Jakiego kierunku studiów szukasz?

Historia w przestrzeni publicznej

Skąd czerpiemy wiedzę historyczną? Wbrew ogólnemu poglądowi, wcale nie z bibliotek, muzeów i książek. Badania wskazują, że wielu z nas o historii dowiaduje się ze źródeł kultury popularnej - filmów, seriali czy gier. Jak przekazywać w ten sposób rzetelnie i ciekawie wiedzę o przeszłości? Między innymi tego dotyczą te studia.

Kierunek Public History od kilkudziesięciu lat funkcjonuje na uczelniach zagranicznych. Łączy historię i badania historyczne z takimi dyscyplinami jak psychologia (kwestie pamięci), pedagogika (popularyzacja) czy medioznawstwo. Dotyczy także praktycznych umiejętności z zakresu edytorstwa, technologii informacyjnej czy retoryki.

W Polsce Historia w przestrzeni publicznej to kierunek nowatorski. Można go studiować na poziomie studiów II stopnia.

Oferowane w jego ramach specjalności to:

  • popularyzacja
  • archiwistyka cyfrowa
  • edytorstwo
  • interpelacje historii
  • pamięć i polityka historyczna
  • materialne dziedzictwo cywilizacyjne w przestrzeni publicznej.

Dla kogo studia na kierunku historia w przestrzeni publicznej

To kierunek dla prawdziwych pasjonatów historii, a jednocześnie ludzi nowoczesnych, chcących przekazywać wiedzę o przeszłości w inny sposób niż tylko na kartach książek czy na podpisach pod rzeźbami w muzeum.

Program kształcenia na kierunku historia w przestrzeni publicznej

Program historii w przestrzeni publicznej obejmuje cztery grupy przedmiotów:

  • historyczne (konwersatoria z historii Polski i powszechnej)
  • warsztatowe, rozwijające umiejętności gromadzenia i przetwarzania źródeł oraz tworzenia na ich podstawie własnych tekstów i innych produktów (filmów, wystaw, imprez historycznych, również przy użyciu nowoczesnych technologii)
  • specjalizacyjne (archiwistyka cyfrowa, edytorstwo, popularyzacja historii, pamięć i polityka historyczna, interpretacje historii)
  • zajęcia projektowe i praktyczne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku historia w przestrzeni publicznej

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub jednolitych magisterskich dowolnego kierunku.

Perspektywy pracy po kierunku historia w przestrzeni publicznej

Absolwenci historii w przestrzeni publicznej mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach zaangażowanych w zachowywanie, kształtowanie i upowszechnianie pamięci o przeszłości. To m. in. partie polityczne, samorządy, stowarzyszenia, instytucje państwowe i europejskie, muzea, skanseny, zespoły twórców, wydawnictwa, prasa, portale internetowe, kanały tematyczne.

Opinie o kierunku historia w przestrzeni publicznej

Kierunki pokrewne do kierunku historia w przestrzeni publicznej

Jakie uczelnie oferują kierunek historia w przestrzeni publicznej

W których miastach można studiować kierunek historia w przestrzeni publicznej

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia historyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia historyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia historyczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia historyczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia historyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia historyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia historyczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia historyczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia historyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia historyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia historyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia historyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia historyczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia historyczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia historyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia historyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia historyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia historyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia historyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Politechnika Łódzka
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni