Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologia polska

Studia na kierunku filologia polska to propozycja dla humanistów, lubiących dużo czytać. W programie studiów znajduje się bowiem literatura od czasów starożytnych, aż do współczesności.

Oprócz historii literatury polskiej, studenci poznają problemy gramatyki historycznej i opisowej języka polskiego, zagadnienia z językoznawstwa, poetyki, teorii literatury, a także szeroki kontekst kulturowy (psychologia, filozofia, wiedza o filmie i teatrze). Studenci polonistyki uczą się również języków obcych, np. angielskiego. Poznają także łacinę.

Specjalności w ramach kierunku studiów:

 • animacja kultury i edukacja kulturowa,
 • animacja kultury,
 • antropologiczno-kulturowa,
 • artystycznoliteracka,
 • bibliotekoznawstwo,
 • bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
 • dokumentalistyczno-bibliotekarska,
 • dyskurs publiczny,
 • dziennikarska,
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • dziennikarstwo kulturowe,
 • dziennikarstwo w kręgu kultury,
 • edukacja europejska,
 • edytorstwo i redakcja tekstu,
 • edytorstwo,
 • etnolingwistyka,
 • filmoznawstwo,
 • filologia nauczycielska i nauczanie początkowe,
 • filologia polska z edukacją regionalną - nauczycielska,
 • filologia polska z etyką - nauczycielska,
 • filologia polska z historią - nauczycielska,
 • filologia polska z logopedią - nauczycielska,
 • filologia polska z rozszerzonym nauczaniem języka angielskiego,
 • filologia polska z rozszerzonym nauczaniem języka rosyjskiego,
 • filologia polska z wiedzą o kulturze - nauczycielska,
 • filologia pragmatyczna,
 • glottodydaktyczna,
 • język mediów i komunikacji społecznej,
 • językoznawstwo i nauka o informacji,
 • komparatystyka,
 • komunikacja kulturowa,
 • komunikacja medialna,
 • komunikacja społeczna i dziennikarstwo,
 • komunikowanie międzykulturowe,
 • krytycznoliteracka,
 • kulturoznawstwo,
 • literaturoznawstwo,
 • logopedia,
 • media - kultura - komunikacja społeczna,
 • medialna i dodatkowa specjalność kulturoznawstwo,
 • medialno-redaktorska,
 • nauczanie języka polskiego jako obcego,
 • nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz,
 • nauczyciel języka polskiego i etyki,
 • nauczyciel języka polskiego i historii,
 • nauczyciel języka polskiego z edukacją wczesnoszkolną,
 • nauczyciel języka polskiego z terapią pedagogiczną,
 • nauczycielska,
 • nauczycielska i dodatkowa specjalność kulturoznawstwo,
 • nauczycielska z edukacją regionalną i wiedza o kulturze,
 • nauczycielska z historią,
 • nauczycielska z wiedzą w zakresie logopedii,
 • nauczycielska ze specjalnością dodatkową historia,
 • nauczycielska, nauczanie języka polskiego ze specjalnością dodatkową - logopedia,
 • nowe media i komunikacja społeczna,
 • public relations,
 • redaktorsko-edytorska,
 • reklama i komunikacja marketingowa,
 • rzecznictwo prasowe,
 • specjalność euroregionalistyczna,
 • teatrologiczna,
 • techniki informatyczne dla humanistów,
 • twórcze pisanie,
 • wiedza o kulturze,
 • wiedza o teatrze i filmie,
 • wydawnicza,
 • żurnalistyka.

Dla kogo studia na kierunku filologia polska

Filologię polską wybierają humaniści, miłośnicy literatury, zgłębiania wiedzy o języku polskim.

Osoby o łatwości komunikowania się, posługiwania słowem - to bowiem będzie najczęściej w przyszłości jedno z narzędzi pracy.

Program kształcenia na kierunku filologia polska

Przedmioty nauczania realizowane na filologii polskiej (grupa przedmiotów ogólnych):

 • język łaciński z elementami kultury antycznej,
 • wiedza o kulturze,
 • nauki pomocnicze filologii polskiej,
 • historia polski,
 • historia filozofii,
 • historia literatury polskiej,
 • teoria literatury,
 • językoznawstwo historyczne i współczesne,
 • teoria kultury,
 • literaturoznawstwo,
 • językoznawstwo,
 • metodologia badań literackich,
 • metodologia badań nad językiem.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filologia polska

Kluczowym przedmiotem uwzględnianym podczas rekrutacji jest język polski.

Pod uwagę brane są wyniki uzyskane na poziomie podstawowym i/lub rozszerzonym.

Dodatkowo punktowane są najczęściej:

 • historia
 • was
 • język obcy
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język grecki i kultura antyczna
 • historia sztuki
 • historia muzyki.

Perspektywy pracy po kierunku filologia polska

Absolwenci kierunku filologia polska znajdują zatrudnienie w:

 • szkołach
 • redakcjach
 • wydawnictwach
 • instytucjach kultury
 • urzędach
 • placówkach dyplomatycznych
 • bibliotekach
 • archiwach
 • agencjach reklamowych.

Opinie o kierunku filologia polska

Nowoczesny polonista to świetny dziennikarz, wydawca, logopeda, animator kultury, twórca tekstów czy nauczyciel.

Różnorodność specjalności oferowanych na kierunku sprawia, że absolwenci są ekspertami w wielu bardzo dziedzinach i obszarach życia zawodowego.

Posłuchajcie więcej na temat studiów na filologii polskiej:


Kierunki pokrewne do kierunku filologia polska

animacja kulturyantropologia literatury, teatru i filmudziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowaniedziennikarstwo i komunikacja społecznadziennikarstwo i nowe mediafilm i sztuki audiowizualnefilmoznawstwo i kultura mediówfilologia angielskafilologia angielska z językiem niemieckimfilologia angielska z lingwistyką stosowanąfilologia bałkańska (bałkanistyka)filologia białoruska z językiem angielskimfilologia chorwacka z językiem serbskimfilologia czeskafilologia dalekowschodniafilologia duńskafi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskimfilologia germańskafilologia germańska z językiem angielskimfilologia hiszpańska (iberystyka)filologia klasycznafilologia klasyczna i studia śródziemnomorskiefilologia koreańskafilologia litewska i łotewska (bałtologia)filologia niderlandzkafilologia norweskafilologia nowogreckafilologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)filologia polska nauczycielskafilologia polska z językiem angielskimfilologia południowsłowiańskafilologia portugalskafilologia romańskafilologia rosyjska (rusycystyka)filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcymfilologia rosyjsko-ukraińskafilologia rumuńskafilologia skandynawska (skandynawistyka)filologia słowiańskafilologia szwedzkafilologia ukraińskafilologia ukraińska z językiem rosyjskimfilologia węgierskafilologia wietnamskafilologia włoskafilologiczna obsługa internetu i e-edytorstwostudia bułgarystycznewiedza o filmie i kulturze audiowizualnejwiedza o teatrze

Jakie uczelnie oferują kierunek filologia polska

Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
(+91) 444 11 60, 444 10 31, 444 10 29, 444 12 21
rekrutacja@usz.edu.pl

W których miastach można studiować kierunek filologia polska

Komentarze (1)

Ada
Bardzo ciekawe specjalności. Kierunek uchodzi za trochę niszowy, nieprzyszłościowy, a to nieprawda.
26.03.2020

Zobacz również

Filologia angielska
Filologia angielska
​Filologia angielska i filologia germańska we Wrocławiu
​Filologia angielska i filologia germańska we Wrocławiu
​Filologia angielska i filologia germańska w Łodzi
​Filologia angielska i filologia germańska w Łodzi
​Filologia angielska i filologia germańska w Szczecinie
​Filologia angielska i filologia germańska w Szczecinie
​Filologia angielska i germańska w Bydgoszczy
​Filologia angielska i germańska w Bydgoszczy
​Filologia angielska i germańska w Kielcach
​Filologia angielska i germańska w Kielcach
​Filologia angielska i germańska w Lublinie
​Filologia angielska i germańska w Lublinie
Filologia angielska i germańska w Olsztynie
Filologia angielska i germańska w Olsztynie
​Filologia angielska i germańska w Toruniu
​Filologia angielska i germańska w Toruniu
Filologia angielska i germańska w Zielonej Górze
Filologia angielska i germańska w Zielonej Górze
​Filologia angielska na Śląsku
​Filologia angielska na Śląsku
​Filologia angielska w Białymstoku
​Filologia angielska w Białymstoku
​Filologia angielska w Gdańsku
​Filologia angielska w Gdańsku
​Filologia angielska w Gdyni
​Filologia angielska w Gdyni
​Filologia angielska w Katowicach
​Filologia angielska w Katowicach
Filologia angielska w Krakowie
Filologia angielska w Krakowie
Filologia angielska w Opolu
Filologia angielska w Opolu
​Filologia angielska w Poznaniu
​Filologia angielska w Poznaniu
Filologia angielska w Radomiu
Filologia angielska w Radomiu
Filologia angielska w Rzeszowie
Filologia angielska w Rzeszowie
Filologia angielska w Warszawie
Filologia angielska w Warszawie
Filologia germańska
Filologia germańska
​Filologia germańska na Śląsku
​Filologia germańska na Śląsku
​Filologia germańska w Gdańsku
​Filologia germańska w Gdańsku
​Filologia germańska w Katowicach
​Filologia germańska w Katowicach
​Filologia germańska w Krakowie
​Filologia germańska w Krakowie
Filologia germańska w Opolu
Filologia germańska w Opolu
​Filologia germańska w Poznaniu
​Filologia germańska w Poznaniu
Filologia germańska w Radomiu
Filologia germańska w Radomiu
​Filologia germańska w Warszawie
​Filologia germańska w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie