Jakiego kierunku studiów szukasz?

Historia w przestrzeni publicznej

Studia na kierunku Historia w przestrzeni publicznej to propozycja kształcenia interdyscyplinarnego, zajmującego się wszelkimi przejawami funkcjonowania historii.

Kierunek ten łączy zagadnienia historyczne z dziedzinami takimi jak: psychologia (kwestie pamięci), pedagogika (popularyzacja), medioznawstwo oraz z praktycznymi umiejętnościami z zakresu np. edytorstwa, technologii informacyjnej, retoryki.

Program studiów na kierunku Historia w przestrzeni publicznej obejmuje cztery grupy przedmiotów:

 • historyczne (konwersatoria z historii Polski i powszechnej);
 • przedmioty warsztatowe, rozwijające umiejętności gromadzenia i przetwarzania źródeł oraz tworzenia na ich podstawie własnych tekstów i innych produktów (filmów, wystaw, imprez historycznych, również przy użyciu nowoczesnych technologii)
 • przedmioty specjalizacyjne (archiwistyka cyfrowa, edytorstwo, popularyzacja historii, pamięć i polityka historyczna, interpretacje historii).
 • zajęcia projektowe oraz praktyka.

Co po studiach, jaka praca?

Absolwenci kierunku Historia w przestrzeni publicznej posiadają wiedzę na temat funkcjonowania wiedzy o przeszłości w przestrzeni publicznej. Potrafią pozyskiwać, przechowywać, opracowywać i upowszechniać dziedzictwo przeszłości.

Mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach zaangażowanych w zachowywanie pamięci o przeszłości, związanych z działalnością w obszarze: polityki historycznej (partie polityczne, samorządy, stowarzyszenia, instytucje państwowe), pozaszkolnej edukacji historycznej, styku historii i sztuki (muzea, skanseny, zespoły twórców, np. eksperci dla filmów, gier czy imprez o tematyce historycznej), styku historii i mediów (wydawnictwa, prasa, szczególnie tzw. nowe media, portale internetowe, kanały tematyczne), archiwistyki i oral history (prywatni zleceniodawcy, instytucje samorządowe) oraz współpracy międzynarodowej (instytucje europejskie).


Dla kogo studia na kierunku historia w przestrzeni publicznej
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku historia w przestrzeni publicznej
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku historia w przestrzeni publicznej
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku historia w przestrzeni publicznej
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku historia w przestrzeni publicznej
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku historia w przestrzeni publicznej
Jakie uczelnie oferują kierunek historia w przestrzeni publicznej
W których miastach można studiować kierunek historia w przestrzeni publicznej
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie