów historii.

Archeolodzy to „detektywi przeszłości”, poszukujący dowodów rzeczowych poprzez badania wykopaliskowe, korzystając przy tym z nowoczesnych metod i aparatury. To odkrywcy dawnych kultur, budowli i przedmiotów wytworzonych przez ludzi oraz dokumentaliści wydarzeń zapisanych w archiwum Ziemi. Archeolodzy to także naukowcy badający, analizujący, interpretujący i prezentujący odkryte tajemnice, a przez to kreślący dzieje naszej cywilizacji.

Archeologia jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu archeologa (w myśl zasad zawartych w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) oraz samodzielnego prowadzenia badań terenowych i naukowego opracowywania ich wyników. Zapewnia absolwentowi wiedzę o pradziejach, czasach wczesnohistorycznych i nowożytnych, o metodach badań naukowych, terenowych i technikach dokumentacji w archeologii oraz zapewnia poszerzoną wiedzę w zakresie wybranej specjalności.

Przykładowe specjalności oferowane Archeologii:

 • archeologia pradziejowa i średniowieczna
 • archeologia orientalna i antyczna
 • dziedzictwo archeologiczne
 • archeologia Polski i powszechna
 • archeologia pradziejowa
 • archeologia historyczna.

Absolwent posiada gruntowną wiedzę zawodową z zakresu archeologii pradziejów, poszczególnych epok i okresów . Posiada wiedzę o specyfice przedmiotowej, metodycznej i metodologicznej archeologii. Zna metody i techniki prac wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych oraz jest w pełni przygotowany do prowadzenia badań terenowych i samodzielnego opracowywania ich wyników.

Posiada wiedzę źródłoznawczą umożliwiającą ocenę chronologii i przynależności kulturowej znalezisk archeologicznych - jest w stanie samodzielnie analizować źródła archeologiczne (i wstępnie antropologiczne). Zna podstawowe zabiegi konserwacji zabytków i zasady muzealnego opracowywania zbiorów. Potrafi zabezpieczać znaleziska, archiwizować je i udostępniać.

Dla kogo studia na kierunku archeologia

Decydując się na studia archeologiczne warto pamiętać, że praca archeologa odbywa się w terenowych warunkach. Są to warunki zdecydowanie polowe, praca wymaga wysiłku fizycznego i pełnego zaangażowania. Nie ma się tam wpływu na pogodę, temperaturę, itp. Archeolog powinien więc cieszyć się dobrym zdrowiem i kondycją.

Wykopaliska są sezonowe wiążą się zazwyczaj z kilkumiesięcznymi wyjazdami, podczas których archeolodzy pracują bardzo intensywnie, nawet po kilkanaście godzin dziennie.

Często praca archeologa wypełniona jest długimi, żmudnymi badaniami nad ogromną ilością materiałów historycznych. Dlatego kandydat na archeologa musi charakteryzować się cierpliwością, dociekliwością, pasją i determinacją a do tego niezbędne jest również uwielbienie do historii. Badania i wykopaliska wymagają dużego zaangażowania, a na efekty trzeba czasem długo czekać.

Archeolog bardzo często pracuje w międzynarodowym środowisku z wykorzystaniem obcojęzycznych źródeł naukowych. Konieczna jest więc bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Inne języki obce również okażą się bardzo przydatne.

Przydadzą się również zdolności manualne – nieodłączną częścią wykopalisk jest sporządzanie dokumentacji graficznej.

Program kształcenia na kierunku archeologia

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: podstawy etnografii i etnologii, historia starożytna, historia średniowiecza, zarys historii sztuki średniowiecznej i nowożytnej, antropologia fizyczna, geomorfologia i gleboznawstwo, elementy statystyki, osteologia, historia literatury antycznej, podstawy numizmatyki starożytnej i średniowiecznej, konserwacja zabytków archeologicznych, archeologia pradziejowa, archeologia nowożytna, metodyka badań archeologicznych, muzealnictwo i ochrona zabytków, informatyka w archeologii, metody datowania przyrodniczego, język łaciński, podstawy języka greckiego a do tego konwersatoria, seminaria i badania terenowe.

Oprócz wiedzy teoretycznej studia umożliwią poznanie metod prowadzenia i dokumentowania prac wykopaliskowych, zarówno tradycyjnych (rysunek, fotografia), jak i nowoczesnych (dokumentacja cyfrowa, tachimetria, pomiary geofizyczne, skaning 3D, geograficzne systemy informacji GIS).

Studenci archeologii podczas każdego roku studiów biorą udział w wykopaliskach organizowanych na obszarze całej Polski, w Europie i na świecie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku archeologia

Rekrutacja obejmuje wybrane przedmioty maturalne, spośród:

 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • historia sztuki, filozofia,
 • język polski,
 • geografia,
 • język obcy nowożytny,
 • matematyka,
 • biologia,
 • chemia.

Finaliści i laureaci wybranych olimpiad uprawnieni są do uzyskania dodatkowej liczby punktów.

Szczegóły odnośnie naboru na studia najlepiej sprawdzić w serwisie rekrutacyjnym wybranej uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku archeologia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • firmach archeologicznych lub prowadzić własną działalność
 • placówkach muzealnych i kulturalnych oraz składnicach zabytków
 • urzędach i służbach konserwatorskich i ochrony zabytków
 • działach archeologicznych i oświatowych muzeów
 • placówkach kulturalnych i regionalnych ośrodkach kultury
 • archiwach
 • na uczelniach jako pracownik naukowo-dydaktyczny przekazujący wiedzę studentom
 • instytucjach naukowo-badawczych w kraju i za granicą
 • placówkach zajmujących się gromadzeniem oraz upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego
 • służbach specjalnych
 • pracach wykopaliskowych i badań terenowych oraz laboratoryjnych
 • firmach zajmujących się ratowniczymi pracami wykopaliskowymi
 • jako dziennikarz czy dokumentalista historyczny
 • na stanowiskach określanych jako technik archeolog (np. rysownik, dokumentalista).

Opinie o kierunku archeologia

Absolwenci archeologii to bardzo często osoby kreatywne o szerokim zakresie umiejętności i zainteresowań. W trakcie studiów uczą się pracy w zespole, kierowania projektami naukowymi oraz stosowania nowoczesnych metod w rozwiązywaniu problemów przeszłości (m.in. genetyki, geofizyki, geografii czy chemii). Archeologia to przede wszystkim „otwarty” kierunek studiów, który daje możliwość uprawiania nauki na wiele różnych sposobów i pozwala na prowadzenie badań praktycznie na całym świecie.

Czy studia archeologiczne są dla ciebie?

Czy są ciekawe?

Czym różnią się od innych kierunków?


Kierunki pokrewne do kierunku archeologia

Jakie uczelnie oferują kierunek archeologia

Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
(+91) 444 11 60, 444 10 31, 444 10 29, 444 12 21
rekrutacja@usz.edu.pl

W których miastach można studiować kierunek archeologia

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia historyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia historyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia historyczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia historyczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia historyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia historyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia historyczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia historyczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia historyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia historyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia historyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia historyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia historyczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia historyczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia historyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia historyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia historyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia historyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia historyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Opolski
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Zamojska
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński