Jakiego kierunku studiów szukasz?

Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

Studia na tym kierunku mają charakter interdyscyplinarny i są realizowane wspólnie przez dwa wydziały: Wydział Historii i Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Student ma dzięki temu możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu dwóch kierunków humanistycznych oraz - po ukończeniu studiów II stopnia - uzyskania kwalifikacji zawodowych do nauczania historii i języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. W programie studiów uwzględnione zostały przedmioty z zakresu historii, literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz w ramach przygotowania pedagogicznego, blok przedmiotów dydaktycznych i psychologiczno-pedagogicznych.

Są to studia I i II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

To propozycja dla humanistów, intersujących się historią i językiem polskim, planujących zrealizować się zawodzie nauczyciela.

Program kształcenia na kierunku humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • historia starożytna
 • źródła do dziejów epoki starożytnej
 • poetyka z analizą dzieła literackiego
 • kultura języka polskiego
 • kultura współczesna
 • nauki pomocnicze historii
 • historia Polski i powszechna – średniowiecze
 • historia literatury staropolskiej i oświecenia
 • źródła do dziejów Polski i powszechnych - XVI-XVIII wiek
 • historia Polski i powszechna-XIX wiek
 • historia i dziedzictwo kulturowe regionu
 • historia Polski i powszechna - XX-XXI wiek
 • wiedza o historycznym rozwoju polszczyzny
 • polska literatura najnowsza
 • edukacja dla sztuki na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
 • nauka o współczesnym języku polskim
 • metodyka nauczania literatury i języka polskiego
 • dydaktyka historii i społeczeństwa
 • podstawy psychologii dla nauczycieli
 • podstawy pedagogiki dla nauczycieli.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia to:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • dowolny przedmiot (inny niż: język obcy nowożytny, język polski).

W przypadku rekrutacji na studia II stopnia pod uwagę będzie brana ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Perspektywy pracy po kierunku humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

Absolwent tego kierunku to nauczyciel w zakresie przedmiotów: historia i język polski. Możliwość nauczania dwóch przedmiotów jest dużym atutem zwiększającym szanse na rynku pracy.

Opinie o kierunku humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

Kierunki pokrewne do kierunku humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

Jakie uczelnie oferują kierunek humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

W których miastach można studiować kierunek humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Gdański
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu