Jakiego kierunku studiów szukasz?

Historia w przestrzeni publicznej

Skąd czerpiemy wiedzę historyczną? Wbrew ogólnemu poglądowi, wcale nie z bibliotek, muzeów i książek. Badania wskazują, że wielu z nas o historii dowiaduje się ze źródeł kultury popularnej - filmów, seriali czy gier. Jak przekazywać w ten sposób rzetelnie i ciekawie wiedzę o przeszłości? Między innymi tego dotyczą te studia.

Kierunek Public History od kilkudziesięciu lat funkcjonuje na uczelniach zagranicznych. Łączy historię i badania historyczne z takimi dyscyplinami jak psychologia (kwestie pamięci), pedagogika (popularyzacja) czy medioznawstwo. Dotyczy także praktycznych umiejętności z zakresu edytorstwa, technologii informacyjnej czy retoryki.

W Polsce Historia w przestrzeni publicznej to kierunek nowatorski. Można go studiować na poziomie studiów II stopnia.

Oferowane w jego ramach specjalności to:

 • popularyzacja
 • archiwistyka cyfrowa
 • edytorstwo
 • interpelacje historii
 • pamięć i polityka historyczna
 • materialne dziedzictwo cywilizacyjne w przestrzeni publicznej.

Dla kogo studia na kierunku historia w przestrzeni publicznej

To kierunek dla prawdziwych pasjonatów historii, a jednocześnie ludzi nowoczesnych, chcących przekazywać wiedzę o przeszłości w inny sposób niż tylko na kartach książek czy na podpisach pod rzeźbami w muzeum.

Program kształcenia na kierunku historia w przestrzeni publicznej

Program historii w przestrzeni publicznej obejmuje cztery grupy przedmiotów:

 • historyczne (konwersatoria z historii Polski i powszechnej)
 • warsztatowe, rozwijające umiejętności gromadzenia i przetwarzania źródeł oraz tworzenia na ich podstawie własnych tekstów i innych produktów (filmów, wystaw, imprez historycznych, również przy użyciu nowoczesnych technologii)
 • specjalizacyjne (archiwistyka cyfrowa, edytorstwo, popularyzacja historii, pamięć i polityka historyczna, interpretacje historii)
 • zajęcia projektowe i praktyczne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku historia w przestrzeni publicznej

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub jednolitych magisterskich dowolnego kierunku.

Perspektywy pracy po kierunku historia w przestrzeni publicznej

Absolwenci historii w przestrzeni publicznej mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach zaangażowanych w zachowywanie, kształtowanie i upowszechnianie pamięci o przeszłości. To m. in. partie polityczne, samorządy, stowarzyszenia, instytucje państwowe i europejskie, muzea, skanseny, zespoły twórców, wydawnictwa, prasa, portale internetowe, kanały tematyczne.

Opinie o kierunku historia w przestrzeni publicznej

Kierunki pokrewne do kierunku historia w przestrzeni publicznej

Jakie uczelnie oferują kierunek historia w przestrzeni publicznej

W których miastach można studiować kierunek historia w przestrzeni publicznej

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia historyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia historyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia historyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia historyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia historyczne w Krakowie i woj. małopolskim
Studia historyczne w Krakowie i woj. małopolskim
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia historyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia historyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia historyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia historyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia historyczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia historyczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia historyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia historyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia historyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia historyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia historyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia historyczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Poznańska
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie