Jakiego kierunku studiów szukasz?

E-historia

Kierunek E-historia dedykowany jest kandydatom zainteresowanym odkrywaniem i pogłębianiem wiedzy historycznej.

Studia te realizowane są z wykorzystaniem form e-learningowych, dzięki czemu skierowane są zarówno do maturzystów, jak i osób pracujących chcących kontynuować zdobywanie wykształcenia.

Na kierunku E-historia proponowane są dwie specjalizacje:

 • Historia religii
 • Specjalizacja polityczno-społeczna

W programie zajęć przewidziano zagadnienia z zakresu: tworzenia stron internetowych, pisania tekstów w e-świecie, technologii informacyjnych, kartografii w e-świecie, e-genealogii, nauk historycznych w e-świecie, narzędzi internetowych do popularyzacji historii, historii alternatywnych i kłamstwa historycznego w e-świecie.

Zajęcia e-learningowe odbywają się na platformie Moodle. W zajęciach „twarzą w twarz” studenci będą brali udział w ramach 4 zjazdów w semestrze.

Absolwent kierunku E-historia ma doskonałą orientację na temat miejsca historii i nauk historycznych w przestrzeni internetowej oraz możliwości ich wykorzystania, weryfikowania i rozpowszechniania. Zna zjawiska charakterystyczne dla poszczególnych epok, formułuje i rozwiązuje problemy badawcze, zabiera kompetentnie głos w dyskusjach. Gromadzi, przetwarza, wykorzystuje i prezentuje informacje.

Gdzie i jaka praca po kierunku E-histori?

Zatrudnienie czeka w instytucjach publicznych, politycznych, samorządowych, edukacyjno-kulturowych, muzealnych. Absolwenci mogą pracować jako kierownicy placówek administracji publicznej, publicyści, blogerzy czy pracownicy wydawnictwa. Z uwagi na specyfikę kierunku znajdą zatrudnienie wszędzie tam, gdzie wiedza humanistyczna wykorzystywana jest w świecie technologii informatycznych i Internetu.


Dla kogo studia na kierunku e-historia

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku e-historia

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku e-historia

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku e-historia

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku e-historia

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku e-historia

Jakie uczelnie oferują kierunek e-historia

W których miastach można studiować kierunek e-historia

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Gdański
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska