Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologia polska

Studia na kierunku filologia polska to propozycja dla humanistów, lubiących dużo czytać. W programie studiów znajduje się bowiem literatura od czasów starożytnych, aż do współczesności.

Oprócz historii literatury polskiej, studenci poznają problemy gramatyki historycznej i opisowej języka polskiego, zagadnienia z językoznawstwa, poetyki, teorii literatury, a także szeroki kontekst kulturowy (psychologia, filozofia, wiedza o filmie i teatrze). Studenci polonistyki uczą się również języków obcych, np. angielskiego. Poznają także łacinę.

Specjalności w ramach kierunku studiów:

 • animacja kultury i edukacja kulturowa,
 • animacja kultury,
 • antropologiczno-kulturowa,
 • artystycznoliteracka,
 • bibliotekoznawstwo,
 • bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
 • dokumentalistyczno-bibliotekarska,
 • dyskurs publiczny,
 • dziennikarska,
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • dziennikarstwo kulturowe,
 • dziennikarstwo w kręgu kultury,
 • edukacja europejska,
 • edytorstwo i redakcja tekstu,
 • edytorstwo,
 • etnolingwistyka,
 • filmoznawstwo,
 • filologia nauczycielska i nauczanie początkowe,
 • filologia polska z edukacją regionalną - nauczycielska,
 • filologia polska z etyką - nauczycielska,
 • filologia polska z historią - nauczycielska,
 • filologia polska z logopedią - nauczycielska,
 • filologia polska z rozszerzonym nauczaniem języka angielskiego,
 • filologia polska z rozszerzonym nauczaniem języka rosyjskiego,
 • filologia polska z wiedzą o kulturze - nauczycielska,
 • filologia pragmatyczna,
 • glottodydaktyczna,
 • język mediów i komunikacji społecznej,
 • językoznawstwo i nauka o informacji,
 • komparatystyka,
 • komunikacja kulturowa,
 • komunikacja medialna,
 • komunikacja społeczna i dziennikarstwo,
 • komunikowanie międzykulturowe,
 • krytycznoliteracka,
 • kulturoznawstwo,
 • literaturoznawstwo,
 • logopedia,
 • media - kultura - komunikacja społeczna,
 • medialna i dodatkowa specjalność kulturoznawstwo,
 • medialno-redaktorska,
 • nauczanie języka polskiego jako obcego,
 • nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz,
 • nauczyciel języka polskiego i etyki,
 • nauczyciel języka polskiego i historii,
 • nauczyciel języka polskiego z edukacją wczesnoszkolną,
 • nauczyciel języka polskiego z terapią pedagogiczną,
 • nauczycielska,
 • nauczycielska i dodatkowa specjalność kulturoznawstwo,
 • nauczycielska z edukacją regionalną i wiedza o kulturze,
 • nauczycielska z historią,
 • nauczycielska z wiedzą w zakresie logopedii,
 • nauczycielska ze specjalnością dodatkową historia,
 • nauczycielska, nauczanie języka polskiego ze specjalnością dodatkową - logopedia,
 • nowe media i komunikacja społeczna,
 • public relations,
 • redaktorsko-edytorska,
 • reklama i komunikacja marketingowa,
 • rzecznictwo prasowe,
 • specjalność euroregionalistyczna,
 • teatrologiczna,
 • techniki informatyczne dla humanistów,
 • twórcze pisanie,
 • wiedza o kulturze,
 • wiedza o teatrze i filmie,
 • wydawnicza,
 • żurnalistyka.

Dla kogo studia na kierunku filologia polska

Filologię polską wybierają humaniści, miłośnicy literatury, zgłębiania wiedzy o języku polskim.

Osoby o łatwości komunikowania się, posługiwania słowem - to bowiem będzie najczęściej w przyszłości jedno z narzędzi pracy.

Program kształcenia na kierunku filologia polska

Przedmioty nauczania realizowane na filologii polskiej (grupa przedmiotów ogólnych):

 • język łaciński z elementami kultury antycznej,
 • wiedza o kulturze,
 • nauki pomocnicze filologii polskiej,
 • historia polski,
 • historia filozofii,
 • historia literatury polskiej,
 • teoria literatury,
 • językoznawstwo historyczne i współczesne,
 • teoria kultury,
 • literaturoznawstwo,
 • językoznawstwo,
 • metodologia badań literackich,
 • metodologia badań nad językiem.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filologia polska

Kluczowym przedmiotem uwzględnianym podczas rekrutacji jest język polski.

Pod uwagę brane są wyniki uzyskane na poziomie podstawowym i/lub rozszerzonym.

Dodatkowo punktowane są najczęściej:

 • historia
 • was
 • język obcy
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język grecki i kultura antyczna
 • historia sztuki
 • historia muzyki.

Perspektywy pracy po kierunku filologia polska

Absolwenci kierunku filologia polska znajdują zatrudnienie w:

 • szkołach
 • redakcjach
 • wydawnictwach
 • instytucjach kultury
 • urzędach
 • placówkach dyplomatycznych
 • bibliotekach
 • archiwach
 • agencjach reklamowych.

Opinie o kierunku filologia polska

Nowoczesny polonista to świetny dziennikarz, wydawca, logopeda, animator kultury, twórca tekstów czy nauczyciel.

Różnorodność specjalności oferowanych na kierunku sprawia, że absolwenci są ekspertami w wielu bardzo dziedzinach i obszarach życia zawodowego.

Posłuchajcie więcej na temat studiów na filologii polskiej:


Kierunki pokrewne do kierunku filologia polska

animacja kultury antropologia literatury, teatru i filmu dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie dziennikarstwo i komunikacja społeczna dziennikarstwo i nowe media film i sztuki audiowizualne filmoznawstwo i kultura mediów filologia angielska filologia angielska z językiem niemieckim filologia angielska z lingwistyką stosowaną filologia bałkańska (bałkanistyka) filologia białoruska z językiem angielskim filologia chorwacka z językiem serbskim filologia czeska filologia dalekowschodnia filologia duńska filologia germańska filologia germańska z językiem angielskim filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie filologia koreańska filologia litewska i łotewska (bałtologia) filologia niderlandzka filologia norweska filologia nowogrecka filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek) filologia polska nauczycielska filologia polska z językiem angielskim filologia portugalska filologia południowsłowiańska filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym filologia rosyjsko-ukraińska filologia rumuńska filologia skandynawska (skandynawistyka) filologia szwedzka filologia słowiańska filologia ukraińska filologia ukraińska z językiem rosyjskim filologia wietnamska filologia węgierska filologia włoska filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim studia bułgarystyczne wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej wiedza o teatrze

Jakie uczelnie oferują kierunek filologia polska

W których miastach można studiować kierunek filologia polska

Komentarze (1)

Ada
Bardzo ciekawe specjalności. Kierunek uchodzi za trochę niszowy, nieprzyszłościowy, a to nieprawda.
26.03.2020

Zobacz również

Filologia angielska
Filologia angielska
Filologia angielska i germańska w Olsztynie
Filologia angielska i germańska w Olsztynie
Filologia angielska i germańska w Zielonej Górze
Filologia angielska i germańska w Zielonej Górze
Filologia angielska w Krakowie
Filologia angielska w Krakowie
Filologia angielska w Opolu
Filologia angielska w Opolu
Filologia angielska w Radomiu
Filologia angielska w Radomiu
Filologia angielska w Rzeszowie
Filologia angielska w Rzeszowie
Filologia angielska w Warszawie
Filologia angielska w Warszawie
Filologia germańska
Filologia germańska
Filologia germańska w Opolu
Filologia germańska w Opolu
Filologia germańska w Radomiu
Filologia germańska w Radomiu
​Filologia angielska i filologia germańska w Szczecinie
​Filologia angielska i filologia germańska w Szczecinie
​Filologia angielska i filologia germańska w Łodzi
​Filologia angielska i filologia germańska w Łodzi
​Filologia angielska i filologia germańska we Wrocławiu
​Filologia angielska i filologia germańska we Wrocławiu
​Filologia angielska i germańska w Bydgoszczy
​Filologia angielska i germańska w Bydgoszczy
​Filologia angielska i germańska w Kielcach
​Filologia angielska i germańska w Kielcach
​Filologia angielska i germańska w Lublinie
​Filologia angielska i germańska w Lublinie
​Filologia angielska i germańska w Toruniu
​Filologia angielska i germańska w Toruniu
​Filologia angielska na Śląsku
​Filologia angielska na Śląsku
​Filologia angielska w Białymstoku
​Filologia angielska w Białymstoku
​Filologia angielska w Gdańsku
​Filologia angielska w Gdańsku
​Filologia angielska w Gdyni
​Filologia angielska w Gdyni
​Filologia angielska w Katowicach
​Filologia angielska w Katowicach
​Filologia angielska w Poznaniu
​Filologia angielska w Poznaniu
​Filologia germańska na Śląsku
​Filologia germańska na Śląsku
​Filologia germańska w Gdańsku
​Filologia germańska w Gdańsku
​Filologia germańska w Katowicach
​Filologia germańska w Katowicach
​Filologia germańska w Krakowie
​Filologia germańska w Krakowie
​Filologia germańska w Poznaniu
​Filologia germańska w Poznaniu
​Filologia germańska w Warszawie
​Filologia germańska w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Łódzka
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Gdański
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny