Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo

Studia na kierunku filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo umożliwiają połączenie podstaw erudycji polonistycznej z kompetencjami technicznymi, co pozwala sprawnie funkcjonować w społeczeństwie informacyjnym.

Absolwent filologicznej obsługi internetu i e-edytorstwa ma zatem opanowaną sztukę wykorzystywania rozmaitych instrumentów oferowanych przez dostępne aplikacje komputerowe. Zasadnicza część studiów daje ponadto wgląd w elementarne zasady wydawnicze oraz pozwala poznać najważniejsze prawidła rządzące stosowaniem poprawnej, komunikatywnej polszczyzny. Kurs odpowiednio profilowanej historii literatury polskiej i dziejów języka (w perspektywie edytorskiej) poszerza zarówno wiedzę o przeszłości rodzimej twórczości pisanej, jak i jej najnowszych fenomenach. Ukazuje także fundamentalne reguły rekonstrukcji tekstów (drukowanych i rękopiśmiennych), zasady ich objaśniania, komentowania oraz korekty.

Absolwent tego kierunku uzyskuje dyplom licencjata. Jest przygotowany do podjęcia m.in. polonistycznych studiów drugiego stopnia. Ponadto zna język obcy na poziomie biegłości B2.

Dla kogo studia na kierunku filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo

To propozycja dla humanistów, osób swobodnie posługujących się językiem polskim, posiadających "lekkie pióro", ale też otwartych na nowinki technologiczne i łatwo poruszających się w świecie mediów cyfrowych.

Program kształcenia na kierunku filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo

W programie uwzględniono przedmioty, które kształtują i rozwijają umiejętności w zakresie edytorstwa naukowego i użytkowego (informacyjnego, reklamowego itp.), zapewniając możliwość uzyskania narzędzi potrzebnych do samodzielnej lub zespołowej pracy w zakresie składu komputerowego, projektowania stron internetowych, ich administrowania, digitalizacji bądź organizacji udostępnianych w cyberprzestrzeni danych archiwalnych (np. w obszarze bibliotek cyfrowych).

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo

Absolwent filologicznej obsługi internetu i e-edytorstwa jest przygotowany zarówno do pracy w redakcji tradycyjnej (ogłaszającej materiały w formie papierowej), jak i w zespole tworzącym i obsługującym portale internetowe i serwisy WWW.

Opinie o kierunku filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo

To kierunek przygotowujących dziennikarzy w dobie mediów cyfrowych, publikowania internetowego, gdzie oprócz sprawności językowej wymagane jest obycie z nowoczesnymi technologiami.

Kierunki pokrewne do kierunku filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo

Jakie uczelnie oferują kierunek filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo

W których miastach można studiować kierunek filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia dziennikarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia dziennikarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia dziennikarskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia dziennikarskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia dziennikarskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia dziennikarskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia dziennikarskie w Krakowie i Małopolsce
Studia dziennikarskie w Krakowie i Małopolsce
Studia dziennikarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia dziennikarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia dziennikarskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia dziennikarskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia dziennikarskie w Opolu i woj. opolskim
Studia dziennikarskie w Opolu i woj. opolskim
Studia dziennikarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia dziennikarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia dziennikarskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia dziennikarskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia dziennikarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia dziennikarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia dziennikarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia dziennikarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia dziennikarskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia dziennikarskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia dziennikarskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia dziennikarskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia dziennikarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia dziennikarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia dziennikarskie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia dziennikarskie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie